DDB roept ZuivelNL op afstand te nemen van gevreesde inname latente stikstofruimte via AVV

30 sep 2019

Bericht

DDB roept ZuivelNL op afstand te nemen van gevrees

Het rapport van de Commissie Remkes baart de Dutch Dairymen Board grote zorgen. Vooral de passage gewijd aan een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) voor ZuivelNL, om o.a. de emissiereductie in de melkveehouderij te versnellen. 

Gecombineerd met het voornemen van Minister Schouten om latente stikstofruimte van melkveebedrijven in te laten nemen, zijn reden tot grote zorg.

Via een AVV zouden taken die oorspronkelijk tot die van de overheid behoren, kunnen worden uitgevoerd door ZuivelNL waarbij voor melkveehouders de mogelijkheid tot bezwaar via een gang naar de rechter tegen de Nederlandse Staat, wordt uitgeschakeld. Via deze weg zou mogelijk het “bestaand recht” kunnen worden uitgeschakeld. Waardoor melkveehouders de via hun vergunning verleende stikstofruimte, kunnen verliezen.

De DDB roept met klem de leden van ZuivelNL op om uiterlijk 29 september aanstaande, afstand te nemen van deze mogelijkheid en dit in juridisch “beton” te gieten. Zodat het voor de melkveehouders die lid zijn van LTO en NMV: als leden van ZuivelNL, duidelijk wordt dat zij niet hoeven te vrezen voor het innemen van latente ruimte via hun eigen belangenorganisaties.

Benodigde meerderheid

Mochten de leden van ZuivelNL uiterlijk 28 september gezamenlijk geen afstand hebben genomen van deze mogelijkheid door een AVV, dan is het advies van de DDB aan de leden van ZuivelNL die tevens belangenbehartiger zijn voor melkveehouders: LTO en NMV, om hun lidmaatschap aan ZuivelNL op te zeggen vóór 1 oktober aanstaande, zoals in de statuten van ZuivelNL is bepaald, en dit kenbaar te maken aan de bij hen aangesloten melkveehouders op uiterlijk 28 september 23.59 uur. Daarmee zou ZuivelNL de meerderheid aan aangesloten melkveehouders die benodigd is voor het uitvoeren van een AVV, verliezen en zou de mogelijkheid om via die weg latente stikstofruimte en “bestaand gebruik” in te nemen, afgesloten zijn.

Belangenbehartigers

Mochten de belangenbehartigers voor melkveehouders die zitting hebben in ZuivelNL, niet bereid zijn deze garantie voor de bij hen aangesloten melkveehouders te geven vóór 29 september, dan blijft er voor bezorgde melkveehouders nog slechts één optie over: het vóór 1 oktober aangetekend opzeggen van hun lidmaatschap bij de belangenbehartiger die tevens lid is van ZuivelNL. Deze datum is opnieuw van belang in verband met vastgestelde opzegtermijnen en het percentage melkveehouders dat via hun belangenbehartiger nodig is voor het verkrijgen van een AVV.   

Gebrek aan draagvlak

De vrees onder de melkveehouders en het gebrek aan draagvlak onder boeren, voor het plan van de Commissie Remkes mag niet onderschat worden. Het recente verleden heeft veel melkveehouders duidelijk gemaakt dat de overheid, door taken over te hevelen aan ZuivelNL (fosfaatreductieplan) haar eigen verantwoordelijkheid ontloopt maar melkveehouders ook essentiële rechten en schadevergoedingen ontzegt!  

De DDB hoopt van harte dat ZuivelNL haar verantwoordelijkheid in deze neemt en de melkveehouders de garanties biedt die nodig zijn om het vertrouwen in ZuivelNL te behouden.

Bron: DDB

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

Ondanks stikstofproblematiek wil meerderheid melkv

Ondanks stikstofproblematiek wil meerderheid melkveehouders onder geen beding stoppen

25 sep 2019 Bericht
Ondanks stikstofproblematiek wil meerderheid melkveehouders onder geen beding stoppen
DDB en NMV schrijven brief aan Eerste Kamer met ve

DDB en NMV schrijven brief aan Eerste Kamer met verzoek afwijzing verdubbeling afroming

3 jun 2019 Bericht
DDB en NMV schrijven brief aan Eerste Kamer met verzoek afwijzing verdubbeling afroming
DDB over afroming fosfaatrechten: Melkveehouders z

DDB over afroming fosfaatrechten: Melkveehouders zijn voor BV Nederland minstens zo belangrijk als de KLM

29 mei 2019 Bericht
DDB over afroming fosfaatrechten: Melkveehouders zijn voor BV Nederland minstens zo belangrijk als de KLM


Vakpartner Nieuws

Kostenplaatje van belang bij aanschaf automatisch

Kostenplaatje van belang bij aanschaf automatisch voersysteem

7 apr 2020 Bericht Lely Vector
Kostenplaatje van belang bij aanschaf automatisch voersysteem
Speciale korting voor bezoekers van melkveebedrijf

Speciale korting voor bezoekers van melkveebedrijf.nl

6 apr 2020 Bericht Agridiscounter
Speciale korting voor bezoekers van melkveebedrijf.nl
Podcasts Yara Benelux

Podcasts Yara Benelux

4 apr 2020 Bericht Yara
Podcasts Yara Benelux

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies