Het panel ‘Langetermijnprognoses melkveehouderij’ schat de gemiddelde melkprijs tot 2029 in op 36,00 euro per 100 kg melk. 

" />

Langetermijnverwachting melkprijs 36 euro

26 jun 2019

Bericht

Langetermijnverwachting melkprijs 36 euro

Het panel ‘Langetermijnprognoses melkveehouderij’ schat de gemiddelde melkprijs tot 2029 in op 36,00 euro per 100 kg melk.

Dit is een inschatting van de melkprijs voor de komende 8-10 jaar op basis van voorspellingen van de zuivelmarkt door de EU Agricultural Outlook en de invloed van deze ontwikkelingen op de melkprijs in Nederland. Dat stelt een panel van financieel deskundigen uit de zuivelsector.

Norm voor melkprijs verhoogd

Het deskundigenpanel ‘Langetermijnprognoses melkveehouderij’ heeft nieuwe uitgangspunten en normen vastgesteld voor de langetermijnbegrotingen. De gemiddelde melkprijs tot en met 2029 wordt door het panel ingeschat op € 36,00 per melk, inclusief alle contante nabetalingen en toeslagen die tot uiting komen in de kasstroom (exclusief bijschrijvingen ledenrekening en exclusief btw). Het btw-percentage bedraagt 9,0%. Dit is een stijging van 0,50 euro ten opzichte van de vorig jaar verwachte melkprijs. Tegelijkertijd verwacht het panel dat ook de kosten extra zullen stijgen door maatregelen op het gebied van onder andere CO2-reductie en grondgebondenheid. In de begrotingen is het raadzaam om, naast een hogere melkprijs, eveneens rekening te houden met extra reserveringen hiervoor en de verhoging niet om te zetten in een hogere kapitalisatiegraad.

Basis voor prognose melkprijs

De prognose voor de melkprijs is gebaseerd op de EU Agricultural Outlook van de EU-commissie met daarbij een inschatting van het deskundigenpanel over de invloed van deze ontwikkelingen op de melkprijs in Nederland. Naast de ontwikkeling van de melkprijs spelen de voerprijzen een rol. De voerprijzen die vorig jaar zijn ingeschat, worden gehandhaafd. Deze normen worden gebruikt bij bedrijfsbegrotingen door en/of voor veehouders en bij de beoordeling van diverse bedrijfseconomische- en financieringsvraagstukken binnen de overheid. Het deskundigenpanel bestaat uit vertegenwoordigers van banken, LTO, accountantsbureaus, ZuivelNL, RVO, DLV en Wageningen University en Research. Dit project is (mede-)gefinancierd door ZuivelNL.

Bedrijfsspecifieke prognose

De wijze waarop sinds enkele jaren de bedrijfsspecifieke melkprijs wordt bepaald, blijkt goed te werken. Deze prijs is gebaseerd op de contante melkprijs die het bedrijf de afgelopen (minimaal) drie jaar ontving. Dit is exclusief bijschrijvingen op naam. Vervolgens wordt het verschil met de landelijk gemiddelde melkprijs van Wageningen Economic Research (zie tabel 1) bepaald. Dit verschil is bepalend voor de afwijking ten opzichte van de norm van € 36,00. Dus een bedrijf dat gemiddeld 0,5 cent per kilo melk minder ontving wordt “doorgerekend” op € 35,50 per 100 kg.

 

Tabel 1 Ontwikkeling melkprijs in eurp's per 100 kg melk (prijzen exclusief BTW)

Mestafzet

De kosten voor mestafzet zijn sterk regionaal gebonden. Daarbij speelt het onderscheid in reguliere afzet en verwerking, omdat verwerking o.b.v. een mestverwerkingsovereenkomst (MVO) of vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO) extra kosten met zich meebrengt. Voor reguliere afzet van mest kan worden gerekend met 5 tot 14 Euro/kuub afhankelijk van regionale verschillen, extra kosten voor te verwerken kuubs zijn 1,50 tot 3 Euro. Hierbij is uitgegaan van behoud van derogatie voor de lange termijn. De normen en de uitwerking van de normen worden gepubliceerd in ‘Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2019-2020’, een uitgave van Wageningen Livestock Research die verschijnt in september.

Bron: Wur

Deel dit artikel

Melkveehouder Arie den Uijl voert maisvlokken

Fuite

Het zorgt voor rustige pensenergie en extra eiwit, gezonde koeien en meer melk.

Meer voordelen >


Gerelateerde artikelen

Kijken naar saldo per kg melk of per kg fosfaat?

Kijken naar saldo per kg melk of per kg fosfaat?

21 mei 2019 Bericht
Kijken naar saldo per kg melk of per kg fosfaat?
Melk versus alternatieven: wat is gezonder?

Melk versus alternatieven: wat is gezonder?

8 apr 2019 Bericht
Melk versus alternatieven: wat is gezonder?
Boze boeren na prijsverlaging melk in België door

Boze boeren na prijsverlaging melk in Belgiƫ door Albert Heijn

30 jan 2019 Bericht
Boze boeren na prijsverlaging melk in Belgiƫ door Albert Heijn


Vakpartner Nieuws

Een dag uit het leven van de Lely Discovery

Een dag uit het leven van de Lely Discovery

29 mei 2020 Bericht Lely Vector
Een dag uit het leven van de Lely Discovery
Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience

Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience in Lelystad

22 mei 2020 VideoDow AgroSciences
Eerste beelden van proefvelden Corteva Agriscience in Lelystad
Tip voor de tweede snede: Houd de bloeistengel in

Tip voor de tweede snede: Houd de bloeistengel in de gaten

21 mei 2020 Bericht Barenbrug
Tip voor de tweede snede: Houd de bloeistengel in de gaten

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies