Groningen kiest voor doorstart Vruchtbare Kringloop

15 jul 2019

Bericht

Groningen kiest voor doorstart Vruchtbare Kringloo

Het project Vruchtbare Kringloop krijgt een tweejarig vervolg in de provincie Groningen. Niet vreemd, want kringlooplandbouw is de toekomst. Dankzij een POP-subsidie, krijgen - na een pilotjaar in 2017 - 100 melkveehouders opnieuw de gelegenheid kennis en ervaring op te doen met kringlooplandbouw. Daarbij is veel aandacht voor water- en bodemkwaliteit en efficiënt gebruik van voer en mest.

Landbouwminister Schouten ziet de omschakeling naar kringlooplandbouw als toekomstperspectief voor de landbouw in Nederland. Het project Vruchtbare Kringloop Noord Nederland is in lijn met de LNV-visie: verlaging van het verbruik van grondstoffen en een zorgvuldig beheer van bodem, water en natuur.

Transitie naar kringlooplandbouw

Jan Bloemerts, regiobestuurder LTO Noord: “Een melkveehouderij die in de toekomst economisch succesvol en maatschappelijk gewaardeerd wil blijven, moet blijven verduurzamen. Vruchtbare Kringloop biedt Groningse melkveehouders de kans succesvol te worden in kringlooplandbouw. Zij gaan aan de slag met thema’s als bodemvruchtbaarheid, bemesting en ruwvoerwinning. Dankzij nieuwe kennis en het delen van ervaringen zetten we stappen vooruit. Dat is goed voor het bedrijf en het milieu!”

‘Planet proof’

Een belangrijk onderwerp binnen de melkveehouderij is de Carbon Footprint, ofwel de klimaatimpact die de sector achterlaat. Zuivelverwerkers en hun afnemers spelen in toenemende mate een sturende rol bij het terugdringen van broeikasgassen. In VKNN maken melkveehouders kennis met wat de Carbon Footprint is en waarom dit onderwerp steeds belangrijker wordt.

Programma

In het programma staat een efficiëntere mineralenbenutting en optimaler gebruik van de bodem centraal. Dat is niet alleen goed voor de bodem- en waterkwaliteit en biodiversiteit, maar ook voor de resultaten van het melkveebedrijf. Denk aan betere of slimmere bemestingstechnieken, het op waarde brengen van het eigen voer en het effectief inzetten van de Kringloopwijzer. Deelnemers krijgen vier studiebijeenkomsten aangeboden waarin zij een bedrijfsverbeterplan opstellen en ervaringen met collega’s uitwisselen. Ook zijn er demonstraties en themabijeenkomsten in het programma opgenomen.

Bron: Vruchtbare Kringloop Noord Nederland

Drentse melkveehouders blij met silo’s

Drentse melkveehouders blij met silo’s

“Simpel in uitvoering, eenvoud in de praktijk.”

Vader Roelof en zoon Jasper Speelman uit het Drentse Zuidveld investeerden twee jaar geleden in drie nieuwe silo’s. De keuze viel uiteindelijk op Zwaagstra Beton uit Hoogeveen.

Benieuwd waarom >


Gerelateerde artikelen

Belangrijke rol landbouwraden bij realisatie LNV-v

Belangrijke rol landbouwraden bij realisatie LNV-visie

18 jun 2019 Bericht
Belangrijke rol landbouwraden bij realisatie LNV-visie
FrieslandCampina start met productie PlanetProof-k

FrieslandCampina start met productie PlanetProof-kaas

5 feb 2019 Bericht
FrieslandCampina start met productie PlanetProof-kaas
Schouten opent digitaal loket 'Doe mee met de omsl

Schouten opent digitaal loket 'Doe mee met de omslag naar kringlooplandbouw'

23 jan 2019 Bericht
Schouten opent digitaal loket 'Doe mee met de omslag naar kringlooplandbouw'


Vakpartner Nieuws

Bemestingsadvies op elk perceel met de Yara GrassN

Bemestingsadvies op elk perceel met de Yara GrassN app

25 feb 2020 Bericht
Bemestingsadvies op elk perceel met de Yara GrassN app
Lely presenteert ‘Smart Feeding on tour’

Lely presenteert ‘Smart Feeding on tour’

25 feb 2020 Bericht
Lely presenteert ‘Smart Feeding on tour’
Voorkoopseizoen Pioneer zaaizaad verloopt bijna!

Voorkoopseizoen Pioneer zaaizaad verloopt bijna!

20 feb 2020 Bericht
Voorkoopseizoen Pioneer zaaizaad verloopt bijna!

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies