Belonen van de BEX staat haaks op kringlooplandbouw

14 jun 2019

Bericht

Belonen van de BEX staat haaks op kringlooplandbou

Kringlooplandbouw is dé integrale denk –en werkwijze. Daar hoort volgens Netwerk GRONDig het inzoomen op een deelaspect niet bij. Focus op bijvoorbeeld benutting van fosfaat geeft duidelijk in de praktijk aan dat stikstof uit de bocht vliegt. Ruimte geven aan bedrijven die scoren op Bedrijfsspecifieke excretie (BEX) staat haaks op integrale kringlooplandbouw.

Van duurzame kringlooplandbouw  is volgens het netwerk sprake als bedrijven hun eigen resources optimaal benutten en een laag overschot op bedrijfsniveau realiseren. Tijd voor een omslag. Niet langer de BEX belonen, maar juist integraliteit. Een indicator die de in –en output aangeeft. 

‘Stap af van maximale benutting op dierniveau, maar ga uit van bedrijfsniveau’

Binnenkort komt minister Schouten met een realisatieprogramma hoe zij haar visie ‘Kringlooplandbouw’ in praktijk denkt te brengen. Daarbij is het natuurlijk van belang dat de minister zelf integrale regelgeving en beloning na gaat streven. En dat voordelen ten goede komen aan kringloopbedrijven. In de melkveehouderij kan nu alleen voordeel behaald worden in de mestwetgeving. Via de ‘Handreiking bedrijfsspecifieke excretie’ (BEX) kan afgeweken worden van forfaitaire excretienormen. Dit stuurt in de praktijk al vele jaren enkel op een hogere dierbenutting. Dat blijkt voornamelijk lucratief voor intensievere (hoge input) melkveebedrijven. Door het voeren van meer snijmais en het bijkopen van eiwit kan efficiënter worden geboerd. Deze “BEX-prikkel” leidt niet tot een lagere aankoop van eiwit op het bedrijf of tot een hogere benutting van het eigen voer. Het leidt ook niet tot het telen van meer gras, laat staan tot een integrale verduurzaming zoals beoogt met kringlooplandbouw.

BEX pilot Fosfaat moet geschrapt

De BEX-pilot voor het Fosfaatrechtenstelsel is door de minister voorlopig uitgesteld. GRONDig gaat ervan uit dat een pilot een nieuwe invalshoek zal hebben in lijn met kringlooplandbouw. Het formuleren van een set integrale kritische prestatie indicatoren (KPI’s) is hierbij van belang. Zodat integrale bedrijven productieruimte kunnen verdienen.

Meersporenbeleid

Netwerk GRONDig meent dat de uitvoering van kringlooplandbouw of de herbezinning van het Mestbeleid niet zonder Meersporenbeleid kan. Tot op heden was het uitgangspunt voor de meerderheid van de melkveebedrijven een maximale benutting op dierniveau. Een minderheid van de bedrijven richt zich op een optimale benutting van eigen resources op bedrijfsniveau en komt daarmee dichtbij de betekenis van kringlooplandbouw.  Gepaste wet –en regelgeving kan niet generiek zijn gelet op de diversiteit van de bedrijven.  Het uitgangspunt, de wenselijke vorm is de integrale, grondgebonden melkveehouderij. Bedrijven die dat (nog) niet zijn, krijgen dan met zwaardere wet –en regelgeving te maken.

Bron: Netwerk GRONDig


Gerelateerde artikelen

Voordeel KringloopWijzer minder groot voor Koeien

Voordeel KringloopWijzer minder groot voor Koeien & Kansen-bedrijven in 2018

4 jun 2019 Bericht
Voordeel KringloopWijzer minder groot voor Koeien & Kansen-bedrijven in 2018
Kringlooplandbouw en klimaatambities bieden kans v

Kringlooplandbouw en klimaatambities bieden kans voor ondernemers

24 mei 2019 Bericht
Kringlooplandbouw en klimaatambities bieden kans voor ondernemers
Verdienvermogen boer essentieel voor omslag naar k

Verdienvermogen boer essentieel voor omslag naar kringlooplandbouw

13 mei 2019 Bericht
Verdienvermogen boer essentieel voor omslag naar kringlooplandbouw


Vakpartner Nieuws

Koeien gaan naar buiten… maar de mensen ook!

Koeien gaan naar buiten… maar de mensen ook!

27 mrt 2020 Bericht Agridiscounter
Koeien gaan naar buiten… maar de mensen ook!
Mais als alternatief gewas dit voorjaar....

Mais als alternatief gewas dit voorjaar....

25 mrt 2020 Bericht Dow AgroSciences
Mais als alternatief gewas dit voorjaar....
Wat is het verschil tussen vroege en late grasrass

Wat is het verschil tussen vroege en late grasrassen?

25 mrt 2020 Bericht Barenbrug
Wat is het verschil tussen vroege en late grasrassen?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies