CRV meet in 2020 voeropname van ruim 1.600 koeien

10 sep 2019

Bericht

CRV meet in 2020 voeropname van ruim 1.600 koeien

Als eerste fokkerijorganisatie ter wereld is CRV twee jaar geleden gestart om op grote schaal de voeropname van melkkoeien te gaan meten op praktijkbedrijven. CRV is er namelijk van overtuigd dat er nog veel te winnen is op het gebied van het verbeteren van de voerefficiëntie via fokkerij. In 2020 zal CRV van ruim 1.600 koeien de voeropnamegegevens verzamelen met als doel om uiteindelijk de kostprijs van melkproductie te verlagen en bij te dragen aan een duurzame productie.

Verlagen kostprijs door voerefficiëntie

Voeropname bij een melkkoe wordt grotendeels bepaald door de energiebehoefte voor melkproductie (melk, vet, eiwit) en voor onderhoud en groei (lichaamsgewicht). Daarnaast spelen verschillen in activiteit en vertering van voer een rol. De voerkosten zijn meer dan 50% van alle variabele kosten om melk te kunnen produceren. Het is dus van belang om efficiënte koeien te fokken. Dat wil zeggen; koeien die hun voeropname beter benutten om melk te produceren. De inschatting is dat door verbetering van de voerefficiëntie bij melkkoeien ongeveer 2 cent per kg melk aan voerkosten kan worden bespaard. Dit is ongeveer 10% van de voerkosten. Bovendien heeft een efficiëntere benutting van het voer ook een positief effect op het milieu omdat er dan minder broeikasgassen worden uitgestoten en er minder schaarse grondstoffen nodig zijn.

10% op de voerkosten besparen

Metingen verhogen betrouwbaarheid ‘Voer voor onderhoud’ fokwaarden

Pieter van Goor – fokkerijspecialist en projectleider: “Twee jaar geleden is CRV gestart met het verzamelen van voeropname-gegevens op praktijkbedrijven. In juli 2017 zijn op het melkveebedrijf van de familie Alders (Overloon) de voeropnamebakken, doorloopweegstation en wateropname-units geïnstalleerd. Intussen is er al van ruim 250 koeien veel accurate data verzameld zoals voer- en wateropname, gewicht, productie, groei en saldo per koe per dag. Zoals verwacht zien we grote verschillen in voerefficiëntie van 1,2 kg melk per kg droge stof opname tot 1,8 kg melk per kg droge stof. Er is een schat aan informatie verzameld. Het blijft echter niet bij dit ene bedrijf.” Van Goor: “Sinds maart van dit jaar is CRV ook voeropnamedata aan het verzamelen op het melkveebedrijf van de familie van Gastel uit Nispen. Dit bedrijf kennen we al langer omdat dit ook een van de tien Delta-testbedrijven is. Hier meten we dus ook de voerefficiëntie van de stiermoeders en half/volzussen van een deel van de stieren die CRV inzet als InSire stier.” De data laten zien dat koeien die voer efficiënt omzetten in melk niet alleen goed zijn voor de portemonnee van de veehouder, maar ook voor het milieu.

Drie nieuwe voeropnamebedrijven versterken fokwaarden rondom voerefficiëntie

Nog dit najaar worden er op drie nieuwe praktijkbedrijven de blauwe voerbakken geïnstalleerd. Gisteren is de installatie gestart bij de Gebroeders Vroege in Dalen. Rond november is familie Duursma uit Bellingwolde aan de beurt en in december volgt de familie Meerkerk uit Emmer Compascuum. Op deze bedrijven installeren we ook waterunits en weegstations. Dit betekent dat CRV aan het einde van dit kalenderjaar op vijf praktijkbedrijven, met in totaal 1.600 koeien, voeropnamedata aan het verzamelen is. Dit is uniek in de wereld.

Samenwerken aan een efficiëntere veestapel

“We hebben nu, in samenwerking met Wageningen Livestock Research (WLR), Trouw Nutrition, Schothorst Feed Research, Dairy Campus en de Vlaamse organisaties ILVO en Aveve, meer dan twee keer zoveel koeien met voeropnamedata in vergelijking met 2014. Dit zorgde ervoor dat de betrouwbaarheid van de genomische fokwaarden voor voerefficiëntie (BVK) gemiddeld toenam van 18% in 2014 naar inmiddels 46%. De komende jaren groeit de hoeveelheid voeropnamedata nog verder omdat er continu gemeten wordt op de bovengenoemde onderzoeksbedrijven en de vijf praktijkbedrijven van CRV. De CRV-praktijkbedrijven voor voeropname zetten ook op grote schaal CRV-stieren in zodat de stieren met dochters aan de melk al veel sneller een hoge betrouwbaarheid hebben voor voerefficiëntie. In de komende vijf jaar wil CRV 5.000 koeien met voeropnamedata aan de referentiepopulatie toevoegen. De genomische fokwaarde voor voerefficiëntie van de InSire stieren zal dan stijgen naar ongeveer 60%

Bron: CRV

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

Nederlandse fokkerij verlaagt milieubelasting met

Nederlandse fokkerij verlaagt milieubelasting met 1% per jaar

30 apr 2019 Bericht
Nederlandse fokkerij verlaagt milieubelasting met 1% per jaar
In de fokker? geen missers!

In de fokkerij geen missers!

28 mrt 2019 Bericht
In de fokkerij geen missers!
Oorlog in fokkerijland

Oorlog in fokkerijland

15 mrt 2019 Bericht
Oorlog in fokkerijland


Vakpartner Nieuws

Winactie Agridiscounter: Win 2 flessen melkstop 50

Winactie Agridiscounter: Win 2 flessen melkstop 500 ml

3 jun 2020 Bericht Agridiscounter
Winactie Agridiscounter: Win 2 flessen melkstop 500 ml
Een dag uit het leven van de Lely Discovery

Een dag uit het leven van de Lely Discovery

29 mei 2020 Bericht Lely Vector
Een dag uit het leven van de Lely Discovery
Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience

Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience in Lelystad

22 mei 2020 VideoDow AgroSciences
Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience in Lelystad

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies