Europarlement bekrachtigt nieuwe meststoffenverordening

28 mrt 2019

Bericht

Europarlement bekrachtigt nieuwe meststoffenverord

De Europese markt voor de afzet organische en dierlijke meststoffen, biostimulanten en kunstmest wordt de komende jaren drastisch verbeterd. Het Europees Parlement bekrachtigde vanmiddag het wetgevingsakkoord dat met de EU-landen over de nieuwe Europese meststoffenwet bereikt werd.

“Een belangrijke stap voor de exportpositie van Nederland als innovatief meststoffenland binnen de Europese Unie”, aldus CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik.

Fosfaatkunstmest in Europa

“Helaas heeft de geopolitieke discussie over cadmiumgehaltes in fosfaatkunstmest en Europese afhankelijkheid van Rusland of Marokko voor fosfaaterts vele essentiële details overschaduwd”, betreurt de CDA-politica. “Er ontbreekt een belangrijke stap voor het bereiken van kringlooplandbouw en vermindering van de CO2-voetafdruk: de wettelijke erkenning van mineralenconcentraat uit verwerkte mest als groene kunstmestvervanger hangt na dit onderhandelingsresultaat namelijk nog steeds af van de welwillendheid van de toekomstige Europese Commissie.”

“Ook voor innovatieve substraten en groeimedia in de (glas)tuinbouw en akkerbouw moet de aangenomen interne marktwetgeving zich eerst nog bewijzen, omdat veel verbeteringen buiten het akkoord zijn komen te vallen”, aldus de CDA-Europarlementariër.

Het gebruik van hoogwaardige organische bemestingsproducten uit dierlijke mest als kunstmestvervangers boven de gebruiksnorm van dierlijke mest uit de Nitraatrichtlijn en derogatie, wordt door de meststoffenverordening dus niet automatisch geregeld. Volgens Schreijer-Pierik is dit voor Nederland een duidelijke domper.

Groene kunstmestvervangers

Schreijer: „In oktober 2017 pleitte ik er samen met mijn collega Lambert van Nistelrooij en de Sloveense oud-landminister Franc Bogovic nog middels een plenair amendement voor om dit rechtstreeks wettelijk te regelen en duurzame, groene kunstmestvervangers uit te zonderen van de gebruiksnorm in de verouderde Nitraatrichtlijn, maar andere fracties en andere EU-landen blokkeerden dit CDA-voorstel helaas.”

Ook onder de nieuwe wetgeving worden hoogwaardig verwerkte producten uit dierlijke mest nog steeds als gewone dierlijke mest beschouwd en streng gereguleerd, terwijl ze uit ecologisch en wetenschappelijke oogpunt als kunstmestvervangers beschouwd moeten worden. Onderzoeksresultaten van de universiteit Wageningen en belangrijke regionale onderzoeks- en pilotprojecten zoals Kunstmestvrije Achterhoek, de Proeftuin dunne fractie varkensmest in Mineral Valley Twente en Brabantse initiatieven tonen dat aan.

“Het is gezien het streven naar kringlooplandbouw niet uit te leggen dat boeren nog steeds kostbare en CO2-intensieve kunstmest moeten aanvoeren als zij zelf over meer dan voldoende organisch dierlijke mest beschikken! De strijd voor mineralenconcentraat duurt voort. Er blijft veel werk aan de winkel om in de komende jaren de mondeling toegezegde voortgang van de Europese Commissie richting toelating te monitoren”, besluit Schreijer.

Bron: Schreijer-Pierik

Reactie Jan Huitema (VVD):

Het is officieel, de nieuwe Europese meststoffenverordening is een feit. Dankzij deze wetgeving wordt de productie van nieuwe bemestingsproducten, gemaakt van biologisch afbreekbaar afval, dierlijke mest en andere reststromen, gestimuleerd. Waardevolle nutriënten worden zo gerecycled en gaan niet verloren. Tegelijk wordt de afhankelijkheid van kunstmest verminderd. Met deze nieuwe wetgeving kan bovendien 30% aan fosfaatkunstmest bespaard worden.

Om dierlijke mest daadwerkelijk te kunnen gebruiken als grondstof voor kunstmestvervangers, moeten er nog criteria opgesteld worden. De Europese Commissie geeft nadrukkelijk aan dat de eerste onderzoeksresultaten eind 2019 verwacht worden.

VVD-Europarlementariër Jan Huitema: “Door deze nieuwe wetgeving wordt de mestkringloop beter gesloten. Hierdoor gaan waardevolle nutriënten niet verloren, besparen we energie, is de CO2-uitstoot lager en zijn we minder afhankelijk van derde landen. Boeren willen duurzamer werken en door deze wetgeving kunnen ze nu een concrete stap zetten in de richting van het sluiten van de kringlopen. Goed nieuws dus!"

Deel dit artikel

Drentse melkveehouders blij met silo’s

Drentse melkveehouders blij met silo’s

“Simpel in uitvoering, eenvoud in de praktijk.”

Vader Roelof en zoon Jasper Speelman uit het Drentse Zuidveld investeerden twee jaar geleden in drie nieuwe silo’s. De keuze viel uiteindelijk op Zwaagstra Beton uit Hoogeveen.

Benieuwd waarom >


Gerelateerde artikelen

Vlog FrieslandCampina: Energie uit mest

Vlog FrieslandCampina: Energie uit mest

27 mrt 2019 Video
Vlog FrieslandCampina: Energie uit mest
De Maat van Mest

De Maat van Mest

27 mrt 2019 Bericht
De Maat van Mest
Maart editie: Nieuwe regels voor mest uitrijden

Maart editie: Nieuwe regels voor mest uitrijden

8 mrt 2019 Bericht
Maart editie: Nieuwe regels voor mest uitrijden


Vakpartner Nieuws

Voorkoopseizoen Pioneer zaaizaad verloopt bijna!

Voorkoopseizoen Pioneer zaaizaad verloopt bijna!

20 feb 2020 Bericht
Voorkoopseizoen Pioneer zaaizaad verloopt bijna!
Nieuw ontwikkelde tweecomponenten polyurethaan kla

Nieuw ontwikkelde tweecomponenten polyurethaan klauwlijm

19 feb 2020 Bericht
Nieuw ontwikkelde tweecomponenten polyurethaan klauwlijm
Herstel grasland na vraatschade of droogteschade

Herstel grasland na vraatschade of droogteschade

7 feb 2020 Bericht Barenbrug
Herstel grasland na vraatschade of droogteschade

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies