Eerlijkheid in de voedselvoorzieningsketen: de Commissie wil meer prijstransparantie

22 mei 2019

Bericht

Eerlijkheid in de voedselvoorzieningsketen: de Com

Nadat de Commissie oneerlijke handelspraktijken heeft verboden en de samenwerking tussen producenten heeft versterkt, stelt zij vandaag het derde onderdeel voor: meer eerlijkheid in de voedselvoorzieningsketen door meer transparantie in de wijze waarop de prijzen in de hele keten worden gerapporteerd. 

De Europese Commissie heeft vandaag een voorstel ingediend op grond waarvan cruciale informatie beschikbaar zal worden gesteld over hoe de prijzen van agrovoedingsproducten in de verschillende stadia van de voedselvoorzieningsketen worden bepaald.

Verschillen aankoop- en verkoopprijzen

Verschillen tussen aankoop- en verkoopprijzen kunnen informatie verstrekken over intermediaire kosten (van vervoer, verzekering, opslag enz.) tussen verkoper en koper. Meer transparantie kan leiden tot betere bedrijfsbeslissingen en kan het vertrouwen in een eerlijke behandeling in de verschillende stadia van de voedselvoorzieningsketen verbeteren. Toegang tot tijdige en gemakkelijk toegankelijke informatie over marktontwikkelingen is ook van cruciaal belang om op de wereldmarkten doeltreffend te kunnen concurreren.

Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Phil Hogan: "Het versterken van de positie van de landbouwers in de voedselvoorzieningsketen is een van de prioriteiten van de Commissie geweest. Meer markttransparantie zal gelijke toegang tot en meer duidelijkheid over prijsinformatie mogelijk maken, waardoor onze voedselketen eerlijker en evenwichtiger wordt. Deze nieuwe regels vormen een aanvulling op de onlangs aangenomen richtlijn die oneerlijke handelspraktijken verbiedt, doordat zij de positie van zwakkere en kleinere actoren in de voedselvoorzieningsketen verbeteren. De invoering ervan weerspiegelt het grote maatschappelijke draagvlak in de hele EU om de rol van de landbouwer in de voedselvoorzieningsketen te versterken."

Marktontwikkelingen landbouw

Over de ontwikkelingen op de landbouwmarkten is veel informatie beschikbaar (prijzen, productiehoeveelheden, voorraden enz.), maar dat geldt niet voor de andere belangrijke markten in de agrovoedselvoorzieningsketen, namelijk die welke, tussen de landbouwers en de consumenten in, actief zijn op het niveau van voedselverwerking en detailhandel. Daarover is bijna geen marktinformatie voorhanden. Deze asymmetrie op het vlak van informatie tussen de landbouwers en de andere actoren in de voedselvoorzieningsketen benadeelt de landbouwers op de markt aanzienlijk en holt het vertrouwen in een eerlijke behandeling uit. Dit gebrek aan informatie over marktontwikkelingen van de kant van de verwerkende bedrijven en de detailhandelaren wordt de "zwarte doos" van de agrovoedingsketen genoemd. Het voorstel van vandaag maakt die doos open.

Voorgestelde maatregelen

De voorgestelde maatregelen hebben betrekking op vlees, eieren, zuivel, groenten en fruit, akkerbouwgewassen, suiker en olijfolie. Zij bouwen voort op bestaande systemen en procedures voor gegevensverzameling die reeds door de marktdeelnemers en de lidstaten worden gebruikt om marktinformatie aan de Commissie te rapporteren, maar krijgen nu een ruimer toepassingsgebied. Elke lidstaat zal verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van prijzen en marktgegevens. De Commissie beveelt de lidstaten aan de meest kosteneffectieve benadering te kiezen en de administratieve lasten beperkt te houden door zich niet te richten op de kleine en middelgrote bedrijven. De lidstaten delen de gegevens mee aan de Commissie, die op haar beurt de monitoring beschikbaar zal maken op haar dataportaal voor agrovoedingsmiddelen en de EU-marktobservatoria. Het is essentieel dat de door de lidstaten verstrekte informatie accuraat is en op tijd komt.

Volgens de procedures van de Commissie voor betere regelgeving wordt het voorstel nu gepubliceerd voor een vier weken durende openbare raadpleging. Vervolgens zal de Commissie het voorstel aannemen. Normaal gezien zou het zes maanden na de aanneming in werking moeten treden.

Bron: Europese Commissie 


Gerelateerde artikelen

Week Zonder Vlees: Ons voedsel verdient objectivit

Week Zonder Vlees: Ons voedsel verdient objectiviteit

15 mrt 2019 Bericht
Week Zonder Vlees: Ons voedsel verdient objectiviteit
KoeMonitor: nieuwe systematiek om diergezondheid,

KoeMonitor: nieuwe systematiek om diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid te borgen

8 mrt 2019 Bericht
KoeMonitor: nieuwe systematiek om diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid te borgen
Kennisniveau voedselbossen op hoger plan

Kennisniveau voedselbossen op hoger plan

13 feb 2019 Bericht
Kennisniveau voedselbossen op hoger plan


Vakpartner Nieuws

Koeien gaan naar buiten… maar de mensen ook!

Koeien gaan naar buiten… maar de mensen ook!

27 mrt 2020 Bericht Agridiscounter
Koeien gaan naar buiten… maar de mensen ook!
Mais als alternatief gewas dit voorjaar....

Mais als alternatief gewas dit voorjaar....

25 mrt 2020 Bericht Dow AgroSciences
Mais als alternatief gewas dit voorjaar....
Wat is het verschil tussen vroege en late grasrass

Wat is het verschil tussen vroege en late grasrassen?

25 mrt 2020 Bericht Barenbrug
Wat is het verschil tussen vroege en late grasrassen?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies