Bredere deelname Boeren voor drinkwater door succesvolle wervingsactie

26 mrt 2019

Bericht

Bredere deelname Boeren voor drinkwater door succe

Het succesvolle project Boeren voor Drinkwater wordt opgeschaald. In de afgelopen periode heeft een wervingsactie plaatsgevonden in 6 drinkwaterwingebieden in Overijssel met als doel een bredere deelname te realiseren aan het project. Dit heeft geresulteerd in 75 nieuwe deelnemers bovenop de 31 huidige deelnemers. 

Omdat de diversiteit van de deelnemers is vergroot (naast melkveebedrijven ook akkerbouw, vleesvee- en paardenhouderijen) zijn er ook enkele nieuwe kennispartners bijgekomen. Naast Royal HaskoningDHV, Wageningen-UR, Countus en Stimuland doen nu ook HLB Onderzoek en Advies, CLM Onderzoek en Advies en DLV Advies mee. Via gerichte individuele bedrijfsbegeleiding en via kennisbijeenkomsten wordt samen gewerkt aan een het verminderen van de belasting van het grondwater en tegelijkertijd het verbeteren van het bedrijfsresultaat van de deelnemers. 

Kwetsbare drinkwaterwingebieden in Overijssel

Het project Boeren voor Drinkwater loopt sinds 2011 in de vijf meest kwetsbare drinkwaterwingebieden in Overijssel (te weten: Archemerberg, Wierden, Hoge Hexel, Espelose Broek en Herikerberg-Goor). Dit jaar zijn daar de gronden die gelegen zijn in de drinkwaterwingebieden van Holten en Manderveen aan toegevoegd. 

Begeleiding

De deelnemende boeren worden ondersteund in hun bedrijfsvoering door individuele bedrijfsbegeleiding en met groepsbijeenkomsten. Belangrijk onderwerp daarbij is het verminderen van de nitraatuitspoeling door een efficiëntere voeding, bemesting en ruwvoerproductie. Bij de huidige deelnemers is het stikstofoverschot per hectare al gehalveerd. Door meer deelnemers in dezelfde gebieden te werven is de verwachting dat op termijn ook de nitraatuitspoeling onder de norm komt. 

Vermindering gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Een ander belangrijk onderwerp waar aan gewerkt wordt is het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, vooral in de akkerbouwmatige teelten. Hiervoor wordt samengewerkt met loonwerkers en gewasbeschermingsspecialisten. Door o.a. mechanische onkruidbescherming (schoffelen en wiedeggen) en selectieve middelenkeuze, gebaseerd op de milieumeetlat (waarmee inzicht wordt gegeven in de milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen) kan de milieubelasting verminderd worden. 

Opschaling

De opschaling is het gevolg van een Bestuursovereenkomst die in december 2017 getekend werd door LTO Nederland, Vewin, IPO en het Rijk om de aanpak die onder andere al werd gebruikt in Boeren voor Drinkwater toe te passen in 24 grondwaterbeschermingsgebieden in zandgebieden in Zuid- en Oost Nederland, als onderdeel van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Bron: Boeren voor drinkwater


Gerelateerde artikelen

Europees Parlement steunt plannen om hergebruik wa

Europees Parlement steunt plannen om hergebruik water voor landbouwirrigatie te bevorderen

14 feb 2019 Bericht
Europees Parlement steunt plannen om hergebruik water voor landbouwirrigatie te bevorderen
Watergebruik in land- en tuinbouw door de jaren he

Watergebruik in land- en tuinbouw door de jaren heen

7 feb 2019 Bericht
Watergebruik in land- en tuinbouw door de jaren heen
Delphy onderzoekt kansen voor groene gewasbescherm

Delphy onderzoekt kansen voor groene gewasbescherming

20 mrt 2018 Bericht
Delphy onderzoekt kansen voor groene gewasbescherming


Vakpartner Nieuws

Koeien gaan naar buiten… maar de mensen ook!

Koeien gaan naar buiten… maar de mensen ook!

27 mrt 2020 Bericht Agridiscounter
Koeien gaan naar buiten… maar de mensen ook!
Mais als alternatief gewas dit voorjaar....

Mais als alternatief gewas dit voorjaar....

25 mrt 2020 Bericht Dow AgroSciences
Mais als alternatief gewas dit voorjaar....
Wat is het verschil tussen vroege en late grasrass

Wat is het verschil tussen vroege en late grasrassen?

25 mrt 2020 Bericht Barenbrug
Wat is het verschil tussen vroege en late grasrassen?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies