Dutch Milk Foundation: tientallen melkveehouders met premie bij FrieslandCampina opgestapt

16 jul 2019

Bericht

Dutch Milk Foundation: tientallen melkveehouders m

De fusie tussen Friesland Foods en Campina, die in 2008 tot stand kwam, is door de Europese Commissie goedgekeurd onder voorwaarden, die er ondermeer toe moeten leiden dat 1,2 miljard kilo boerderijmelk ter beschikking van derden komt. De beschikbaarstelling gebeurt via twee maatregelen. De Vertrekregeling en de Regeling Beschikbaarstelling Melk. DMF geeft sinds 1 juli 2009 als onafhankelijke partij uitvoering aan deze twee regelingen.

Vertrekregeling

De Vertrekregeling is bedoeld als stimulans voor leden-melkveehouders om over te stappen van FrieslandCampina naar een andere koper van boerderijmelk in Nederland. De regeling voorziet in een vertrekpremie van € 5,- per 100 kg, waarbij de levering in het voorafgaande kalenderjaar als referentie geldt.

In de afgelopen tien jaar werden 407 aanvragen behandeld. 387 aanvragen werden toegewezen en 20 aanvragen werden afgewezen of ingetrokken.  Met de toegekende vertrekpremie is 446 miljoen kilo melk gemoeid, hetgeen overeenkomt met 37% van de totaal beschikbare hoeveelheid.

Leden van FrieslandCampina kunnen op elk moment van het jaar de vertrekpremie aanvragen en na de lopende maand plus drie maanden (of later) de leveringen aan de nieuwe afnemer starten.

Regeling Beschikbaarstelling Melk

Deze regeling voorziet in de levering door FrieslandCampina van boerderijmelk aan de twee in het kader van de fusie verkochte bedrijven (Nijkerk en Bleskensgraaf) en aan derden die melk verwerken tot consumptiemelk(producten) of Nederlandse natuurkaas. Voor deze regeling is

alleen nog melk beschikbaar voor levering aan de twee verkochte bedrijven. De volumes van de FrieslandCampinaleden die gebruik maken van de vertrekregeling worden verrekend met de volumes die gereserveerd zijn voor de verkochte bedrijven.

Stichting

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door Tjibbe Joustra (voorzitter), Renée Bergkamp en Ruud Galle. Namens de Europese Commissie houdt AlixPartners Ltd toezicht op het werk van de stichting.

Bron: Dutch Milk Foundation


Gerelateerde artikelen

FrieslandCampina ziet voor vijfde jaar op rij meer

FrieslandCampina ziet voor vijfde jaar op rij meer melkveebedrijven met koeien in de wei

4 jul 2019 Bericht
FrieslandCampina ziet voor vijfde jaar op rij meer melkveebedrijven met koeien in de wei
FrieslandCampina herintroduceert wereldwijd Ingred

FrieslandCampina herintroduceert wereldwijd Ingredientsbedrijf

7 mei 2019 Bericht
FrieslandCampina herintroduceert wereldwijd Ingredientsbedrijf
Vlog FrieslandCampina: Goede verzorging van de koe

Vlog FrieslandCampina: Goede verzorging van de koe

24 apr 2019 Video
Vlog FrieslandCampina: Goede verzorging van de koe


Vakpartner Nieuws

Superaanbod voor de Nederlandse maistelers, najaar

Superaanbod voor de Nederlandse maistelers, najaarskorting van € 7,- per eenheid

13 dec 2019 Bericht Dow AgroSciences
Superaanbod voor de Nederlandse maistelers, najaarskorting van € 7,- per eenheid
Waardevolle informatie zit van binnen!

Waardevolle informatie zit van binnen!

19 nov 2019 Bericht Heemskerk
Waardevolle informatie zit van binnen!
Lely introduceert Quaress Din voor continue uierve

Lely introduceert Quaress Din voor continue uierverzorging

12 nov 2019 Bericht
Lely introduceert Quaress Din voor continue uierverzorging

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies