Kijken naar saldo per kg melk of per kg fosfaat?

21 mei 2019

Bericht

Kijken naar saldo per kg melk of per kg fosfaat?

“De oude vertrouwde kosten en saldo per kilogram melk zijn niet meer van deze tijd”, stelt ondernemerscoach Roelof Jacobi, die aangeeft dat de kengetallen per kg fosfaat een veel beter beeld geven. Hij laat u in onderstaand voorbeeld zien waarom.

Dit voorbeeld gaat uit van een bedrijf van 7.500 kg fosfaatrechten, dit zijn de uitgangspunten: 

Grafiek 1 bron: Agrifirm

9.000 kg melk per koe, saldo €31,90 per kg fosfaat

In situatie A zien we de uitgangssituatie met een melkproductie per koe van 9.000 kg per koe. Met een jongveebezetting van 60% betekent dit 142 melkkoeien. Met 8 kg krachtvoer per koe per dag wordt er 29 kg brok per 100 kg melk gevoerd. Dit geeft 9,7 cent krachtvoerkosten per kg melk.

De ruwvoerkosten (van eigen geproduceerd ruwvoer) zijn ingeschat op 10 cent per kg drogestof. Per kg melk betekent dit 7,1 cent ruwvoerkosten per kg melk. Er is bij een drogestofproductie van 10.000 kg drofestof per ha 95 ha grond nodig.

  • Het saldo per kg melk is in dit voorbeeld 18,7 cent per kg melk.
  • Het saldo per kg fosfaat is in dit voorbeeld € 31,9 per kg fosfaat.

10.000 kg melk per koe, saldo €33,20 per kg fosfaat

In situatie B is de melkproductie verhoogd naar 10.000 kg melk per koe. Dit betekent bij een gelijkblijvende jongveebezetting van 60% nog 134 melkkoeien. De totale bedrijfsproductie stijgt met 66.000 kg melk naar 1.344.828 kg. De melkproductie stijgt met 3 kg melk per koe per dag. Daarom is gerekend met een vetpercentage van 0,10% lager, een hogere krachtvoergift van 1,5 kg extra per koe per dag en hogere veekosten van €20 per koe per jaar. Er is 89 ha grond nodig. We zien in dit voorbeeld dat:

  • De krachtvoerkosten stijgen van 9,7 naar 10,4 cent per kg melk.
  • De ruwvoerkosten dalen van 7,1 naar 6,3 cent per kg melk.
  • Het saldo per kg melk daalt van 19,7 naar 19,4 cent per kg melk, vanuit het oude perspectief bekeken!
  • Het saldo per kg fosfaat stijgt van € 31,90 naar € 33,20 per kg fosfaat. Door de hogere bedrijfsproductie (66.000 kg melk extra) realiseert u per kilogram fosfaat een hóger saldo terwijl het saldo per kg melk daalt. In dit voorbeeld betekent dit een extra bedrijfssaldo van € 8.600 per jaar.

Over dit voorbeeld

Mestafzet is in dit voorbeeld niet berekend. De mestproductie in kilogrammen fosfaat is in beide situaties gelijk. Als stikstof de beperkende factor is zal dit in situatie B voordeliger uitpakken. Dit voorbeeld is willekeurig gekozen en de conclusie geldt niet perse voor uw bedrijf. In plaats van extra krachtvoer voeren kunt u ook streven naar een hogere benutting van uw eigen ruwvoer of juist besparen op krachtvoer en kiezen voor lage kosten om zo een goed saldo per kg fosfaat te realiseren. De resultaten zijn dus puur afhankelijk van uw doelen en omstandigheden.

Bron: Agrifirm


Gerelateerde artikelen

Aantal transacties melkveebedrijven en landelijke

Aantal transacties melkveebedrijven en landelijke woningen daalt

16 apr 2019 Bericht
Aantal transacties melkveebedrijven en landelijke woningen daalt
Honderden Vlaamse en Nederlandse melkveehouders pl

Honderden Vlaamse en Nederlandse melkveehouders plannen tweede gift met de GrassN app

16 apr 2019 Bericht Yara
Honderden Vlaamse en Nederlandse melkveehouders plannen tweede gift met de GrassN app
Vernieuwde Beter Leven keurmerk voor duurzame melk

Vernieuwde Beter Leven keurmerk voor duurzame melkveehouderij

15 apr 2019 Bericht
Vernieuwde Beter Leven keurmerk voor duurzame melkveehouderij


Vakpartner Nieuws

Tips om verliezen van de eerste grassnede te beper

Tips om verliezen van de eerste grassnede te beperken

9 apr 2020 Bericht Dow AgroSciences
Tips om verliezen van de eerste grassnede te beperken
PODCAST: Waarom kiezen voor zwavel bemesting

PODCAST: Waarom kiezen voor zwavel bemesting

8 apr 2020 Bericht Yara
PODCAST: Waarom kiezen voor zwavel bemesting
PODCAST: Bemestingsadvies en de invloed van de Cor

PODCAST: Bemestingsadvies en de invloed van de Coronacrisis

8 apr 2020 Bericht Yara
PODCAST: Bemestingsadvies en de invloed van de Coronacrisis

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies