Greenferm realiseert mestverwerkingsfabriek met steun uit sector

4 sep 2019

Bericht

Greenferm realiseert mestverwerkingsfabriek met st

Greenferm B.V. kan met dank aan gezamenlijke financiering uit de sector een mestverwerkingsfabriek - voor rundvee-, varkens-, en kalverendrijfmest - met een capaciteit van 350.000 ton bouwen op de Ecofactorij in Apeldoorn. Door aanvullende financiering van het Mestinvesteringsfonds en Coöperatie FromFarmers wordt dit omvangrijke project in hoogwaardige mestverwaarding dit najaar gerealiseerd.

Marc Stals, fondsmanager van het Mestinvesteringsfonds, is enthousiast over het project: “Met de bouw van deze mestverwerkingsfabriek wordt in Midden-Nederland extra mestverwerkingscapaciteit gerealiseerd. Met het eindproduct dat hier wordt geproduceerd worden de afzetmarkten goed bediend en zijn we weer een stap vooruit in het verwerken en verwaarden van mest. Het Mestinvesteringsfonds is bij de lening aan Greenferm tot het maximum van haar mogelijkheden gegaan en Coöperatie FromFarmers wilde het noodzakelijke extra budget verschaffen.”

Vincent Hulshof, bestuurslid van Coöperatie FromFarmers: ”Wij willen als katalysator fungeren om initiatieven in agrarisch Nederland op gang te brengen, zo ook dit mestverwerkingsproject van Greenferm in samenwerking met het Mestinvesteringsfonds en onze coöperatie. Mestverwerking is essentieel voor de Nederlandse veehouderij, en zo willen wij als coöperatie bijdragen aan de toekomst van de agrarische sector.”

Mestverwerkingsproces van Greenferm

Het mestverwerkingsproces omvat de verwerking van varkens-, rundvee- en kalverendrijfmest in een dunne en dikke fractie middels zeefbandscheiding. De dikke fractie en (spui)slib uit de vijzel- en zeefbandpers worden bio-thermisch gedroogd tot een drogestofpercentage van circa 55%. De dunne fractie gaat naar een membraambioreactor, een biologische zuivering die veelal bij rioolzuiveringsinstallaties wordt gebruikt. In de bioreactor vinden verschillende processen plaats, waaronder nitrificatie en denitrificatie en waarmee stikstof wordt omgezet naar vrij stikstofgas dat in de lucht wordt opgenomen. Een deel van de stikstof en fosfaat wordt in de bioreactor vastgelegd in actief slib.

Het zuiveren van het afvalwater vindt plaats via membraampakketten waar de beluchte dunne fractie doorheen wordt geleid. Zo ontstaat een eindproduct dat bestaat uit loosbare dunne fractie (restfractie waar alle zouten nog in aanwezig zijn) en gehygiëniseerde, gecomposteerde dikke fractie. Doelstelling is om 350.000 ton mest te gaan verwerken. De gekozen technieken hebben zich allemaal bewezen, wat een voordeel is van deze installatie. Inmiddels is de bouw in Apeldoorn gestart en is ruim 80% van de aan te voeren mest reeds gecontracteerd. Daarmee is er nog (beperkte) ruimte om in te tekenen voor deze mestverwerkingsfabriek.

Mestinvesteringsfonds zet zich in om mestverwerking te versnellen

Het Mestinvesteringsfonds is een initiatief van 25 mengvoerbedrijven en ondersteunt concrete investeringsplannen met als doel de mestverwerking in Nederland te versnellen. Door het verstrekken van achtergestelde geldleningen is het voor investeerders en initiatiefnemers eenvoudiger om vreemd vermogen aan te trekken voor hun project. Greenferm is het dertiende project van het fonds en hiermee wordt 4,8 miljoen kilo extra fosfaat verwerkingscapaciteit gerealiseerd.

FromFarmers investeert in de toekomst van de veehouderij Coöperatie FromFarmers wil actief bijdragen aan de toekomst van de veehouderij. Vanuit die missie wil de coöperatie sectorinitiatieven financieel mogelijk maken, bijvoorbeeld initiatieven die bijdragen aan duurzame oplossingen in de sector. In dit licht stelt Coöperatie FromFarmers een achtergestelde lening beschikbaar aan Greenferm B.V.. 

Bron: Stichting Mestinvesteringsfonds


Gerelateerde artikelen

Regels tegen mestvervuiling eerder oorzaak dan opl

Regels tegen mestvervuiling eerder oorzaak dan oplossing van het probleem

21 jun 2019 Bericht
Regels tegen mestvervuiling eerder oorzaak dan oplossing van het probleem
Agrarische sector: samenwerking aan duurzame mestv

Agrarische sector: samenwerking aan duurzame mestverwaarding

30 nov 2018 Bericht
Agrarische sector: samenwerking aan duurzame mestverwaarding
Voor de landbouwers plicht tot mestverwerking

Voor de landbouwers plicht tot mestverwerking

9 mrt 2018 Bericht
Voor de landbouwers plicht tot mestverwerking


Vakpartner Nieuws

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbon

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat

6 aug 2020 Bericht Agridiscounter
Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken doo

PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR

4 aug 2020 Bericht Yara
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met

“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

4 aug 2020 Bericht Agridiscounter
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies