Klimaatadaptatieondernemers uitermate positief over de toekomst

2 jul 2019

Bericht

Klimaatadaptatieondernemers uitermate positief ove

Klimaatadaptatieondernemers – bedrijven die goederen en diensten verkopen waarmee de gevolgen van klimaatverandering worden verzacht – zijn zeer positief over de toekomst. Zo verwachten vier op de tien bedrijven in de komende drie jaar meer dan 20 procent omzetgroei per jaar te realiseren.

Effecten van de klimaatverandering, zoals overstromingen of juist perioden van extreme droogte, zullen zich steeds vaker manifesteren. Deze veranderingen kunnen zorgen voor verlies aan welvaart en welzijn, bijvoorbeeld doordat oogsten mislukken. Bedrijven die met producten of diensten kunnen zorgen dat deze verliezen worden geminimaliseerd of zelfs omgezet in winst, winnen volgens ABN AMRO terrein. Zo geloven vooral bedrijven die wereldwijd materiële klimaatadaptatie-oplossingen aanbieden dat hun omzet sterk zal groeien. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek dat ABN AMRO heeft verricht onder 120 bedrijven die actief in zijn in deze markt.

Meeste oplossingen gericht op bestrijding wateroverlast

In hun producten- en dienstenaanbod spelen veruit de meeste bedrijven in op wateroverlast die door klimaatverandering wordt veroorzaakt, gevolgd door hitte, aantasting van de biodiversiteit en de groeiende kans op overstromingen. Veel oplossingen hebben een multifunctioneel karakter. Zo helpt een stadsdaktuin tegen watertekorten, maar óók tegen wateroverlast, hitte en het afnemen van de biodiversiteit. De meeste klimaatadaptatiebedrijven verkopen materiële producten, zoals waterdoorlatende tegels en vloeren, ondergrondse regenwaterreservoirs, dak- en geveltuinen, natuurlijke waterzuiveringssystemen en systemen voor de koeling van gebouwen. Het optimisme van klimaatadaptatieondernemers is ook zichtbaar in de behoefte aan subsidie. Op dit moment verkopen vier op de tien bedrijven producten en diensten waarvan de aankoop in meer of mindere mate gesubsidieerd is. Dit daalt naar verwachting over drie jaar naar twee op de tien bedrijven.

Ondernemers geloven in marktpotentie bedrijf

Klimaatverandering is een onomkeerbare ontwikkeling. Op den duur zal dit niet alleen gevolgen hebben voor de natuur en onze leefomgeving, maar ook voor de welvaart en het welzijn van burgers en ondernemingen. “Door klimaatverandering neemt ook in ons land de kans op wateroverlast toe, verslechtert de oppervlaktewaterkwaliteit en raken ecosystemen uit balans, doordat plant- en diersoorten verdwijnen of juist opkomen. De overheid, bedrijven en burgers zullen zich moeten aanpassen aan deze effecten van klimaatverandering”, vertelt Loek Caris, Sectoreconoom Thema’s van ABN AMRO. “Er zal een steeds grotere behoefte ontstaan aan producten waarmee deze gevolgen kunnen worden geminimaliseerd. Er is gelukkig een steeds grotere groep ondernemers die bereid is een zeker risico te nemen vanuit de overtuiging dat deze nieuwe markt een grote potentie heeft.”

Bron: ABN AMRO - Insights

Maisvlokken passen prima!

Fuite

Voorheen voerden we tarwemeel, maar dat verteert te snel, zeker in combinatie met relatief natte graskuil” Daarom ging ik op zoek naar een rustiger energiebron op pensniveau.

Meer informatie>


Gerelateerde artikelen

Nederlands klimaatakkoord versus de hardst groeien

Nederlands klimaatakkoord versus de hardst groeiende wereldeconomieën

1 jul 2019 Column
Nederlands klimaatakkoord versus de hardst groeiende wereldeconomieën
Groeiende groep boeren bereikt hoge lat dierenwelz

Groeiende groep boeren bereikt hoge lat dierenwelzijn, klimaat én natuur

24 jun 2019 Bericht
Groeiende groep boeren bereikt hoge lat dierenwelzijn, klimaat én natuur
Kringlooplandbouw en klimaatambities bieden kans v

Kringlooplandbouw en klimaatambities bieden kans voor ondernemers

24 mei 2019 Bericht
Kringlooplandbouw en klimaatambities bieden kans voor ondernemers


Vakpartner Nieuws

Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

29 jun 2020 Bericht Lely Vector
Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!
‘We kunnen hem niet meer missen!’

‘We kunnen hem niet meer missen!’

23 jun 2020 Bericht Lely Vector
‘We kunnen hem niet meer missen!’
PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

22 jun 2020 Bericht Yara
PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies