Ingezonden column: feiten omtrent weidevogels

5 mrt 2019

Bericht

Ingezonden column: feiten omtrent weidevogels

Melkveebedrijf.nl kreeg onderstaande column ingezonden en biedt zijn lezers graag een platform. Lees hieronder een column die verder ingaat op weidevogels en het maatschappelijke vraagstuk. Lees en oordeel zelf...

Hoe een halve waarheid ook een leugen kan zijn

Dit is misschien wel van toepassing op de vaak ongenuanceerde berichtgeving over de teruggang van de weidevogels en het podium wat deze berichtgeving krijgt. Er zijn namelijk veel meer belangrijke factoren, dan de landbouw, die hier een rol in spelen, maar die bijna altijd onderbelicht blijven. Al 25 jaar lang gaat ieder jaar circa 12.000 hectare landbouwgrond in Nederland verloren aan aanleg en bouw van wegen, woningen, industrieterreinen, sportvelden, enz. Ook in Fryslân. Circa 50 jaar geleden was Fryslân buiten de Friese wouden en Gaasterland één grote, open vlakte.

Nu staat heel Fryslân vol met bosjes en bomen wat een perfecte uitvalsbasis en schuilplaats is voor roofvogels en roofdieren. Predatoren zijn in aantal en soort toegenomen. Ook soorten die vroeger nauwelijks of niet hier voorkwamen. De vos bijvoorbeeld hoort van oorsprong op de zandgrond thuis, een dier die nu ook op de klei en zeedijk wordt waargenomen. Hetzelfde wordt opgemerkt ten aanzien van roofvogels. De verspreiding hiervan wordt in de hand gewerkt door corridor vorming en de Natura 2000 landschapsinvulling. Steenmarters kwamen circa 60 jaar terug vrijwel niet of nauwelijks voor in onze habitat en zijn nu een grote plaag en hebben geen natuurlijke vijanden. De aantallen oievaars, reigers, kraaien, enz. zijn explosief gegroeid.

De weidevogels zijn hier, om en nabij, 5 maanden in Nederland. De rest van het jaar zijn ze elders. En ook onderweg naar hun overwinteringsgebieden (Zuid-Europa) is er grote bedreiging om afgeschoten of weggevangen te worden. Maar ook in de overwinterplaatsen (Noord Afrika) zelf zijn de omstandigheden veranderd. En niet ten gunste!! Ook de licht intensiteit en de geluidsdruk is in die 50-60 jaar explosief toegenomen. En wat voor invloed heeft de toegenomen straling van mobiele telefoon, Wi-Fi en satelliet enz. op de oriëntatie van vogels?  

Toename vliegverkeer

Op Schiphol stijgt dagelijks elke minuut een vliegtuig op, het jaar rond. Dat is circa 80% toename in 50 jaar. Elk vliegtuig verbruikt gemiddeld per opstijging 10 ton kerosine. Ook niet vergeten moeten worden de lozingen. Kortom het stinkt behoorlijk daarboven. Ook de enorme toename van verkeersbewegingen zal zijn invloed hebben (2017; plusminus 8,5 milj. personenwagens en miljoen vrachtauto’s). Ook de toenemende recreatie zal zijn invloed hebben.

Neem daarnaast dan de Poema van de Veluwe oftewel de kat, een van de grootste predators, in Nederland. Geschat zijn er circa 8 á 9 miljoen (domestic & wild) in Nederland. De verwilderde en wilde kat zijn verschrikkelijke moordenaars wat erg onderschat wordt.   

Fryske Gea weet dit middels onderzoek. Ook buitenlands onderzoek bevestigt dit beeld. Natuurorganisaties doen hier niets mee uit angst voor ledenverlies. Omdat hun huiskat dit natuurlijk niet doet, maar onder andere de lieve poes in de vensterbank gevoerd met felix-brokjes met zalmsmaak, heeft een groot aandeel in het verdwijnen van vogels in het algemeen en weidevogels in het bijzonder. Ook de met veel gemeenschapsgeld gekochte landbouwgronden en daarmee omgevormde tot habitatgebieden voor weidvogels is maar ten dele een succes. Alleen de successen worden naar voren gehaald en daar wordt over bericht. Maar in veel gebieden zitten heel weinig of geen vogels. Ergo de natuur laat zich niet dwingen. En dan in de ogen van de deskundigen is de hoofdschuldige de agrarische sector, en de melkveehouderij in het bijzonder.

Veel BFVW nazorgers weten uit ervaring dat van alle legsels het overgrote deel het niet redt. Oplossingen worden gezien in het verhogen van het oppervlaktepeil, maar dat zal ten koste gaan van efficiëntie in de bedrijfsvoering van boerenbedrijven, die zich inzetten voor de voedselvoorziening. Niet onbelangrijk. Dat strookt niet met de ervaring dat vroeger in de wat hoger gelegen delen van de huiskavels van boerderijen de meeste broedparen werden gezien. Overigens ook op het groene “asfalt” worden eieren in nesten gelegd. Ook de door de overheid aangepaste bemestingstechnieken, die ook niet helpen om de vogelstand te ondersteunen. Alhoewel er veel aan wordt gedaan om ondanks deze bemestingstechnieken legsels te beschermen.

Mooi voorbeeld van hoe dat niet moet was vorig voorjaar de publicatie van een opinie stuk waarin eenzijdig de nadruk werd gelegd op het vermorzelen van legsels door de sleepslangtechniek door loonbedrijven. Na een terechte reactie van loonbedrijf en boeren, die wezen op het al jaren in gebruik hebben van “Chinese hoedjes”, heeft de LC hier een rectificatie voor geplaatst.

Maar de toon was weer gezet

Veel te doen is er momenteel ook over de desastreuze afname van de insectenpopulatie. Ook hier is enige nuance over oorzaken op zijn plaats. De rol van miljoenen auto ramen, vrachtautoruiten en andere mobiliteit is in de oorzaken van die afname in mijn ogen sterk onderbelicht. Ook het toepassen van gewasbescherming door overheden, samenleving en NS enz. hebben daarin een aanzienlijk aandeel. Het handelen door de agrarische sector benoemen als hoofdoorzaak in de afname van insecten is daarmee een eenzijdig beeld. Al wil het voornoemde niet zeggen dat de sector samen met de nazorg zijn uiterste best moet doen om zoveel mogelijk legsels te beschermen.

Tot slot is het volstrekt onwenselijk om de melkveehouderij terug te zetten in het OT en SIEN tijdperk. De gedachte daarachter is, dat het dan wel goed komt met de weidevogels en de biodiversiteit. Dat is niet reëel. Want de rest van de samenleving dendert door met nog meer Wifi, auto’s (files), vliegtuigen, toerisme, huizen, industrie, asfalt en beton. Op de haak van Leeuwarden kan geen grutto broeden. Zou dat asfaltpijn zijn?

Even een detail. Het aantal stuks melkvee is ten opzichte van de invoering van de superheffing in 1982 met 27% gedaald. En zit nu op het niveau van 1953. Dat kan je ten aanzien van de rest van de samenleving niet zeggen. Nog een tip voor de onderzoekers in Nederland om meerdere nachten in het veld te zijn om te ervaren de enorme onrust onder de vogels als gevolg van de rondom priemende oogjes.

Bron: ingezonden column

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

Kale wei blijkt slechter voor het milieu

Slecht begroeide weide blijkt slechter voor het milieu

31 jan 2019 Bericht
Slecht begroeide weide blijkt slechter voor het milieu
Kavelruil voor weidevogels in polder de Kampen

Kavelruil voor weidevogels in polder de Kampen

8 nov 2018 Bericht
Kavelruil voor weidevogels in polder de Kampen
Frankrijk pleit voor heropening jacht op weidevoge

Frankrijk pleit voor heropening jacht op weidevogels

26 jul 2018 Bericht
Frankrijk pleit voor heropening jacht op weidevogels


Vakpartner Nieuws

PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken doo

PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR

4 aug 2020 Bericht Yara
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met

“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

4 aug 2020 Bericht Agridiscounter
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”
16 pagina’s voordeelfolder vol rundvee benodigdhed

16 pagina’s voordeelfolder vol rundvee benodigdheden!

28 jul 2020 Bericht Agridiscounter
16 pagina’s voordeelfolder vol rundvee benodigdheden!

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies