Ingezonden column: De andere kant van het (duurzaamheid) verhaal!

4 mrt 2019

Bericht

Column maatschappelijke vraagstukken: De andere ka

Melkveebedrijf.nl kreeg onderstaande column ingezonden en biedt zijn lezers graag een platform. Lees in onderstaand column een vergelijk dat wordt gemaakt op basis van maatschappelijke vraagstukken. Lees en oordeel zelf...

Start column: In een democratische samenleving horen maatschappelijke vraagstukken enigszins in balans te zijn. Je kan en mag dan ook zaken vergelijken. In het kader van duurzaamheid (een toverwoord) neem ik dan ook de vrijheid een aantal zaken te vergelijken.

Wist u dat:

 • De aantallen inwoners in Nederland is gegroeid naar 17,2 miljoen(2018) en dus 70% gegroeid t.o.v. 1950. Het aantal stuks melkvee is in die periode gelijk gebleven is circa 1,5 miljoen.
 • De aantallen personenauto’s in Nederland is gegroeid naar 8,5 miljoen en was in 1950  139000 stuks. Stijging 160%.Motoren, scooters, pleziervaart en vrachtvaart  etc.  zijn in vergelijkbare aantallen toegenomen. Er in 2017 door vrachtauto’s 150 miljard kilometers zijn gemaakt.
 • Alleen op Schiphol per minuut, 24u. en 365dagen een vliegtuig op stijgt en binnen een straal van 150km wordt gemiddeld 12000ltr. kerosine verbruikt. Doelstelling politiek 30% groei vliegbewegingen in 15 jaar.
 • Al 25 jaar wordt er per jaar 12000 hectare landbouwgrond opgeofferd aan de bouw van huizen, kantoren, fabrieken, asfalt en beton, enz.
 • Energie verbruik in Nederland met 4,2% is toegenomen in 2017. De honger naar energie in een groeiende economie niet te stillen is. En wat denk je van China , India en de opkomende markten.
 • Alternatieve energie opwekking nog maar 5,2% van de energie behoefte in Nederland dekt opgewekt uit biomassa, zonpaneel en windmolen.
 • De toename van elektrisch rijden, wat in zijn algemeenheid als duurzaam wordt ervaren zal niet zonder extra E. centrales kunnen. De grondstof lithium nodig voor de productie van batterijen zal binnen 20 jaar niet meer beschikbaar zijn.
 • Waterverbruik per persoon nu 138 ltr/dag is. En ieder jaar weer toeneemt.
 • Medicijn gebruik door mensen ieder jaar toeneemt. (vergrijzing)
 • In de melkveehouderij sector  in 7 jaar tijd het medicijngebruik met 60% gedaald is (sinds 2009) 
 • De grondgebonden melkveehouderij middels de gratis elementen zon, water en zuurstof zijn producten zoals gras en mais produceert. Alle groene gewassen zuurstof produceren en  CO2 vastleggen, wat je van stedelijke gebieden, Schiphol en industrie niet kunt zeggen. Naar mijn informatie worden Schiphol en de vrachtvaart niet mee gerekend in de berekening van de totale CO2 uitstoot.
 • De grondgebonden landbouw in Nederland bijzonder is omdat  naast aardgas (eindig) Nederland  geen enkele grondstof heeft. Alles wat in Nederland wordt geproduceerd in de industrie daarvoor komen de grondstoffen van over de hele wereld.
 • De kringloop van de melkveehouderij sector van oudsher een gesloten karakter heeft aangaande de toediening van mest.
 • De kunstmest aanwending in de melkveesector met circa 42% is gedaald in 20 jaar en wordt al jaren wettelijk geregeld.
 • Onlangs nieuw onderzoek heeft aangetoond dat organische mest een bredere werking heeft, wat jarenlang is ondergewaardeerd. Wat de landbouw allang wist.
 • De grondgebonden landbouw een tekort heeft aan organische mest om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden.
 • Ook de geproduceerde vlees - en zuivel producten hebben ook als bestanddelen fosfaat , kalium en mineralen. Die worden dus uit de veehouderij kringloop afgevoerd. En door de mens geconsumeerd.
 • Het zogenaamde mestoverschot anno 2018 een politiek en logistiek item is.
 • De grondstoffen voor melkvee krachtvoer worden samengesteld uit rest en bij producten uit de voedingsmiddelenindustrie. Zoals cirtruspulp (frisdrank) aardappelzetmeel producten, perspulp (suikerbieten) en de bijproducten van palm, zonnebloem, soja en ook graan en maisproducten.  Al deze producten zijn niet geschikt voor menselijke consumptie.
 • De olie van uitgeperste bonen/zaden van soja, palm en zonnebloem gaat naar de humane sector in vrijwel alle producten zit dit verwerkt. Een gevolg van de light cultuur.  Een hardnekkig misverstand is dat deze olie ook zijn weg vindt in de diersector krachtvoer.  Het gaat om de rest – en bijproducten van soja enz. .
 • Daarnaast in de melkveesector jaarlijks circa 4,2 miljoen natte rest - bijproducten worden gevoerd. Dat zou anders gestort moeten worden of verbrand!!
 • In totaal wordt er in de dierhouderijsector circa 11miljoen ton rest – en bijproducten uit de voedingsmiddelen industrie en omgezet in hoogwaardig voedsel melk vlees en eieren.  
 • Alleen de varkens al circa 380000ton gebakjes en gevulde koeken over datum verorberen. 
 • In de melkveehouderijsector vrijwel geen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. De samenleving, overheid en de NS omgerekend naar werkzame stof en oppervlakte voor circa 25% verantwoordelijk zijn voor het gebruik daarvan in NL.
 • Dat de CO2 uitstoot uit veenweide gebieden enige nuance behoeft. Zolang de gereden kilometers van het verkeer en vliegbewegingen spectaculair stijgen stelt die uitstoot niet veel voor. De grootse CO2 uitstoot heeft een natuurlijke oorsprong namelijk processen in oceanen, moerassen en natuur. In Nederland van de totale grond oppervlak in gebruik bij de landbouw maar 9,5% veenweidegebied  is. Dat bij het verhogen van het waterpeil er methaangas vrijkomt. Dat schadelijker is dan CO2.
 • Het een immense prestatie is dat 80000 agrarische bedrijfshoofden  met direct te linken medewerkers van circa 400000 personen zorgen voor de voedselvoorziening en positieve bijdrage van 7,8 miljard € aan de betalingsbalans.
 • Dat wereldwijd de veroorzaker van de vervuiling van het oppervlakte water de mens zelf is. Namelijk de oestrogene stoffen, medicijnen enz. die geloosd worden en er door zuivering niet  uitgehaald kunnen worden.   (megaprobleem)
 • Het zuiveringsslib vroeger uitgereden werd over landbouwgronden. Dit nu dusdanig verontreinigd is dat het nu in zijn geheel wordt verbrand. En de slakken van fosfaatfeacalieen worden hergebruikt (duurzame kringloop)
 • In Nederland van het aangeboden vuile water aan zuiverings installaties maar 87% wordt gezuiverd.
 • Dat circa 400000 km boeren sloten in Nederland deels het vuile water zuiveren van de samenleving. (Denk daarbij aan de riool-overstorten) Middels de flora en de fauna in die sloten. Ook het jaarlijks opschonen van de sloten draagt daar aan bij.
 • De grondgebonden agrarische sector als enige een enorme buffer capaciteit (circa 1,2milj hect.) heeft voor de opvang van regenwater. De rest van de oppervlakte in NL is volgebouwd en geasfalteerd.
 • Dat van alle dode dieren alles wordt hergebruikt. Bv leer, grondstof voor snoep voedingsmiddelen industrie, medicijnen, lijm, kwasten, voer voor vissen, honden en katten. (onderdeel van varkens onmisbaar is voor reparatie van hartkleppen bij mensen)
 • Als er stoelen  in een Tesla-auto naar MARS zitten dan gaan er nu koeien huiden door de ruimte. (over energieverspilling gesproken)
 • De Nederlandse burger door directe steun circa 25€ aan de EU belastinggeld betaalt per jaar. Wel een heel goedkope verzekering voor een hoogwaardig voedselpakket.
 • Dat het basis voedselpakket in Nederland in 30 jaar in verhouding niet  duurder is geworden. Sommige producten zelfs goedkoper.
 • Dat een gezin 30 jaar geleden circa 17% van het besteedbaar inkomen aan voedsel bestede en dat nu 9% is.
 • Dat agrariërs geen subsidie maar toeslagrechten krijgen. Het woord zegt het al; het is een toeslag en een recht. Dit om het voedselpakket betaalbaar te houden in de EU.
 • Het ammoniak “probleem”  een politieke keuze is en op aannames gebaseerd is.  Wetenschappelijk is het niet onderbouwd. Ook zijn er in NL maar 5 plaatsen waar wordt gemeten. De overheid zegt zelf dat het veel te weinig meetplaatsen zijn voor een betrouwbaar beeld van de depositie. Ook Brussel heeft meermalen er op geattendeerd op dat de monitoring onvoldoende is.
 • Het fijnstof probleem voor ver weg het grootste deel door het verkeer en industrie wordt veroorzaakt. Denk daarbij aan de tientallen miljoenen remblokken die droog slijten en het zelfde aantal banden waar naast rubber ook veel metaal in zit. En uiteraard alle verbrandingsmotoren produceren fijnstof. De uitstoot van fijnstof uit de stallen van de melkveesector heeft  een natuurlijke oorsprong en de verdunning in het landelijke gebied groot is.
 • Ook het nitraat en fosfaat probleem een politieke keuze is. Nl meet wat nitraat betreft op 0,5 tot 1 meter in het grondwater. Van Brussel kan dit op 5 meter diepte. Nederland heeft zich als geheel nitraat gevoelig aangemeld. Terwijl van Brussel ook regio’s mogen worden aangemeld. De 50mg norm een drinkwater norm is en geen grondwater norm. Het fosfaatplafond is gekoppeld aan het nitraatprogram.
 • De oppervlakte vervuillings norm in Duitsland en België hoger is.  In Nederland  lager is en er dus altijd overschrijding zal plaatsvinden daar Nederland in het afstroom gebied ligt. De norm in natuurgebieden vaak te hoog is omdat er niets wordt afgevoerd.
 • Het grondwater onder stedelijk gebied zeer hoge vervuillings graad heeft. Onder andere door lekkende riolen. Ook het water in de HOF vijver te Den Haag zwaar vervuild is gebleken na onderzoek.
 • Waterwingebieden zie je dan ook niet in stedelijk gebied.  De helft van het benodigde drinkwater in NL komt overigens uit de grote rivieren, wat veel duurder is om drinkwater van te maken.   
 • Het landschap is veranderd.  Productie vormen zijn veranderd. Mechanisatie, automatisering, efficiëntie grotere bedrijven enz.. Maar goed ook want daarom is het voedselpakket nog steeds goedkoop te noemen. De innovatie van landbouw en industrie  is NL breed.
 • De melkveehouderijsector 0,4% van de energie behoefte opneemt. de Eemshaven centrale vrijwel exclusief draait voor de google servers. De energie behoefte van de melkveehouderij steekt schril af bij de mining van bitcoins bijvoorbeeld.  
 • Dierenwelzijn in Nederland op de hoogste trede staat in de wereld. Koeien in de wei vind ik ook prachtig. Maar in het gemiddelde Nederlandse klimaat circa 3 maanden met plezier buiten. Veel emotioneel gedoe voor die paar maanden en de koe wordt niets gevraagd.
 • Dat de landbouw in Nederland de laagste milieu input  heeft van de wereld.
 • Op grote schaal minder vlees eten gevolgen heeft voor de wereld wijde voedselvoorziening. Oorzaak hiervan is dat over de hele wereld waar melk – en vlees vee wordt gehouden deze op gronden lopen waar geen plantaardige producten kunnen worden verbouwd. Dit komt door klimatologische omstandigheden stenen in de grond, hellingen en bergachtig gebied, grondsoort enz..

Naast dat we een open oog moeten houden voor een juiste balans in bedrijfsvoering en voedsel voorziening gaat het niet aan de melkveehouderijsector terug te innoveren naar het OT en SIEN tijdperk. In het overbevolkte NL geeft juist de grondgebonden agrarische sector een oase van rust en ruimte, met een open landschap , schone lucht en schoon water. Juist deze sector wordt volstrekt onterecht neergezet als zijnde milieuvervuilend en belastend, gebaseerd op onjuiste argumenten en halve waarheden.

Deze hele kerstboom is opgetuigd om de greep te houden op de beperkte open ruimte in NL. De ruimtelijke ordening. Let wel, ieder mens is per definitie belastend voor het milieu en waar het beter kan, moet de sector dit oppakken. Maar in een democratisch bestel moet het milieuvraagstuk in een juiste balans gezet worden en dit is al jaren niet meer het geval.  De agrarische sector zou juist op handen gedragen moeten worden. Want zij is letterlijk de groene long van NL.

Bron: Ingezonden column

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

Column: Klimaatakkoord kan het wel of is het allee

Column: Klimaatakkoord kan het wel of is het alleen fictie?

25 feb 2019 Bericht
Column: Klimaatakkoord kan het wel of is het alleen fictie?
Ingezonden column 'Bestaat een wonder echt?'

Ingezonden column 'Bestaat een wonder echt?'

29 mei 2018 Bericht
Ingezonden column 'Bestaat een wonder echt?'


Vakpartner Nieuws

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbon

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat

6 aug 2020 Bericht Agridiscounter
Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken doo

PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR

4 aug 2020 Bericht Yara
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met

“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

4 aug 2020 Bericht Agridiscounter
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies