Het Gouden Kalf: Reactie DDB over Zembla uitzending

21 okt 2019

Bericht

Het Gouden Kalf: Reactie DDB over Zembla uitzendin

Na de uitzending van Zembla "Het Gouden Kalf" ziet de DDB zich genoodzaakt een aantal zaken recht te zetten.

Begin september is  de DDB gevraagd mee te werken aan een uitzending over de kalversector en de import van kalveren. Bekend met de risico’s die aan zo’n uitzending zitten, hebben wij  gezien de slechte prijzen voor goede nuka’s  en de wijze waarop extra kostenverhogende eisen worden ingevoerd, toch besloten mee te werken. DDB is door Netwerk Grondig niet op de hoogte gebracht van de inhoud van de brandbrief die Netwerk Grondig aan het ministerie van LNV heeft gestuurd en heeft deze brandbrief derhalve ook niet mede- ondertekend, zoals werd gesteld in de uitzending. De uitlatingen daarover door Zembla, kloppen niet. 

Agarische acties tegen politiek beleid

De afgelopen weken hebben we als agrarische sector, gezamenlijk acties tegen het politieke beleid gevoerd. De DDB koestert het resultaat van deze acties: de eensgezindheid en hechte samenwerking tussen alle partijen en sectoren op welk vlak dan ook, zijn goud waard! Dit alles ontslaat de DDB niet van de verplichting op te blijven komen voor de belangen van onze ledenmelkveehouders in het bijzonder. De DDB vecht al jaren voor een fatsoenlijk inkomen voor onze leden en alle melkveehouders van Nederland, waarbij een kostendekkende opbrengst voor geleverde producten, een voorwaarde is. Ook de opbrengst van de nuka’s en de kosten voor opfok en verzorging zijn daar een niet onbelangrijk onderdeel van.

"Goede kalveren verlaten ver onder de kostprijs het erf"

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Als melkveehouders doen we, feitelijk gedwongen door de opname in de leveringsvoorwaarden van de melkfabrieken, mee aan Kalfoké en het Kalvervolgsysteem (waarvan de extra eisen en regels vaak zijn opgelegd onder dwang en dreiging  tot melkweigering). Onder het mom dat we als melkveehouders onze maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen zijn deze programma’s opgelegd. De kalverintegraties hebben in aanloop naar deze extra programma’s (Kalfoké en het Kalvervolgsysteem) toegezegd om ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Echter, de prijs voor Nederlandse kalveren is nog nooit lager geweest – ondanks het feit dat er 9% minder kalveren in Nederland worden geboren: noteringen voor vaarskalveren liggen inmiddels tussen de 0 en 25 euro terwijl goede kalveren ver onder de kostprijs het erf verlaten. Daarnaast is het al een aantal keren voorgekomen dat kalveren helemaal niet meer werden afgenomen. Ondanks alle toezeggingen over maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen het ketenoverleg en de investeringen van melkveehouders in hun kalveren.

"Kwaliteit Nederlandse kalveren doet niet onder voor die in andere landen"

Wat de DDB eigenlijk wil is: “Eigen kalf eerst”.  Wij – de melkveehouders - hebben onze maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen en we verwachten dat nu ook van de andere schakels in de keten. De kwaliteit van de Nederlandse kalveren doet niet onder voor die in andere landen. Dat bevestigen kalverhandelaren keer op keer. De DDB is niet van mening dat er een importverbod moet komen. Een beperking is echter wel aan de orde nu steeds meer Nederlandse kalveren afgewezen worden om onduidelijke redenen en de kostenverhogende, (boven)wettelijke eisen aan Nederlandse kalveren steeds verder worden opgehoogd, terwijl de kalverintegraties aan de importkalveren andere eisen stellen. Importen die wel degelijk een risico kunnen vormen aangaande de status van melkveebedrijven die vaak tegen hoge kosten BVD en IBR vrij zijn geworden.

Kalversector versus verduurzaming

Als de kalversector de komende jaren onder het mom van “verduurzaming” een krimp van 20% moet realiseren (gevolg van de sanering in Brabant: 20% minder ruimte om kalveren op te zetten) waarbij de kalverintegraties de importen op gelijke hoogte willen houden, dan zal er voor z’n 500.000 Nederlandse kalveren geen plaats meer zijn! Als de huidige omvang van de importen gehandhaafd blijven, dan zullen de extra gemaakte kosten voor opfok en verzorging niet betaald worden en zullen de stijgende kosten door de beperktere omvang van de kalversector, afgewenteld worden op de zwakste schakel; de melkveehouderij en mogelijk ook op de kalverhouders.

Sinds haar oprichting staat de DDB voor een kostendekkende prijs en toekomstperspectief voor haar boeren. Ook de kalvermesters draagt de DDB een warm hart toe. We zijn er van overtuigd dat de kalvermesters net zo goed als ons gebukt gaan onder de dominante rol van enkele grote marktpartijen die vele schakels in de keten beheersen en bezitten: van een eerlijke prijsvorming is na het sluiten van de meeste veemarkten en het samengaan van marktpartijen, allang geen sprake meer. Daarin kunnen wij elkaar ook versterken, aangezien we in principe dezelfde problemen ondervinden bij de afzet.

Media 

De DDB erkent nogmaals dat meewerken met de media de nodige risico’s met zich mee brengt en vindt het jammer dat Zembla niet zorgvuldiger onze standpunten en inbreng heeft weergegeven waardoor zaken anders zijn voorgesteld dan wij ze hebben ingebracht. Gezien de impact die de steeds hogere eisen van de kalverintegraties hebben op het inkomen van onze leden-melkveehouders, zullen we echter steeds weer afwegingen moeten maken. Op onze site www.ddb.nu vindt u een uitgebreider bericht voor de leden. 

Het DDB Bestuur


Gerelateerde artikelen

Gevolgen verhoging excretienormen kalveren

Gevolgen verhoging excretienormen kalveren

13 sep 2019 Bericht
Gevolgen verhoging excretienormen kalveren
Nederlandse melkveebedrijven ontvangen lage prijze

Nederlandse melkveebedrijven ontvangen lage prijzen voor slachtkoeien en stierkalveren

17 jul 2019 Bericht
Nederlandse melkveebedrijven ontvangen lage prijzen voor slachtkoeien en stierkalveren
Blauwtong: export van kalveren naar Nederland weer

Blauwtong: export van kalveren naar Nederland weer mogelijk

28 mei 2019 Bericht
Blauwtong: export van kalveren naar Nederland weer mogelijk


Vakpartner Nieuws

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbon

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat

6 aug 2020 Bericht Agridiscounter
Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken doo

PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR

4 aug 2020 Bericht Yara
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met

“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

4 aug 2020 Bericht Agridiscounter
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies