Jonge landbouwers: 1 miljard euro voor een vlottere toegang tot financiering

30 apr 2019

Bericht

Jonge landbouwers: 1 miljard euro voor een vlotter

De Europese Commissie en de Europese Investeringsbank (EIB) hebben op 29 april een pakket leningen ter waarde van 1 miljard euro ter beschikking gesteld. Dat pakket is specifiek bedoeld voor jonge landbouwers. In 2017 werd 27 % van de leningaanvragen die jonge EU-landbouwers bij de banken indienden, afgewezen, tegenover slechts 9 % voor andere landbouwbedrijven.

Het pakket van 1 miljard euro dat commissaris voor Landbouw Phil Hogan en EIB-vicevoorzitter Andrew McDowell vandaag hebben aangekondigd, is erop gericht de toegang tot financiering te verbeteren voor EU-landbouwers, en meer bepaald voor de jonge landbouwers.

Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Phil Hogan: "Toegang tot financiering is cruciaal en vormt al te vaak een obstakel voor jongeren die voor dit beroep willen kiezen. In Europa is 11 % van de landbouwers jonger dan 40 jaar en steun bieden aan jonge landbouwers is dan ook een prioriteit voor de Europese Commissie en het gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2020. Het verheugt me dat dit nieuwe gezamenlijke initiatief tot stand is kunnen komen."

Landbouwsector is de ruggengraat van de Europese Economie

Vicevoorzitter van de EIB Andrew McDowell, verantwoordelijk voor landbouw en bio-economie: "De landbouwsector is de ruggengraat van de Europese economie en is niet alleen van groot belang om gezond voedsel te produceren, maar ook om de klimaatverandering tegen te gaan en het milieu te beschermen. Met dit nieuwe initiatief kijkt de EIB naar de toekomst van de sector en pakt zij een groot marktfalen aan: het gebrek aan toegang tot financiering voor landbouwers, vooral de volgende generatie landbouwers. Dit programma zal ook de groei en het concurrentievermogen in de landbouw en de bio-economische sector ondersteunen door de instandhouding en de creatie van werkgelegenheid in de plattelands- en kustgebieden."

Het programma zal op het niveau van de lidstaten worden beheerd door banken en leasebedrijven die in de hele EU actief zijn. De deelnemende banken moeten een even groot bedrag ter beschikking stellen als het door de EIB toegezegde bedrag, wat het totaal op 2 miljard euro kan brengen, en jonge landbouwers moeten voorrang krijgen.

Voor een groot aantal van de huidige tekortkomingen waarmee landbouwers te maken hebben, zal het programma een oplossing bieden:

  • lagere rentes;
  • langere perioden van maximaal vijf jaar voordat met de terugbetaling van de lening moet worden gestart;
  • langere perioden om de volledige lening terug te betalen (tot 15 jaar);
  • meer flexibiliteit, afhankelijk van de omstandigheden, om te reageren op de prijsvolatiliteit in de landbouwsector, zodat landbouwers hun leningen in moeilijke tijden kunnen blijven terugbetalen (bijvoorbeeld door "aflossingsvrije perioden" die het mogelijk maken dat landbouwers gedurende een paar maanden niets hoeven terug te betalen).

Binnenkort zullen in het kader van deze regeling in Frankrijk de eerste twee leningen van 275 miljoen euro worden toegekend. Die leningen zijn specifiek gericht op jonge landbouwers en op de matiging van de klimaatverandering.

Achtergrond

Dit nieuwe leningenprogramma maakt deel uit van het gezamenlijke initiatief "Jonge landbouwers" van de Europese Commissie en de EIB, dat tot doel heeft de bestaande steun uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en de financiële middelen en expertise van de EIB bij elkaar te brengen. Naast het leningenpakket zijn er ook de Elfpo-subsidies voor jonge landbouwers en start-ups, waarvan verder kan worden gebruikgemaakt in de vorm van rentesubsidies of voor technische bijstand, in combinatie met financieringsinstrumenten. Daarnaast bieden de EIB en het Europees Investeringsfonds (EIF) advies en expertise aan de beheersautoriteiten.

Bron: Europese Commissie

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

Jonge boeren investeren massaal in duurzame modern

Jonge boeren investeren massaal in duurzame modernisering

26 apr 2019 Bericht
Jonge boeren investeren massaal in duurzame modernisering
Vroege droogte funest voor jonge weidevogels

Vroege droogte funest voor jonge weidevogels

19 apr 2019 Bericht
Vroege droogte funest voor jonge weidevogels
Garantieregeling Vermogensversterkende Krediete

Garantieregeling Vermogensversterkende Kredieten geeft toekomst aan jonge boeren

9 jan 2019 Bericht
Garantieregeling Vermogensversterkende Kredieten geeft toekomst aan jonge boeren


Vakpartner Nieuws

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbon

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat

6 aug 2020 Bericht Agridiscounter
Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken doo

PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR

4 aug 2020 Bericht Yara
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met

“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

4 aug 2020 Bericht Agridiscounter
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies