Komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming bij ganzenschade?

26 mrt 2019

Bericht

Komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming bij g

De bodemtemperatuur stijgt, het gras gaat weer groeien. Ook de kans op schade aan gras door ganzen neemt weer toe. Als agrariër kunt u voor deze schade onder voorwaarden een tegemoetkoming krijgen. Zo is het bijvoorbeeld vaak nodig dat u de dieren verjaagd met ondersteunend afschot.

Schade veroorzaakt door watervogels zoals ganzen, smienten en zwanen, wordt wel ‘faunaschade’ genoemd. Heeft u binnen uw agrarisch bedrijf faunaschade, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming. Deze vraagt u aan bij BIJ12 via www.faunaschade.nl.

Voorwaarden

Voor een tegemoetkoming in faunaschade moet u aan verschillende voorwaarden voldoen. Zo moet u er bijvoorbeeld alles aan doen om schade te voorkomen. Meer informatie over deze ‘spelregels’ vindt u hier. Een van deze spelregels gaat over verjagen met ondersteunend afschot.

Verjagen met ondersteunend afschot

Omdat dieren volgens de wet beschermd zijn moet u wel een ontheffing of vrijstelling hebben om te mogen verjagen met ondersteunend afschot. Iedere provincie bepaalt zelf voor welk dier, in welke periode, welk gebied en gewas een ontheffing of vrijstelling geldt. Voor de meeste provincies geldt een winterrustperiode waarin overwinterende ganzen niet verjaagd mogen worden. Maar na het vertrek van de winterganzen is verjaging met ondersteunend afschot in de meeste provincies wel toegestaan. Of dit ook voor uw provincie geldt, kunt u nagaan bij de Faunabeheereenheid (FBE) in uw provincie.

Tijdig aanvragen

Wanneer u de schade aan uw gewassen heeft, moet u uiterlijk op de dag dat u de schade ontdekt een ontheffing voor afschot aanvragen. Dit doet u bij uw Faunabeheereenheid of uw provincie. Vraagt u de ontheffing later aan, dan komt u niet in aanmerking voor een tegemoetkoming. Een andere voorwaarde voor tegemoetkoming in de schade is dat u minimaal op twee verschillende dagen per week de dieren verjaagd met ondersteunend afschot.

Vastleggen van verjaagacties

Om verder in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de schade, moet u aan kunnen tonen dat u heeft verjaagd met ondersteunend afschot. U moet dus alle acties op uw schadepercelen die zijn uitgevoerd op basis van de ontheffing of vrijstelling registeren. Dit doet u in het Faunaregistratiesysteem op www.faunaschade.nl. U moet ook de acties vastleggen waarbij geen dieren worden gedood of waarbij geen dieren worden aangetroffen. Alleen acties die gericht zijn op het doden van de dieren tellen mee in de beoordeling. Acties die alleen gericht zijn op het verjagen, bijvoorbeeld met een vogelafweerpistool, tellen niet mee.

Uitbetaling tegemoetkoming

De tegemoetkoming in faunaschade wordt aan u uitbetaald als u voldoet aan alle voorwaarden, waaronder die voor verjaging met ondersteunend afschot. Kijk hier voor meer informatie.

Bron: BIJ12.nl

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

Ganzen verjagen met laser pakt goed uit

Ganzen verjagen met laser pakt goed uit

16 mei 2018 Bericht
Ganzen verjagen met laser pakt goed uit


Vakpartner Nieuws

Podcasts Yara Benelux

Podcasts Yara Benelux

4 apr 2020 Bericht Yara
Podcasts Yara Benelux
Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

2 apr 2020 VideoLely Vector
Video: Automatisch voeren en conventioneel melken
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

2 apr 2020 Bericht Barenbrug
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies