Keuze voor kievit bij mestinjectie komt Friese boer duur te staan

16 jan 2019

Bericht

 Keuze voor kievit bij mestinjectie komt Friese

Door tijdens de bemesting van bouwland voorzichtig om te gaan met de aanwezige kievitsnesten, heeft een Friese boer een forse boete opgeleverd. Op 15 januari velde de rechter een oordeel omdat de melkveehouder niet met de schikking akkoord was gegaan. En dat allemaal voor een klein beetje mest dat bovengronds bleef liggen.

De Friese melkveehouder, die een ware weidevogelbeschermer is, werkt al jaren samen met de vogelwacht. Dit om weidevogels zo goed mogelijk te kunnen voorzien en helpen om te kunnen nestelen en hun kroost te kunnen laten opgroeien. Voordat de mais in mei 2017 op het bouwland werd ingezaaid, heeft de veehouder het land bemest met een zodenbemester. Op deze manier werden de aanwezige weidevogelnesten gespaard, maar kon hij niet voorkomen dat alle mest ondergronds ging. Door deze keuze bleef er op een aantal plekken wat mest boven de grond zichtbaar. 

"Bemesten met zodenbemester spaarde de aanwezige nesten, maar de veehouder kon niet voorkomen dat alle mest ondergronds ging"

De BOA kwam hierop in actie omdat het direct onderwerken van de mest niet is uitgevoerd. Dit had als gevolg dat de RVO een korting oplegde van de landbouwsubsidie. Deze korting liep op tot bijna €5.000,-. De advocaat van de melkveehouder gaf bij het Friesch Dagblad aan: "Tegen een schikking die daar nog bovenop zou komen, hebben we dan ook bezwaar aangetekend". Vanuit jurisprudentie zou het volgens haar niet kunnen dat de veehouder voor hetzelfde feit dubbelop gestraft kan worden.

Echter ging de rechter hier uiteindelijk niet mee in zee omdat volgens een latere uitspraak van het Hof een combinatie van een korting én een geldboete wel mogelijk is. Maar ook het feit dat de zaak pas na anderhalf jaar voor de rechter verscheen, bleek onvoldoende reden om de zaak niet te behandelen. 

Keuze eindigt in spagaat

Volgens het Friesch Dagblad liet de veehouder weten bewust te zijn van het feit dat een goede bescherming van de nesten gepaard gaat met het minder goed kunnen onderwerken van alle mest. De veehouder: "Je zit een spagaat. Laat je de loonwerker komen, dan kun je niet goed de nesten beschermen. Het ging in ons geval om 2,5 hectare van de totale oppervlakte van vijftig hectare land, bedoeld voor mais. Op dergelijke percelen land zitten altijd kievitten. In 2017 waren er in totaal 4 nesten. Omdat het om ondergeploegd land gaat, leidt dat ertoe waar je rijdt, de bodem inspoort en dat de mest daardoor minder goed in de bodem terecht komt. Een gevolg is dat er altijd wel wat bovenop de bodem blijft liggen."

Vervolgens erkende de officier van justitie dat de boert met deze keuze in een soort spagaat terecht was gekomen. Aan de ene kant heb je de grote voorliefde voor de toch wel zeldzamer wordende weidvogels, en aan de andere kant werk je met een werkende machine. Er is volgens de officier echter wel sprake van een strafbaar feit. Daarom kwam de officier ook met een eis van €1.500,- boete waarvan €1.000,- voorwaardelijk, zo meldt het Friesche Dagblad.

BOA treedt keihard op

Het Friesch Dagblad meldt dat de advocaat van de veehouder aangaf dat de boer zeer zorgvuldig probeert om te gaan met het milieu en de weidevogels en dat het daarom onbegrijpelijk is dat de huidige wetgeving er nu toe leidt dat deze keuze eindigt met forse boetes. Daarnaast was de adcovaat ook kritisch op de BOA. Het Friesch Dagblad meldt: "Normaal is het zo dat wanneer je nooit iets strafbaars hebt gedaan, er een waarschuwing volgt. Nu werd er direct keihard opgetreden terwijl er geen winstbejag is geweest en de boer een gewetenskeuze heeft moeten maken."

Afweging van belangen

Volgens de economische politierechter was er het besef dat er een gedegen afweging van belangen gemaakt is, maar dat desondanks toch sprake is geweest van het overtreden van gestelde regels. "De mest is niet direct ondergewerkt", zo meldt het Friesch Dagblad. Daarom nam men de eis dan ook voor een gedeelte over. Uitendelijk leverde het de boer een geheel voorwaardelijke boete op met een proeftijd van twee jaar.

Bron: Friesch Dagblad


Gerelateerde artikelen

Frankrijk pleit voor heropening jacht op weidevoge

Frankrijk pleit voor heropening jacht op weidevogels

26 jul 2018 Bericht
Frankrijk pleit voor heropening jacht op weidevogels
Grasmaaien en veel aanwezigheid van jonge weidevog

Grasmaaien en veel aanwezigheid van jonge weidevogels en rovers: Wat doet u?

17 mei 2018 Bericht
Grasmaaien en veel aanwezigheid van jonge weidevogels en rovers: Wat doet u?
Knalgele nestkappen redders van weidevogelnesten?

Knalgele nestkappen redders van weidevogelnesten?

30 mrt 2018 Bericht
Knalgele nestkappen redders van weidevogelnesten?


Vakpartner Nieuws

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbon

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat

6 aug 2020 Bericht Agridiscounter
Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken doo

PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR

4 aug 2020 Bericht Yara
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met

“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

4 aug 2020 Bericht Agridiscounter
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies