Ammoniakbeleid; het fundament verstevigen

7 feb 2019

Bericht

Ammoniakbeleid; het fundament verstevigen

Het ammoniakbeleid heeft de veehouderij veel tijd, ergernissen én geld gekost. Al meer dan 30 jaar worden maatregelen genomen om de ammoniakemissie te reduceren. Desondanks wordt er geen reductie gemeten van de ammoniakconcentratie in de atmosfeer. Voor de NH3 coalitie is en blijft dat een bijzonder vreemde constatering. 

We zijn blij met de inzet en kennis van Jaap Hanekamp, Geesje Rotgers en Jan Cees Vogelaar. Zij leggen de vinger op de zere plek, namelijk de wankele basis waarop het fundament het ammoniakbeleid rust. Door hun inzet is de discussie op gang gekomen en zijn vooral door het RIVM met betrekking tot metingen enkele aanpassingen doorgevoerd. 

Theoretische veronderstellingen

"Alvorens maatregelen worden opgelegd, zou goed uitgezocht moeten worden waarom de metingen geen trend laten zien. De argumenten van het RIVM, dat luchtwassers hun werk niet goed zouden doen of de luchtsamenstelling is veranderd, berusten wederom op veronderstellingen. En niet op harde bewijzen. Ook de droge depositie op natuur berust op veronderstellingen, zolang dit niet wordt gemeten. Voor de NH3 coalitie is en blijft het van groot belang dat metingen representatief zijn. Neem bijvoorbeeld de provincie Brabant. "De provincie Brabant bouwt zijn nieuwe stikstofregels voor de veehouderij op theoretische veronderstellingen die niet door metingen worden bevestigd. Integendeel, de metingen laten juist zien dat de extra maatregelen die de provincie oplegt aan boeren, geen effect zullen hebben."

Verstevigen fundament

Het blijft bijzonder dat aan de voorkant van het beleid een zeer grove inschatting volstaat en aan de achterkant op tienden achter de komma nauwkeurig moet worden berekend. Het wordt tijd dat het fundament waarop het ammoniakbeleid is gestoeld wordt verstevigd. Dit kan alleen wanneer we toegaan naar een systeem waarbij het feitelijk meten van droge deposities van ammoniak een beeld kan geven van de omvang van het ammoniakvraagstuk en beleidsrichting kan geven indien dat noodzakelijk is. In Denemarken en Schotland worden metingen naar droge depositie verricht. Kan dit wellicht ook in Nederland toegepast worden? En kan een externe audit een bijdrage leveren aan meer duidelijkheid omtrent metingen en berekeningen van emissies?  Er zijn zeker stappen gezet om de partijen nader tot elkaar te krijgen, maar zolang het ammoniak gat niet erkend wordt, blijft het vertrouwen broos. 

NH3 coalitie

De NH3 coalitie is een samenwerkingsverband op dit onderwerp bestaande uit de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP), Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV), Dutch Dairymen Board (DDB) en Vereniging tot Behoud van Boer & Milieu (VBBM).

Bron: Nederlandse Melkveehouders Vakbond

Maisvlokken passen prima!

Fuite

Voorheen voerden we tarwemeel, maar dat verteert te snel, zeker in combinatie met relatief natte graskuil” Daarom ging ik op zoek naar een rustiger energiebron op pensniveau.

Meer informatie>


Gerelateerde artikelen

Zure Melk Trofee van NMV voor PBL

Zure Melk Trofee van NMV voor PBL

14 jan 2019 Bericht
Zure Melk Trofee van NMV voor PBL
LTO Nederland: ‘Draagvlak onder veehouders voor am

LTO Nederland: ‘Draagvlak onder veehouders voor ammoniakbeleid brokkelt af’

22 jun 2018 Bericht
LTO Nederland: ‘Draagvlak onder veehouders voor ammoniakbeleid brokkelt af’
Onderzoek naar verschil in trends tussen berekende

Onderzoek naar verschil in trends tussen berekende en gemeten ammoniakconcentraties

15 mei 2018 Bericht
Onderzoek naar verschil in trends tussen berekende en gemeten ammoniakconcentraties


Vakpartner Nieuws

Inkuilmiddelen Pioneer goedgekeurd voor biologisch

Inkuilmiddelen Pioneer goedgekeurd voor biologische landbouw

9 jul 2020 Bericht Dow AgroSciences
Inkuilmiddelen Pioneer goedgekeurd voor biologische landbouw
“Blij dat we hebben doorgezet”

“Blij dat we hebben doorgezet”

9 jul 2020 Bericht
“Blij dat we hebben doorgezet”
Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

29 jun 2020 Bericht Lely Vector
Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies