Koeien zijn gearriveerd op de Floating Farm

Koeien zijn gearriveerd op de Floating Farm

14 mei 2019

Bericht

Vandaag, 14 mei, hebben in Rotterdam 32 koeien hun intrek genomen op de eerste drijvende boerderij ter wereld. Er is voor de ‘dames’ een fantastische stal ingericht met ruime ligboxen, een melkrobot, een mestrobot, een automatisch voerband en een comfortabele rubberen vloer. Mochten de koeien een wandeling willen maken op het aangrenzende groene weiland dan kan dat ook. 

Aanleiding voor de ontwikkeling van Floating Farm is; enerzijds de steeds schaarser wordende landbouwgrond en anderzijds de groeiende wereldbevolking. Dit resulteert in een zoektocht naar ‘Future Foodsystems’; nieuwe manieren om de wereldbevolking in de toekomst kunnen blijven voeden. Ook klimaat issues zijn een aanleiding. Rotterdam is gelegen in een zeer watergevoelige delta. De stad heeft, zoals zovele steden, te maken met waterafvoer vanuit de rivieren, stijgend zee niveau en steeds heftiger regenbuien. Hier kan op diverse manieren geanticipeerd worden; één mogelijkheid is drijvend bouwen. Door een boerderij drijvend te bouwen, kan de voedselproductie doorgaan tijdens een overstroming.   

"De stedeling weer zo dicht mogelijk in contact brengen met de herkomst en bereiding van zijn dagelijks voedsel. Transparant, educatief, recreatief en gezond" 

De boerderij is transparant ontworpen; zodat alle bezoekers kunnen zien wat er op Floating Farm gebeurt. De melk wordt verwerkt tot gezonde zuivelproducten, de mest wordt gescheiden en in de toekomst weer hergebruikt als een organische en rijke voedingsstof voor planten, tuintjes en parken in de stad. Verder zijn de melk-, mest – en voerrobot te zien.

Floating Farm levert een bijdrage aan de circulaire stad 

Floating Farm werkt zoveel mogelijk zelfvoorzienend en circulair. Zo voorzien drijvende zonnepanelen in de energiebehoefte, wordt regenwater opgevangen op het dak en daarna gezuiverd. Het voer voor de koeien komt grotendeels uit de stad. Het menu voor de koeien bestaat uit bierbostel, zemelen, aardappelschraapsel en gras van sportvelden en golfbanen uit de stad. De koeien verwerken deze ‘rest-stroom producten’ tot gezonde zuivel voor de omgeving. De opwaardering van restproducten zoals gras naar eetbare voedingstoffen (eiwitten) wordt algemeen gezien als een zeer efficiënte voorwaarde voor duurzame voedselproductie. De zuivel producten zijn te koop bij Floating Farm en binnenkort in de Lidl filialen van de regio Rotterdam. Zegro voorziet de groothandel. Uiteraard is er ook ruimte ‘aan boord’ voor educatie en presentaties.

‘Transfarmation’

De koeien hebben vanaf de bovenste etage van Floating Farm uitzicht op een haven die nog volop in bedrijf is maar over 10 a 15 jaar veranderd zal zijn in een woon-/werkgebied. Dit deel van de Merwehaven in Rotterdam is in transitie. De initiatiefnemers van Floating Farm noemen hedendaagse gebieds-transformatie ‘Transfarmation’. Hiermee duiden ze op de verandering die in duurzame en gezonde steden plaats moet vinden (transitie) en dat het produceren van gezonde voedsel (farming) een vast onderdeel van en in de stad moet zijn.

Internationale belangstelling

Zelfs al voor de opening is de belangstelling voor dit innovatieve project wereldwijd enorm. De zoektocht naar een duurzaam voedselsysteem in een klimaat veranderende wereld staat bij vele steden hoog op de agenda.

Ontwerpen voor drijvende kippenboerderij en groentekas

Het totaal is mogelijk gemaakt door particuliere investeerders en samenwerkingsverbanden met diverse partners op het gebied van technologie leveranties, innovatie en onderzoek. Er liggen inmiddels ontwerpen op tafel voor een drijvende kippenboerderij en een drijvende groente kas waar verse groenten en kruiden geproduceerd kunnen worden. Alles met het doel om gezond vers voedsel te produceren op een transparantie manier dichtbij de consumenten.

Reductie voeselverliezen

Door het transport van voedselproductie naar consumenten te verkorten, draagt de Floating Farm sterk bij aan een reductie van voedselverliezen en uiteraard reductie van transportvervuiling.

Bezoekers

Na een gewenningsperiode voor de koeien, zijn bezoekers zeer welkom. Voor meer informatie www.floatingfarm.nl

Hoofdfoto: Bron Floating Farm

Bron: Floatingfarm

Heeft u vragen over producten of diensten uit dit artikel? Stel hier uw vraag!
Er wordt alleen gereageerd op serieuze vragen.

Melkveebedrijf onderzocht:

Boerenland wel degelijk een oplossing voor klimaat

Boerenland wel degelijk een oplossing voor klimaatprobleem

De bodem is een belangrijke buffer tegen de klimaatverandering. 1 ton stabiele koolstof in de bodem stemt overeen met 3,7 ton CO2 uit de lucht. 

Lees het artikel >


Gerelateerde artikelen

Verdienvermogen boer essentieel voor omslag naar k

Verdienvermogen boer essentieel voor omslag naar kringlooplandbouw

13 mei 2019 Bericht
Verdienvermogen boer essentieel voor omslag naar kringlooplandbouw
Jonge boeren investeren massaal in duurzame modern

Jonge boeren investeren massaal in duurzame modernisering

26 apr 2019 Bericht
Jonge boeren investeren massaal in duurzame modernisering
Start bouw Floating Farm in Rotterdam

Start bouw Floating Farm in Rotterdam

21 mrt 2018 Bericht
Start bouw Floating Farm in Rotterdam


Vakpartner Nieuws

Vanggewas onder mais; nu remmen of nog zaaien

Vanggewas onder mais; nu remmen of nog zaaien

23 mei 2019 Bericht Barenbrug
Vanggewas onder mais; nu remmen of nog zaaien
Optimale ruwvoerproductie van eigen grasland is be

Optimale ruwvoerproductie van eigen grasland is belangrijk!

17 mei 2019 Bericht Dow AgroSciences
Optimale ruwvoerproductie van eigen grasland is belangrijk!
Ketose is een grote kostenpost!

Ketose is een grote kostenpost!

16 mei 2019 Bericht Agridiscounter
Ketose is een grote kostenpost!

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies