Impact bezetting Boxtel groot: LTO wil snelle en strenge straffen

6 nov 2019

Bericht

Impact bezetting Boxtel groot: LTO wil snelle en s

Op 13 mei 2019 werd een varkensstal in Boxtel een groot deel van de dag bezet door zo’n 150 dierenactivisten. Vandaag behandelt de Rechtbank Oost-Brabant de rechtszaak tegen 67 van deze dierenextremisten uit 14 landen. De 67 verdachten wordt lokaalvredebreuk en braak door een vereniging ten laste gelegd.

LTO Nederland benadrukt dat de stalbezetting voor veel onrust en angst heeft gezorgd binnen de Nederlandse veehouderij. Sabotage, vernielingen, brandstichting, intimidatie en bedreiging komen inmiddels vaak voor. De impact van dit soort dierenextremisme op het boerenbedrijf en de stal is groot; voor zowel de boer, de familie als de dieren zelf.

"Ruim 40% van de boeren in veehouderijsector voelt zich niet meer veilig op eigen erf"

Vogelvrij

Uit onderzoek van dit voorjaar blijkt dat ruim 40% van de boeren in de veehouderijsector zich niet meer veilig voelt op het eigen erf. Bij varkenshouders en pluimveehouders loopt dit percentage zelfs op naar ruim 70%. Agrarisch ondernemers voelen zich vogelvrij verklaard. Zij zien in de verdere, brede verspreiding van illegaal verkregen filmopnamen van inbraken –  die bovendien vaak beelden uit het verleden of uit het buitenland bevatten – ook een bevestiging van dit gevoel. Zij zien dit als een legitimering van criminele activiteiten en voelen zich vaak in de steek gelaten.

Duidelijk signaal noodzakelijk

LTO vindt het noodzakelijk dat er naar dit soort dierenextremisten een duidelijk en hard signaal wordt afgegeven door streng te straffen. In het buitenland worden veel hogere straffen uitgedeeld. Reden voor dit soort internationale groeperingen om hun illegale activiteiten dan ook vaker in Nederland uit te voeren. Niemand staat boven de wet. Als groeperingen vermeende misstanden wil agenderen, dan moeten zij zich aan de wet houden en de democratische weg bewandelen.

Naar verwachting duurt de rechtszaak vandaag zeker de gehele dag. De rechter zal namelijk niet collectief, maar elke verdachte individueel berechten. Volgens de Officier van Justitie is onomstotelijk bewezen dat er in Boxtel geweld is gebruikt bij het binnendringen van de stal. Ook gaven de bezetters meermalen geen gehoor aan de vordering van de politie om de stal te verlaten.

Preventie en afspraken met justitie

Ook de politiek en de overheid willen paal en perk stellen aan dit soort extremisme. LTO heeft dan ook langdurig gepleit om meer prioriteit te geven aan monitoring, screening en onderzoek. Na de bezetting in Boxtel zijn er afspraken gemaakt over contactpunten, samenwerking en informatie-uitwisseling tussen ministeries, landelijke politie, het OM, LTO Nederland en de POV. Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt aan een operationeel handelingskader dat de lokale driehoek (burgemeester, politie en OM) handvatten moet bieden bij dierenextremisme. In samenwerking met Contra Terrorisme Extremisme & Radicalisering van de Nationale Politie zijn er daarnaast richtlijnen voor boeren opgesteld bij aangifte c.q. proces-verbaal, de zogenaamde CTER-code.

LTO heeft haar leden uitgebreid geïnformeerd over hoe te handelen bij een illegale actie en preventieve maatregelen om dit soort inbraken te voorkomen. Daarnaast zijn ook subsidies verstrekt zodat boerenbedrijven een veiligheidsscan konden laten uitvoeren. Boeren konden ook met korting beveiligingsmateriaal aanschaffen. LTO constateert dat het treurig is gesteld als hardwerkende veehouders dit soort maatregelen moet treffen.

Bron: LTO

Drentse melkveehouders blij met silo’s

Drentse melkveehouders blij met silo’s

“Simpel in uitvoering, eenvoud in de praktijk.”

Vader Roelof en zoon Jasper Speelman uit het Drentse Zuidveld investeerden twee jaar geleden in drie nieuwe silo’s. De keuze viel uiteindelijk op Zwaagstra Beton uit Hoogeveen.

Benieuwd waarom >


Gerelateerde artikelen

Agrariërs pakken dierenactivisten stevig aan bij P

Agrariërs pakken dierenactivisten stevig aan bij Pauw

17 mei 2019 Bericht
Agrariërs pakken dierenactivisten stevig aan bij Pauw
Overheid moet harde lijn trekken tegen dierextremi

Overheid moet harde lijn trekken tegen dierextremisme

16 mei 2019 Bericht
Overheid moet harde lijn trekken tegen dierextremisme
EU moet dierextremisten aanpakken!

EU moet dierextremisten aanpakken!

18 apr 2019 Bericht
EU moet dierextremisten aanpakken!


Vakpartner Nieuws

Herstel grasland na vraatschade of droogteschade

Herstel grasland na vraatschade of droogteschade

7 feb 2020 Bericht Barenbrug
Herstel grasland na vraatschade of droogteschade
Maisrassenmatrix: Welke vroege maisras past bij uw

Maisrassenmatrix: Welk vroeg maisras past bij uw bodem?

24 jan 2020 Bericht Dow AgroSciences
Maisrassenmatrix: Welk vroeg maisras past bij uw bodem?
Subsidievoordeel bij aanschaf automatisch voersyst

Subsidievoordeel bij aanschaf automatisch voersysteem

22 jan 2020 Bericht Lely Vector
Subsidievoordeel bij aanschaf automatisch voersysteem
Zou u op een boerenpartij stemmen?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies