Agrarische grondprijzen boven de 65.000 euro per ha

8 mei 2019

Bericht

Agrarische grondprijzen boven de 65.000 euro per h

De prijzen van agrarische gronden stijgen. In het vierde kwartaal van 2018 is de gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland uitgekomen op 65.200 euro per ha. Over heel 2018 ligt de gemiddelde prijs op 60.900 euro per ha, ruim 2,5% hoger dan in 2017 (59.500 euro per ha). 

Bouwland

De prijs van bouwland steeg van gemiddeld 66.400 euro per ha in de eerste drie kwartalen van 2018 tot 73.800 euro per ha in het vierde kwartaal van 2018. De uitkomst is vooral gevormd door hoge gemiddelde grondprijzen voor bouwland in West- en Zuid-Nederland. Over geheel 2018 komt de gemiddelde grondprijs voor bouwland uit op 68.900 euro per hectare. 

Grasland

De prijs van grasland is in het vierde kwartaal van 2018 met 8,9% gestegen tot 59.700 euro per ha. Deze uitkomst is veroorzaakt door hoge gemiddelde prijzen voor grasland in Oost- en Zuid-Nederland. Over heel 2018 noteert grasland een gemiddelde prijs van 56.000 euro per ha. 

Grondmobiliteit

In het vierde kwartaal van 2018 is 8% meer grond verhandeld dan in hetzelfde kwartaal een jaar daarvoor, respectievelijk 11.400 ha en 10.500 ha. Door het seizoenpatroon - waarbij de handel in het derde kwartaal op een laag pitje staat - is een vergelijking met het voorgaande kwartaal niet zinvol. In geheel 2018 is 35.700 ha grond verhandeld. Dat ligt iets hoger dan de mobiliteit in 2017 én 2016; toen 34.400 ha en 34.600 ha werd overgedragen. De relatieve grondmobiliteit – de verhandelde oppervlakte afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – bedroeg in 2018 2,0%.

Regionale grondprijzen 

Aan de hand van vier landsdelen wordt een indruk gegeven van de regionale verscheidenheid in de agrarische grondmarkt. Deze landsdelen zijn opgebouwd uit de 14 groepen van landbouwgebieden. Landsdeel Zuid kent meestal de hoogste gemiddelde grondprijs: in 2018 lag deze 16% boven het Nederlandse gemiddelde. Landbouwgrond in landsdeel Noord is het laagst geprijsd: in 2018 lag deze 12% onder het landelijk gemiddelde.

Landsdeel Noord

De gemiddelde agrarische grondprijs in landsdeel Noord is in het vierde kwartaal van 2018 gestegen (2,9%), van 53.400 euro in de eerste drie kwartalen van 2018 tot 55.000 euro per ha. Over heel 2018 komt de gemiddelde prijs uit op 53.700 euro. Ten opzichte van 2017 is dat een plus van 3,0%.
In 2018 is in landsdeel Noord 9.400 ha landbouwgrond verhandeld. Dat is 200 ha meer dan het jaar daarvoor. De relatieve grondmobiliteit bedraagt op jaarbasis 1,7%.

Landsdeel Oost

In landsdeel Oost ligt de gemiddelde agrarische grondprijs in het vierde kwartaal van 2018 met 65.200 euro per ha fors boven het niveau van de eerste drie kwartalen van 2018 (8,0%). Over het gehele jaar 2018 komt de grondprijs in Oost uit op 61.700 euro per ha, wat een fractie lager is dan het prijsniveau in 2017.
In 2018 is in landsdeel Oost 10.300 ha grond verhandeld, wat vrijwel evenveel is als in 2017. De relatieve grondmobiliteit is de afgelopen drie jaren constant op 1,9%.

Landsdeel West

In landsdeel West is de gemiddelde agrarische grondprijs in het vierde kwartaal uitgekomen op 64.100 euro per ha. Dit is een stevig herstel van de lage genoteerde grondprijs in het derde kwartaal. Het jaargemiddelde voor 2018 bedraagt 57.500 euro, tegen 58.500 euro per ha in 2017.
De grondmobiliteit in landsdeel West is stabiel gebleven. Zowel in 2017 als in 2018 werd 4.900 ha verhandeld (figuur 2). De relatieve grondmobiliteit blijft daardoor in 2018 op 2,3%.

Landsdeel Zuid

In landsdeel Zuid is de gemiddelde agrarische grondprijs in het vierde kwartaal van 2018 uitgekomen op 73.000 euro per ha. Dat is fors (5%) boven het prijsniveau van de eerste drie kwartalen van 2018 (69.400 euro per ha). Over heel 2018 ligt de gemiddelde grondprijs op 70.600 euro per ha, 6,2% boven het niveau van 2017. Het verhandeld areaal landbouwgrond is in landsdeel Zuid gestegen naar 11.000 ha. De relatieve grondmobiliteit ligt met 2,3% in 2018 iets hoger dan in 2016 en 2017 (2,1%). 

Bron: Agrimatie

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

Uitgave agrarische pachtgronden provincie Noord-Ho

Uitgave agrarische pachtgronden provincie Noord-Holland

18 apr 2019 Bericht
Uitgave agrarische pachtgronden provincie Noord-Holland
Grondprijs het hoogst in Nederland

Grondprijs het hoogst in Nederland

6 feb 2019 Bericht
Grondprijs het hoogst in Nederland
Forse stijging grondprijs in België

Forse stijging grondprijs in België

17 okt 2018 Bericht
Forse stijging grondprijs in België


Vakpartner Nieuws

Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

29 jun 2020 Bericht Lely Vector
Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!
‘We kunnen hem niet meer missen!’

‘We kunnen hem niet meer missen!’

23 jun 2020 Bericht Lely Vector
‘We kunnen hem niet meer missen!’
PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

22 jun 2020 Bericht Yara
PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies