DSM zet stap op weg naar implementatie methaan remmer Bovaer® in Nederland

30 sep 2019

Bericht

DSM zet stap op weg naar implementatie methaan rem

Koninklijke DSM, een wereldwijd wetenschappelijk bedrijf in Voeding, Gezondheid en Duurzaam Leven, kondigt aan dat het de volgende stap zet op weg naar implementatie van haar methaan remmer Bovaer in Nederland, door het uitvoeren van een proef bij de Dairy Campus in Leeuwarden.

Deze proef heeft tot doel om alle informatie te vergaren die nodig is om met Bovaer geaccrediteerd te kunnen worden door de kringloopwijzer.

Consorticum Nederlandse Zuivel Sector

De proef is opgezet samen met een consortium vanuit de Nederlandse Zuivel Sector bestaande uit DSM, Wageningen University & Research, FrieslandCampina, Agrifirm, De Heus & ForFarmers. De proef zal resulteren in methaan reductie percentages voor verschillende combinaties van gras- en maiskuil zoals gebruikelijk in de Nederlandse situatie bij verschillende doseringen van Bovaer.

Het experiment zal lopen van november 2019 tot en met februari 2020 onder supervisie van een team van experts van de Wageningen University & Research. De verwachting is dat de bij deze proef opgedane kennis breder van toepassing zal zijn binnen Europa.

Interactie rantsoen en doseringen

De proef bouwt voort op 24 eerder met Bovaer uitgevoerde proeven met melkkoeien over de hele wereld, waarin al eerder de veiligheid en effectiviteit van de methaan remmer Bovaer is aangetoond. Met deze proef wil men specifiek helder krijgen wat de interactie is tussen de verschillende rantsoenen en doseringen van Bovaer op het percentage methaan reductie. De resultaten zullen de basis vormen voor de opname van Bovaer in Carbon Footprinting tools en de ontwikkeling van economische modellen.

De consortiumpartners Agrifirm, De Heus en  ForFarmers zeggen:

“We staan in Nederland voor een grote uitdaging. In het klimaatakkoord is afgesproken dat de agrarische sector een bijdrage moet leveren door de manier waarop we in Nederland voedsel produceren verder te verduurzamen. Onderdeel daarvan is het verder terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen door de sector. Onder andere door op praktisch toepasbare, diervriendelijke en economische wijze de hoeveelheid methaan die via de spijsvertering van koeien in de lucht komt te verlagen. Dit kan tevens een positieve bijdrage leveren aan de verwaarding van zuivelproducten en het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor de manier waarop we in Nederland voedsel produceren. Daarom doen wij – Agrifirm, De Heus en ForFarmers – mee aan de experimenten die de komende maanden samen met DSM, FrieslandCampina en Wageningen University & Research worden uitgevoerd op de Dairy Campus in Leeuwarden. Deze experimenten moeten uitwijzen in welke mate dit additief methaanuitstoot van koeien kan verminderen. Na deze proef, is vervolgonderzoek nodig om te bepalen hoe het product verantwoord kan worden toegepast onder verschillende praktijk-omstandigheden, en de economische haalbaarheid ervan.”


“We kijken uit naar de resultaten die deze proef met Bovaer® in Nederland gaat opleveren, en zijn er van overtuigd dat dit een belangrijke stap is richting implementatie”, zegt Mark van Nieuwland, Programmadirecteur bij DSM.

Bron: DSM

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

CRV meet in 2020 voeropname van ruim 1.600 koeien

CRV meet in 2020 voeropname van ruim 1.600 koeien

10 sep 2019 Bericht
CRV meet in 2020 voeropname van ruim 1.600 koeien
Onderzoek uitstoot methaan in de veehouderij

Onderzoek uitstoot methaan in de veehouderij

13 aug 2019 Bericht
Onderzoek uitstoot methaan in de veehouderij
Koeien op Dairy Campus Leeuwarden op zeewierrantso

Koeien op Dairy Campus Leeuwarden op zeewierrantsoen

6 jun 2019 Bericht
Koeien op Dairy Campus Leeuwarden op zeewierrantsoen


Vakpartner Nieuws

Podcasts Yara Benelux

Podcasts Yara Benelux

4 apr 2020 Bericht Yara
Podcasts Yara Benelux
Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

2 apr 2020 VideoLely Vector
Video: Automatisch voeren en conventioneel melken
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

2 apr 2020 Bericht Barenbrug
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies