Bodemvruchtbaarheid in Twente stabiel

7 okt 2019

Bericht

Bodemvruchtbaarheid in Twente stabiel

Mineral Valley Twente heeft onderzocht wat de toestand van de landbouwbodem in Twente is. In het onderzoek is aan de hand van 9 parameters uit bijna 60.000 bodemmonsters van de afgelopen 12 jaar gekeken naar toestand van de bodem, uitgesplitst naar grondsoort en gewas. Belangrijkste conclusie is dat de vruchtbaarheid van de landbouwbodem in Twente over het algemeen stabiel en op peil is. 

Bodemvruchtbaarheid 

Aanleiding voor het onderzoek was enerzijds de soms ongenuanceerde- niet onderbouwde berichtgeving dat het slecht gaat met de bodem.

Anderszins was duidelijk behoefte om de status van de bodemvruchtbaarheid van de landbouwbodem in Twente te meten aan de hand van feitelijke gegevens van bodemmonsters die elke agrariër verplicht moet nemen. Over de periode 2007-2018 is dit onderzocht voor de grondsoorten dekzand, dalgrond en kleigrond en vervolgens opgedeeld per grondsoort naar de teelten grasland, mais en overige teelten.

Daartoe zijn een negental parameters (biologisch, fysisch en chemisch) onderzocht die een duidelijk beeld geven wat de staat van de bodem is in Twente.

Resultaat

De gemiddelde waarden van elke parameter zijn nu cijfermatig en op kaartbeeld per gemeente beschikbaar. De onderzoekers concluderen dat de bodemvruchtbaarheid in Twente stabiel is en zelfs een licht stijgende tendens vertoont oftewel, de Twentse boeren zorgen dat de bodemvruchtbaarheid op peil blijft.

De uitkomsten vormen een solide basis (nulmeting) om verder te werken aan het verbeteren of vergroten van bodemvruchtbaarheid op perceel niveau of gebiedsniveau. De gegevens zullen met gemeenten, waterschap, waterleidingbedrijf, provincie en rijk worden gedeeld om hier verdere actie in te ondernemen.

Arjan Bonthuis, voorzitter van LTO Noord is blij met het onderzoek en de uitkomsten. ‘Allereerst wil ik benadrukken dat hier een uniek rapport ligt, voor zover ons bekend is nergens in Nederland op een schaal zoals nu in Twente zo’n uitgebreid onderzoek verricht naar de staat van de bodem. Het rapport is een super uitgangspunt om verder mee aan de slag te gaan. Om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren en bijvoorbeeld te werken aan klimaatbeleid. Het rapport is een compliment aan de Twentse boeren!’

Aan het werk met de uitkomsten

De uitkomsten vormen een solide basis (nulmeting) om verder te werken aan het verbeteren of vergroten van bodemvruchtbaarheid op perceel niveau of gebiedsniveau. De gegevens zullen met gemeenten, waterschap, waterleidingbedrijf, provincie en rijk worden gedeeld om hier verdere actie in te ondernemen. 

Bron: Mineral Valley Twente

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

Bodem onder druk

Bodem onder druk

17 sep 2019 Bericht
Bodem onder druk
Lector deelt toekomstvisie over vitale bodem

Lector deelt toekomstvisie over vitale bodem

6 sep 2019 Bericht
Lector deelt toekomstvisie over vitale bodem
Nationale Bodemtop op woensdag 11 september

Nationale Bodemtop op woensdag 11 september

2 sep 2019 Bericht
Nationale Bodemtop op woensdag 11 september


Vakpartner Nieuws

Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

2 apr 2020 VideoLely Vector
Video: Automatisch voeren en conventioneel melken
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

2 apr 2020 Bericht Barenbrug
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!
Temperatuur gaat stijgen; goed moment voor onkruid

Temperatuur gaat stijgen; goed moment voor onkruidbestrijding in grasland

1 apr 2020 Bericht Dow AgroSciences
Temperatuur gaat stijgen; goed moment voor onkruidbestrijding in grasland

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies