Gemiddelde milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater gedaald

26 sep 2019

Bericht

Gemiddelde milieubelasting van gewasbeschermingsmi

De gemiddelde milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater is de afgelopen jaren gedaald. Dat blijkt uit het verslag over 2018 van het project Schoon Water voor Brabant.

Voor de gewassen asperges en aardappelen is ook in 2018 nog een verdere daling opgetreden. Door het droge weer waren hier minder bestrijdingsmiddelen tegen schimmels nodig. In een aantal andere teelten, zoals boomteelt en mais, is de milieubelasting vorig jaar gestegen ten opzicht van de voorafgaande jaren. Dat wordt veroorzaakt door het droge weer, waardoor onkruiden snel waren afgehard en moeilijker te bestrijden waren. Ook waren plagen een groter probleem dan in eerdere jaren.

Omvangrijk project

Aan het project doen circa 750 ondernemers mee. Variërend van akkerbouwers, loonwerkers, veehouders, vollegrondsgroentetelers, fruittelers en boomtelers. In totaal beheren zij circa 65.000 ha cultuurgrond. Via Schoon Water krijgen ondernemers individueel of groepsgewijs begeleiding om de emissie naar water zoveel mogelijk te verminderen. Tijdens veldbijeenkomsten kijken ze bij elkaar en wordt de gewasbescherming besproken.

Daarnaast worden deelnemers gestimuleerd om met innovaties aan de slag te gaan. Voor bovenwettelijke maatregelen kunnen ze aanspraak maken op een stimuleringsbijdrage. In 2018 is geïnvesteerd in mechanische onkruidbestrijding, vermindering erfemissies, driftarme veldspuiten, een proef met groenbemesters en speciale folie in de aspergeteelt.

Beperkende regels tegenhouden

Het project is destijds mede geïnitieerd door ZLTO om strengere Brabantse regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen. Die dreigden, vooral in de grondwaterbeschermingsgebieden. Tot nu toe is die opzet geslaagd. Nadat de aanpak in de grondwaterbeschermingsgebieden succesvol bleek, is het project opgeschaald naar heel Brabant. Het project wordt gefinancierd door provincie Noord-Brabant, waterschappen, ZLTO en Brabant Water.

Bron: ZLTO

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

Modderactie moet zorgen voor minder middelvingers

Modderactie moet zorgen voor minder middelvingers

26 sep 2019 Bericht
Modderactie moet zorgen voor minder middelvingers
Mesdagfonds laat met spoed stikstofdepositie op na

Mesdagfonds laat met spoed stikstofdepositie op natuur meten

26 sep 2019 Bericht
Mesdagfonds laat met spoed stikstofdepositie op natuur meten
LEMKEN heeft nu ook meststofstrooiers

LEMKEN heeft nu ook meststofstrooiers

25 sep 2019 Bericht
LEMKEN heeft nu ook meststofstrooiers


Vakpartner Nieuws

Podcasts Yara Benelux

Podcasts Yara Benelux

4 apr 2020 Bericht Yara
Podcasts Yara Benelux
Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

2 apr 2020 VideoLely Vector
Video: Automatisch voeren en conventioneel melken
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

2 apr 2020 Bericht Barenbrug
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies