Diverse visies over de “perfecte” vaars

18 feb 2019

Bericht

Diverse visies over de “perfecte” vaars

Het “International Dairy Nutrition Symposium” mocht op 17 januari 2019 bijna 300 internationale deelnemers verwelkomen voor kennisdeling op het gebied van “Voeding en gezondheid van kalf tot vaars”. Het symposium werd georganiseerd door Wageningen University & Research en de Universiteit Utrecht, in samenwerking met Bayer Animal Health, Diamond V en Zinpro.

Acht bekende internationale sprekers gaven hun visie op verschillende aspecten van de jongveeopfok.

Opfokkosten onderschat

Michel de Haan (Wageningen Livestock Research) trapte af als eerste spreker, met enkele economische afwegingen op het gebied van jongvee. Grofweg 17% van de totale kosten op een melkveebedrijf worden gevormd door kosten voor jongveeopfok, met gemiddeld €8,30 per 100 kg melk. Deze kosten liggen veel hoger dan de meeste veehouders verwachten: ca. 74% onderschat de opfokkosten op het eigen bedrijf. Het verlagen van het percentage veevervanging draagt flink bij aan zowel de nutriëntenbenutting als aan een kostenverlaging op bedrijfsniveau, niet alleen in een systeem met fosfaatrechten, maar ook zonder quota.

Invloed van prenatale omstandigheden

Daarna volgde prof. Geert Opsomer van de Universiteit Gent (België) met de voeding en omstandigheden van het ongeboren kalf. Een sterke negatieve energiebalans van de moeder of andere stressoren zoals hittestress kunnen de ontwikkeling van de placenta beïnvloeden, alsook het geboortegewicht, de insulinegevoeligheid en de groei van het kalf. Uiteindelijk kan dit zelfs effect hebben op de toekomstige prestatie van een vaarskalf als melkkoe.

Biest meer dan alleen antistoffen

Prof. Michael Steele van de University of Guelph (Canada) ging in op de melkvoeding van het pasgeboren kalf. De bestaande ideeën over het belang van biest zouden moeten worden uitgebreid: biest is niet alleen van belang voor de antistoffenvoorziening van het kalf, het bevat ook belangrijke nutriënten zoals oligosacchariden die een effect hebben op de groei en darmontwikkeling. De overgang naar gewone (kunst-) melk moet geleidelijk, en het onbeperkt verstrekken van melk draagt bij aan een snelle groei. Daarbij moet wel geleidelijk gespeend worden, om problemen te voorkomen.

Energie verbetert eiwitstofwisseling

Prof. Walter Gerrits (Wageningen University & Research) sloot het ochtendprogramma af met zijn onderzoek naar eiwitstofwisseling bij het groeiende kalf. De eiwitefficiëntie van kalveren daalt snel met het ouder worden en het toenemende lichaamsgewicht. Het verhogen van de energieopname verbetert de eiwitbenutting; het supplementeren van extra aminozuren heeft weinig effect, mogelijk door lokale regulatie van de absorptie en oxidatie van aminozuren in het maagdarmkanaal.

Abrupt versus geleidelijk spenen

Na de lunch vervolgde Dr. Christian Koch van Hofgut Neumühle (Duitsland) met een overzicht van verschillende experimenten met intensieve voerstrategieën en het optimale speenmoment bij jonge kalveren. Te vroeg spenen, wanneer de pens nog onvoldoende ontwikkeld is, kan fermentatie- en gezondheidsproblemen veroorzaken. Het onbeperkt voeren van melk gedurende de eerste 8 weken resulteert in optimale groei, maar moet wel gevolgd worden door een geleidelijke speenstrategie richting een speenleeftijd van 14-16 weken.

Zieke kalveren zíjn niet normaal

Dr. Sam Barringer van Diamond V (USA) bracht het publiek aan het denken door in te gaan op het risico om afwijkingen die je constateert “normaal” te gaan vinden. Het is je taak als adviseur om scherp te blijven op ziekte, een afwijkend gedrag of onvoldoende hygiëne in de jongveeopfok. Met een aantal persoonlijke anekdotes bracht hij zijn boodschap: stel jezelf altijd de vraag wat je eigen beweegredenen zijn, en wat de beweegredenen van de veehouder zijn, om je advies goed te laten landen.

Groepshuisvesting stimuleert ontwikkeling

Dr. João Costa van de University of Kentucky (USA) gaf zijn visie op het gedrag van jongvee en het belang van groepshuisvesting voor de socialisatie en de toekomstige prestatie als melkkoe. Groepshuisvesting stimuleert het leergedrag en de voeropname van kalveren en deze effecten kunnen nog bij het volwassen dier teruggevonden worden. Groepshuisvesting kan ideaal gecombineerd worden met onbeperkt melk voeren, om zowel de kans op zuigen als competitie bij de drinkautomaat te voorkomen.

620 kg in 670 dagen

Dr. Àlex Bach van ICREA (Spanje) sloot de dag af met praktische aanwijzingen voor de opfok van de “perfecte” vaars – zowel biologisch, als economisch. Om dat te bereiken moeten doelen gesteld worden op dagniveau in plaats van maandniveau, om te komen tot een perfecte vaars die kalft op een leeftijd van 670 dagen met een gewicht van minstens 620 kg. Een verminderde groei als jong kalf moet op latere leeftijd weer gecompenseerd worden; het is daarom van belang de gehele opfokperiode te beschouwen als de jongveeopfok geëvalueerd wordt.

Bron: WUR

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

mest uitrijden

Wanneer mag ik mest uitrijden?

5 feb 2019 Bericht
Wanneer mag ik mest uitrijden?
Hoe mag u mest uitrijden?

Hoe mag u mest uitrijden?

5 feb 2019 Bericht
Hoe mag u mest uitrijden?
Tot wanneer mag u mest uitrijden?

Tot wanneer mag u mest uitrijden?

14 aug 2019 Bericht
Tot wanneer mag u mest uitrijden?


Vakpartner Nieuws

Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

2 apr 2020 VideoLely Vector
Video: Automatisch voeren en conventioneel melken
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

2 apr 2020 Bericht Barenbrug
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!
Temperatuur gaat stijgen; goed moment voor onkruid

Temperatuur gaat stijgen; goed moment voor onkruidbestrijding in grasland

1 apr 2020 Bericht Dow AgroSciences
Temperatuur gaat stijgen; goed moment voor onkruidbestrijding in grasland

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies