Gezamenlijke aanpak dierenrechtenextremisme tussen overheid en agrariër

21 mei 2019

Bericht

Gezamenlijke aanpak dierenrechtenextremisme met bo

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft met landbouworganisaties, politie en het Openbaar Ministerie (OM) afspraken gemaakt in de aanpak van incidenten rond dierenrechtenactivisme en -extremisme. Acties die over grenzen van de rechtstaat heengaan, zoals vorige week met de bezetting van een varkenshouderij in Boxtel, zijn niet te tolereren. Door afspraken over contactpunten, samenwerking en informatie-uitwisseling met LTO Nederland en de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) kan nog sneller worden geschakeld bij dergelijke incidenten. Dat blijkt uit een brief die minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De overheid treedt hard op bij extremisme

Afgelopen zaterdag heeft minister Grapperhaus samen met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het getroffen boerenbedrijf in Boxtel bezocht. Aan de bezettingsactie is op een beheerste manier een einde gemaakt door de bevoegde lokale autoriteiten. ,,De impact van het gebeuren op de betrokkenen heeft mij bijzonder geraakt’’, aldus minister Grapperhaus. ,,De gebeurtenissen in Boxtel zijn aan te merken als extremisme, nu personen bereid zijn geweest in de wet te overtreden. De overheid treedt gebalanceerd op tegen activisme, zolang dit binnen de grenzen van de democratische rechtsorde blijft, maar treedt hard op indien sprake is van extremisme.’’

Onrust onder agrariërs

Dierenactivisme en –extremisme nemen in Nederland vooralsnog niet toe, maar door het intimiderende karakter van opeenvolgende acties neemt de onrust wel flink toe en dan met name onder de boerengemeenschap. Daarom heeft minister Grapperhaus met LTO Nederland en de POV afgesproken dat wordt toegewerkt naar kortere lijnen tussen boerenbedrijven met de overheid. Ook is er een specifiek handelingskader voor de lokale autoriteiten (zogenoemde driehoek van burgemeester, politie en OM) beschikbaar, zodat sneller geschakeld kan worden bij incidenten rond boerenbedrijven.

Monitoring dierenrechtenactivisme

De politie monitort al landelijk actief dierenrechtenactivisme. Mogelijke signalen worden hiermee snel landelijk gedeeld. Ook in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) wordt structureel aandacht besteed aan fenomenen rond verschillende vormen van radicalisering, extremisme en terrorisme. Rond dierenrechten is er in Nederland voornamelijk sprake van activisme. De gebeurtenissen in Boxtel zijn echter aan te merken als extremisme, nu personen bereid zijn geweest de wet te overtreden. "De overheid treedt gebalanceerd op tegen activisme, zolang dit binnen de grenzen van de democratische rechtsorde blijft, maar treedt hard op indien sprake is van extremisme’’, aldus minister Grapperhaus.

Strafrechtelijk vervolg activisten in Boxtel

Over het strafrechtelijk vervolg kan Ferd Grapperhaus inhoudelijk weinig mededelingen doen, aangezien het om een lopend onderzoek gaat. Feitelijk kan hij melden dat er 64 aanhoudingen van activisten inzake art. 138 Wetboek van strafrecht (lokaalvredebreuk), 12 aanhoudingen van activisten inzake 447e Wetboek van strafrecht (niet kunnen tonen identiteitsbewijs) en één aanhouding van een tegendemonstrant inzake 350 Wetboek van strafrecht (vernieling van een politiebus) zijn verricht. Alle 64 wegens lokaalvredebreuk aangehouden activisten zijn de dag na de bezetting heengezonden met een dagvaarding die in persoon is betekend. Daarmee is zoveel als mogelijk zeker gesteld dat de verdachten (eventueel bij verstek) kunnen worden veroordeeld.

Bron: RVO

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

Overheid moet harde lijn trekken tegen dierextremi

Overheid moet harde lijn trekken tegen dierextremisme

16 mei 2019 Bericht
Overheid moet harde lijn trekken tegen dierextremisme
EU moet dierextremisten aanpakken!

EU moet dierextremisten aanpakken!

18 apr 2019 Bericht
EU moet dierextremisten aanpakken!
Het is genoeg: Lastercampagnes dierextremisme aang

Het is genoeg: Lastercampagnes dierextremisme aangepakt

8 jan 2019 Bericht
Het is genoeg: Lastercampagnes dierextremisme aangepakt


Vakpartner Nieuws

Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

29 jun 2020 Bericht Lely Vector
Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!
‘We kunnen hem niet meer missen!’

‘We kunnen hem niet meer missen!’

23 jun 2020 Bericht Lely Vector
‘We kunnen hem niet meer missen!’
PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

22 jun 2020 Bericht Yara
PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies