Inkomen melkveehouderij onder meerjarig gemiddelde

16 dec 2019

Bericht

Inkomen melkveehouderij onder meerjarig gemiddelde

Het gemiddeld inkomen uit bedrijf voor de land- en tuinbouw in 2019 wordt door Wageningen Economic Research geraamd op € 57.000 per onbetaalde arbeidsjaareenheid (oaje); een stijging van € 6.000 ten opzichte van 2018.

Tussen, en ook binnen, de bedrijfstypen zijn grote inkomensverschillen. Vooral ondernemers in de varkenshouderij en de (glas)tuinbouw hebben een goed jaar achter de rug. Melkveehouders, akkerbouwers en pluimveehouders kampen met een daling van hun inkomen.

Inkomen melkveehouders daalt

Varkenshouders profiteren van fors hogere prijzen van biggen en vleesvarkens. Lag het inkomen in 2018 maar net boven de nullijn, in 2019 stijgen de inkomens tot een historisch hoog niveau als gevolg van de toegenomen vraag naar Nederlands varkensvlees dankzij afgenomen productie in Azië. Het inkomen van melkveehouders daalt door hogere kosten van veevoer, gebouwen en machines. Akkerbouwers zien hun inkomen voor het oogstjaar 2019 halveren ten opzichte van het bovengemiddeld goede inkomensjaar 2018. Oorzaak ligt in lagere prijzen voor de meeste gewassen en licht gestegen kosten.

In de glastuinbouw stijgen zowel in de glasgroente- als de snijbloementeelt de inkomens door een herstel van de tomaten- en paprikaprijzen, hogere prijzen van snijbloemen en gedaalde energiekosten. Het inkomen van telers van pot- en perkplanten wordt in 2019 aanzienlijk lager geraamd.

Inkomen melkveehouderij daalt met €6.500

Het gemiddelde inkomen uit bedrijf van melkveehouders in 2019 is geraamd op € 31.000; € 6.500 minder dan in 2018 en ook onder het gemiddelde van € 37.000 over 2014-2018. De zuivelopbrengsten stijgen licht door een hogere melkproductie per koe. Hiermee wordt de daling van de melkprijs (-1%) opgevangen, echter ook de verkoopopbrengst van kalveren daalt. De inkomensdaling wordt vooral veroorzaakt door hogere kosten van voer, gebouwen en machines.

De biologische melkprijs daalt in 2019 met 2% door een groter aanbod. Door hogere prijzen voor voer, lagere veeprijzen en lagere zuivelopbrengsten daalt het inkomen van biologische melkveebedrijven met € 8.500 tot gemiddeld € 28.000.

Bron: CBS


Gerelateerde artikelen

Aanzienlijk deel inkomenssteun EU naar Nederlandse

Aanzienlijk deel inkomenssteun EU naar Nederlandse boeren met 2 keer modaal of meer

15 mei 2019 Bericht
Aanzienlijk deel inkomenssteun EU naar Nederlandse boeren met 2 keer modaal of meer
Blankvleeskalverenbedrijven met contractproductie:

Blankvleeskalverenbedrijven met contractproductie: lichte inkomensdaling

4 jan 2019 Bericht
Blankvleeskalverenbedrijven met contractproductie: lichte inkomensdaling


Vakpartner Nieuws

Winactie Agridiscounter: Win 2 flessen melkstop 50

Winactie Agridiscounter: Win 2 flessen melkstop 500 ml

3 jun 2020 Bericht Agridiscounter
Winactie Agridiscounter: Win 2 flessen melkstop 500 ml
Een dag uit het leven van de Lely Discovery

Een dag uit het leven van de Lely Discovery

29 mei 2020 Bericht Lely Vector
Een dag uit het leven van de Lely Discovery
Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience

Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience in Lelystad

22 mei 2020 VideoDow AgroSciences
Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience in Lelystad

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies