Jacht op Nederlandse wolven niet aan de orde

11 feb 2019

Bericht

Jacht op Nederlandse wolven niet aan de orde

De wolf heeft zijn herintrede in Nederland gedaan. Daarmee is het dier officieel weer volwaardig lid van de Nederlandse natuur. Echter rijst nu steeds vaker de vraag of het dier nu ook bejaagd mag worden, zeker als er schade aan (landbouw)huisdieren plaats gaan vinden. Minister Schouten heeft middels een brief de Tweede Kamer geïnformeerd hierover. 

Minister Schouten geeft in haar brief aan dat de bescherming van de wolf in een groot gedeelte van Europa heeft bijgedragen aan het herstel van deze diersoort. Vanuit het natuurperspectief bezien is dat een belangrijke ontwikkeling. Tegelijk geeft de minister ook aan dat de terugkeer van de wolf niet alleen in Nederland, maar ook in de andere Europese landen, nieuwe vragen en discussies opwekt. Zaken waar op een goede manier mee om gegaan moet worden.

Jacht van communautair belang

In diverse landen gaan stemmen op om de groei van de wolvenpopulatie in Europa te gaan beheersen. Afschot zou hierbij één van de beheersmaatregelen kunnen zijn. Echter hoeft dit niet a prioro tot het teniet doen van de inspanningen die geleid hebben tot de terugkeer van de wolf, te leiden.

De jacht op de wolf in Nederland is niet aan de orde. De wolf staat op de lijst van streng beschermde diersoorten van het Verdrag van Bern en op de lijst van diersoorten van cummunautair belang van de Habitatrichtlijn. Deze richtlijn en de Wet Natuurbescherming staan geen jacht toe op diersoorten van cummunautair belang.

Staat van instandhouding

Minister Schouten geeft aan dat een gunstige staat van instandhouding van de wolf per land verschilt. In sommige landen verkeert de wolf in een gunstige staat van instandhouding, maar in andere landen is hier geen sprake van. De wolven die tot op heden in Nederland zijn waargenomen zijn afkomstig van de Pools-Duitse laaglandpopulaties. Deze populaties verkeren niet in een gunstige staat van instandhouding.

Het is in principe mogelijk om de wolf van de lijst van beschermde diersoorten te halen als de staat van instandhouding gunstig is en de wolf dus niet meer bedreigd, kwetsbaar of beschermd is. Maar dat geldt dus niet voor Nederland en onze wolven.

De wolven die in Nederland verkeren, worden genetisch onderzocht. Op basis daarvan kan aangetoond worden dat in 2018 de aanwezigheid van 10 verschillende wolven in Nederland is vastgesteld. Echter hebben deze met zekerheid ook voor een deel ons land weer verlaten. 

Duits politiek debat over beschermde status wolf

In verschillende Duitse deelstaten vindt er een politiek debat plaats over de beschermde status van de wolf. Recent heeft de verantwoordelijke minister Schultze zich uitgesproken tegen het bejagen van de wolven in Duitsland. Volgens de Habitatrichtlijn is de jacht op de wolf niet toegestaan. Echter kan in uitzonderlijke gevallen wel afschot van individuele dieren plaatsvinden. Het gaat hierbij om zogenaamde 'probleemwolven'. Dit zijn dieren met hondsdolheid of wolven die zich naar de mens toe agressief gedragen.

Hoe gaan Europese landen om met de wolf

Landen gaan verschillend om met het oprukken van de wolf, omdat de omvang van de wolvenpopulaties, conflicten en oplossingen ook verschillen. In het algemeen hebben landen een wolvenplan waarin de aspecten zorg voor een gunstige staat van instandhouding, omgang met conflicten en voorlichting en educatie een belangrijke rol spelen. De meeste landen hebben programma's om dierhouders (meestal schapenhouders) te compenseren voor verloren vee en subsidies te verstrekken voor het nemen van preventieve maatregelen om het vee te beschermen.

Bron: RVO

Drentse melkveehouders blij met silo’s

Drentse melkveehouders blij met silo’s

“Simpel in uitvoering, eenvoud in de praktijk.”

Vader Roelof en zoon Jasper Speelman uit het Drentse Zuidveld investeerden twee jaar geleden in drie nieuwe silo’s. De keuze viel uiteindelijk op Zwaagstra Beton uit Hoogeveen.

Benieuwd waarom >


Gerelateerde artikelen

LTO Nederland wil wolvenquotum instellen

LTO Nederland wil wolvenquotum instellen

22 jan 2019 Bericht
LTO Nederland wil wolvenquotum instellen
Kans op vestigende wolven in Drenthe steeds groter

Kans op vestigende wolven in Drenthe steeds groter

3 jan 2019 Bericht
Kans op vestigende wolven in Drenthe steeds groter


Vakpartner Nieuws

Herstel grasland na vraatschade of droogteschade

Herstel grasland na vraatschade of droogteschade

7 feb 2020 Bericht Barenbrug
Herstel grasland na vraatschade of droogteschade
Maisrassenmatrix: Welke vroege maisras past bij uw

Maisrassenmatrix: Welk vroeg maisras past bij uw bodem?

24 jan 2020 Bericht Dow AgroSciences
Maisrassenmatrix: Welk vroeg maisras past bij uw bodem?
Subsidievoordeel bij aanschaf automatisch voersyst

Subsidievoordeel bij aanschaf automatisch voersysteem

22 jan 2020 Bericht Lely Vector
Subsidievoordeel bij aanschaf automatisch voersysteem
Zou u op een boerenpartij stemmen?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies