Kennisniveau voedselbossen op hoger plan

13 feb 2019

Bericht

Kennisniveau voedselbossen op hoger plan

Bossen zijn natuur en natuur is belangrijk. Daar zijn we het snel over eens. Dat bossen ook een serieus te nemen onderdeel van ons voedselsysteem kunnen zijn, is minder bekend. Echter, voor een groeiende groep natuurbeheerorganisaties, boeren, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, landgoedeigenaren en maatschappelijke organisaties vormen voedselbossen een serieus integraal alternatief voor de uitdagingen van deze tijd.

Denk bij uitdagingen van deze tijd aan onder meer het klimaat, (binden van CO2), de gevolgen van extremer weer, de aanhoudende afname van biodiversiteit in natuur en tenslotte voedselzekerheid, werkgelegenheid op het platteland en veiligheid.

Oude overtuigingen slijten langzaam

Onder deze groep ontstaat steeds meer behoefte aan kennis. Zowel op ecologisch, ontwerptechnisch als economisch vlak. Er is sprake van een sociaal-culturele verschuiving die vraagt om andere kaders. Want voedselbossen vormen een ingrijpende systeeminnovatie. We hebben het niet alleen over een nieuwe manier van ecologische bedrijfsvoering op basis van meerjarige soorten, het schopt ook de vertrouwde muren tussen natuur, bosbouw en landbouw omver.  In contrast met de huidige grootschalige productieketens bieden voedselbossen een socialer, lokaler en ecologischer handelingsperspectief waarin nog veel valt te leren.

Na een succesvol begin nu tijd voor opschaling

Dit jaar organiseren The Plant en landgoed Welna voor de derde keer de jaartraining Haal voedsel uit het bos. Gebaseerd op onze eerdere ervaringen en het aanpalende project Voedsel uit het bos, hebben wij geconcludeerd dat een jaartraining zoals voorheen niet meer voldoende is. Als mensen echt met grotere voedselbossen aan de slag willen, dan ontstaat er behoefte aan specialisatie en diepgaander training. Dat is de reden geweest voor een nieuwe aanpak.

Modulair en intensief

Dit jaar bieden we de kennis in de vorm van een modulair af te nemen cursuspakket waarin deelnemers telkens vijf achtereenvolgende weken intensief met een onderdeel aan de slag gaan. De module algemeen geeft iedereen de basiskennis over voedselbossen, maar de daarna volgende modules ontwerp en bedrijfsplan lenen zich voor specialisatie en gaan veel meer de diepte en uitvoering in. Als gezamenlijk geheel werken de modules toe naar een presentabel ontwerp en goed onderbouwd bedrijfsplan dat op de laatste cursusdag kan worden gepresenteerd aan een groep potentiële investeerders. Alle cursisten en docenten werken bovendien samen in een besloten Facebookgroep en kunnen elkaar vinden en helpen. Ook cursisten van vorige jaargangen en andere cursussen kunnen hierin meedelen. Tenslotte bieden we deze groeiende groep exclusieve minimodules aan die nog meer praktijkkennis vergroten. Zo ontstaat er een steeds breder kundig netwerk rondom de innovatie die voedselbossen is.

Meer informatie

Meer informatie over de inhoud is te vinden op https://theplant.nl/cursus/haal-voedsel-uit-het-bos-modulair-cursuspakket/. Module algemeen start op vrijdag 29 maart en duurt dan vijf weken. Module ontwerp start op 10 mei en module bedrijfsplan op 6-9. Iedere module omvat vijf cursus-vrijdagen en kent tussen de twee en acht uur huiswerk per week. De docenten zijn Wouter van Eck, Jan Degenaar, Frank Gorter, Martijn Ballemans, Madelon Oostwoud, Weruschca Kierkegard, Marieke Karssen en Jan Hein van der Hoeven. De cursus vindt plaats op inspirerende voedselbos- en landgoed locaties.  
 
Meer over het achterliggend Voedsel uit het Bos project, inclusief calculatiemodel voor voedselbossen is te vinden op https://voedseluithetbos.nl of op https://theplant.nl/Projecten/agro-ecologie-in-natuurgebieden/ 
 
The Plant en Landgoed Welna werken nauw samen met Stichting Voedselbosbouw Nederlan, Hogeschool Van Hall Larenstein en de Bosgroepen en ondersteunen de Green Deal Voedselbossen.

Bron: The Plant

Deel dit artikel

Maisvlokken passen prima!

Fuite

Voorheen voerden we tarwemeel, maar dat verteert te snel, zeker in combinatie met relatief natte graskuil” Daarom ging ik op zoek naar een rustiger energiebron op pensniveau.

Meer informatie>


Gerelateerde artikelen


Vakpartner Nieuws

Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

29 jun 2020 Bericht Lely Vector
Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!
‘We kunnen hem niet meer missen!’

‘We kunnen hem niet meer missen!’

23 jun 2020 Bericht Lely Vector
‘We kunnen hem niet meer missen!’
PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

22 jun 2020 Bericht Yara
PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies