Krone-groep boekt een omzet van 2,2 miljard euro

17 dec 2019

Bericht

Krone-groep boekt een omzet van 2,2 miljard euro

Ondanks de deels moeilijke omstandigheden in de sectoren landbouwmachines en trailerbouw realiseerde de Krone-groep in het afgelopen boekjaar 2018/2019 (1 augustus 2018 – 31 juli 2019) een omzet van 2,24 miljard euro. Hiermee wordt wederom een stap gezet ten opzichte van voorgaand boekjaar (ca. 2,1 miljard euro). In Duitsland genereerde Krone 692,7 miljoen euro omzet, wat een stijging betekent van 109,8 miljoen euro (18,8%) Van de binnenlandse omzet betrof 71,4% de trailerbouw en 28,3% werd in de divisie landbouwmachines gerealiseerd.

Het omzetaandeel van de exportafdelingen van de Krone-groep komt uit op 1,547 miljard euro in het boekjaar 2018/2019, wat daarmee vergelijkbaar is met voorgaand boekjaar. Bijna 67,5% van de exportomzet werd gerealiseerd in de trailerbouw divisie, terwijl 32,5% gerealiseerd werd in de divisie landbouwmachines. Het exportaandeel van de omzet met 69,1% ligt daarmee net onder het niveau van voorgaand jaar (72,7%).

Medewerkers Krone

In de Krone-groep waren in het afgelopen boekjaar in totaal 5.292 medewerkers werkzaam (voorgaand jaar 4.897). Dit is inclusief gemiddeld 270 stagiaires (voorgaand jaar 278) Redenen voor de toename van het aantal medewerkers zijn de uitbreidingen van de bedrijfsactiviteiten, o.a. de overname van Knapen Trailers, alsmede de uitbreiding van het eigen distributienetwerk. Bij Krone trailerbouw waren 2.997 mensen actief en in de divisie landbouwmachines waren dat er 2.109. Daarnaast waren nog 186 medewerkers actief in de overkoepelende holding.

Vermogen / financiering

In het boekjaar 2018/2019 steeg het balanstotaal van 1.130 miljoen euro naar 1.305,5 miljoen euro. Tegenover het gezamenlijk investeringsvolume van 92,9 miljoen euro (voorgaand jaar 67,0 miljoen euro) en de gewijzigde consolidering van 23,6 miljoen euro staan afschrijvingen ter grootte van 38,6 miljoen euro in beide divisies. De toenames komen met name voort uit de verschillende investeringen in diverse vestigingen.

De post liquide middelen is met een daling van ca. 11,8 miljoen euro gezakt naar 135,4 miljoen euro. Oorzaak hiervan waren de toenames op het gebied van investeringen alsmede bij de openstaande claims uit leveringen en diensten vanwege balansdatum verplichtingen. Het eigen vermogen steeg vanwege de gerealiseerde jaarwinst naar 585,1 miljoen euro (voorgaand jaar 533,8 miljoen euro). Het percentage eigen vermogen daalde licht van 47,2% naar 44,8%.

In het boekjaar 2018/2019 stegen het middellange- en lange termijn vreemd kapitaal tot 424,4 miljoen euro (voorgaand jaar 325,6 miljoen euro). Daarnaast heeft het concern de op middel- en lange termijn de beschikking over een kapitaal ter hoogte van 1.010,0 miljoen euro (voorgaand jaar 859,7 miljoen euro).  Daarmee zijn niet alleen het bedrijfskapitaal en het totale voorraadkapitaal gedekt, maar ook een groot deel van de claims.

Investeringen voor de toekomst

Het investeringsvolume van de Krone-groep bedroeg in het afgelopen boekjaar 116,5 miljoen euro. Hiervan had 78,1 miljoen euro betrekking op bedrijfsinstallaties, 27,8 miljoen euro op immateriële vermogensbestanddelen en 10,6 miljoen eur0 op financiële activa. De grootste individuele investering in het afgelopen boekjaar werd gedaan op de locatie Herzlake. Aldaar kon de capaciteit verdubbeld worden voor de productie van Dry Liner trailers en wisselsysteem opleggers door de bouw van een nieuwe productiehal. Daarnaast is Krone begonnen met het bouwen van het “Future Lab” valideringscentrum in Lingen en werd de firma Knapen Trailers overgenomen.

Bernard Krone, directeur-eigenaar van de Krone-groep toonde zich uitermate tevreden met het verloop van het boekjaar 2018/2019. “Het afgelopen boekjaar werd gevormd door deels de moeilijke politieke omstandigheden welke van invloed waren op de totale economie, zoals bijvoorbeeld de Brexit en anderzijds de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Daar bovenop kwamen regionaal nog eens klimatologische omstandigheden met enerzijds extreme droogte en anderzijds zware onweersbuien. In zoverre zijn wij dan ook uitermate dankbaar dat veel klanten, in zowel de landbouwmachines- als trailerdivisie, voor onze producten gekozen hebben. In principe zien wij dan ook voldoende toekomstige groeimogelijkheden, daar Krone oplossingen biedt voor wereldwijde uitdagingen zoals bijvoorbeeld de toenemende wereldbevolking. Volgens de prognoses zullen er namelijk al in 2050 circa 10 miljard mensen op aarde zijn, welke allemaal van levensmiddelen voorzien dienen te worden met behulp van moderne en uiterst efficiënte landbouw. Parallel aan de groeiende wereldbevolking zal dus ook het transport van goederen en dus het vrachtvervoer toenemen.

Verdere details over de divisies Krone-trailers en Krone-landbouwmachines

Krone trailers

In het boekjaar 2018/2019 lagen de opbrengsten in de trailerdivisie met rond 1,54 miljard euro 3,2% boven het niveau van voorgaand boekjaar. De Duitse markt met een aandeel van 32,2% is onveranderd de belangrijkste individuele markt, die in vergelijking met voorgaand jaar een omzetstijging van 25,9% (102 miljoen euro) tot 495 miljoen euro kon boeken. Andere belangrijke afzetmarkten waren West-Europa met 43,9% (was 42,6%) en Oost-Europa met 17,7% (was 22,0%).

Om een hoge productkwaliteit in combinatie met flexibele productiecycli te kunnen waarborgen investeert Krone continue op alle locaties. In het afgelopen boekjaar werd er in Herzlake dan ook bijvoorbeeld geïnvesteerd in een nieuwe montagelijn voor Dry Liner trailers en werd de productieautomatisering van wisselsysteem trailers verder uitgerold. Daarnaast werd er in Lübtheen, de productielocatie voor Cool Liner trailers, geïnvesteerd in een nieuwe testinstallatie. Ook op het gebied van toelevering werd er geïnvesteerd door Krone waardoor er nieuwe oplossingen aangeboden kunnen worden op het gebied van assen alsmede op het gebied van service- en datamanagement.

Krone landbouwmachines

In het afgelopen boekjaar konden er, voor het tweede jaar op rij, gewone uitbetalingsprijzen genoteerd worden ondanks de lastige klimatologische, politieke en economische omstandigheden.  Zo realiseerde Krone in de divisie landbouwmachines in het boekjaar 2018/2019 een totale omzet van 698,1 miljoen euro. Dat is in vergelijking met het voorgaande boekjaar een plus van 8,9%. De sterkste individuele markt was Duitsland met een aandeel van 28,0% (was 29,5%). De West-Europese markten hadden een gezamenlijk aandeel van 35,6% (was 35,1%), Oost-Europa kwam uit op 8,9% (was 11,4%) terwijl de overige markten uitkwamen op 11,7% (was 12,1%).

In het productprogramma voerde Krone consequent de strategische uitbreiding van de modellenseries door evenals de facelift van reeds bestaande modellen. Tot de hoogtepunten van het afgelopen boekjaar behoorden dan ook de nieuwe ronde balenpersen VariPack Plus en Comprima Plus, de Swadro TC 1370 alsmede een veelvoud aan nieuwe maaiers waaronder de EasyCut F 400 CV Fold met zwenkbare maaibalk. Ook op het gebied van digitalisering en datamanagement zette Krone vastberaden haar strategie voort en werden er diverse noviteiten gepresenteerd. Om ook in de toekomst aan de toenemende vraag naar landbouwmachines te kunnen voldoen investeerde Krone ook in Spelle in moderne metaalbewerkingsmachines zoals bijvoorbeeld robot gestuurde CNC-terminals.

Bron: Krone

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

Nieuwe dwarsafvoerbanden voor Krone triplemaaiers

Nieuwe dwarsafvoerbanden voor Krone triplemaaiers met kneuzer

11 apr 2019 Bericht
Nieuwe dwarsafvoerbanden voor Krone triplemaaiers met kneuzer
Krone-groep bouwt nieuw valideringscentrum Future

Krone-groep bouwt nieuw valideringscentrum Future Lab

5 mrt 2019 Bericht
Krone-groep bouwt nieuw valideringscentrum Future Lab


Vakpartner Nieuws

Een dag uit het leven van de Lely Discovery

Een dag uit het leven van de Lely Discovery

29 mei 2020 Bericht Lely Vector
Een dag uit het leven van de Lely Discovery
Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience

Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience in Lelystad

22 mei 2020 VideoDow AgroSciences
Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience in Lelystad
Tip voor de tweede snede: Houd de bloeistengel in

Tip voor de tweede snede: Houd de bloeistengel in de gaten

21 mei 2020 Bericht Barenbrug
Tip voor de tweede snede: Houd de bloeistengel in de gaten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies