Lidstaten instemmend met voorstel Commissie inzake steun Ierse rundvleesproducenten

2 sep 2019

Bericht

Lidstaten instemmend met voorstel Commissie inzake

De lidstaten van de EU hebben op 20 juni jl. ingestemd met een voorstel van de Europese Commissie om 50 miljoen euro beschikbaar te stellen aan Ierse rundvleesproducenten. Dat bedrag kan worden aangevuld met een gelijkwaardig bedrag aan nationale middelen zodat in totaal maximaal 100 miljoen euro wordt bereikt.

De oprichting van het fonds weerspiegelt de erkenning door de Commissie van de bijzondere uitdagingen waarmee de Ierse rundvleessector wordt geconfronteerd als gevolg van marktonzekerheid en een ongekende en aanhoudende periode van lage prijzen. Deze buitengewone maatregel in het kader van de gemeenschappelijke marktordening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zal steun bieden aan de getroffen Ierse landbouwers.

Ierse rundvleesproducenten

Volgens de Ierse autoriteiten hebben de rundvleesproducenten door de prijsdaling (met een daling van de marges die voor het afgelopen jaar wordt geraamd op 11 tot 19 % voor de rundvleessector) iets meer dan 100 miljoen euro verloren.

Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Phil Hogan: "Dit fonds betekent een erkenning door de Europese Commissie van de bijzondere moeilijkheden die de Ierse rundvleesproducenten ondervinden door de aanzienlijke prijsdalingen en door marktonzekerheid. De middelen die door de EU ter beschikking zullen worden gesteld, en die door de Ierse regering kunnen worden aangevuld, zullen bescherming bieden aan een kwetsbare maar essentiële landbouwsector. Bovendien wordt rechtstreekse steun verleend aan zwaar getroffen landbouwers en wordt de levensvatbaarheid van de Ierse rundvleessector op de lange termijn gewaarborgd. De Commissie zal de algemene marktsituatie van nabij blijven volgen."

Goedkeuring Commissie

Zodra de Commissie begin volgende maand haar formele goedkeuring heeft gegeven, hebben de Ierse autoriteiten tot eind juli de tijd om de criteria binnen een vastgesteld kader voor de toekenning van de steun uit te werken. Bij de verdeling van de steun moeten zij erop toezien dat concurrentieverstoring wordt vermeden. Een van de hoofddoelstellingen moet erin bestaan de levensvatbaarheid van de rundvleessector op de lange termijn te waarborgen door bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe markten, de uitvoering van kwaliteitsregelingen of de verbetering van de milieuduurzaamheid van de landbouwers.

Achtergrond

De rundvleessector is door zijn structuur een kwetsbare sector, voornamelijk vanwege zijn lange levenscyclus en de hoge kosten van de extensieve productie. Daarnaast ontstaan nieuwe uitdagingen in verband met de bijdrage van de sector aan de uitstoot van broeikasgassen en een daling van de binnenlandse rundvleesconsumptie.

De Ierse rundvleessector is groot en sterk afhankelijk van de uitvoer. Vijf van elke zes ton geproduceerd rundvlees wordt uitgevoerd en bijna 50 % van deze export gaat naar het Verenigd Koninkrijk. De onzekerheid in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk leidt tot een neerwaartse druk op de prijzen, waardoor de situatie van de rundvleesproducenten in Ierland verder verslechtert.

De voorbije vier jaar heeft de Commissie ruime ondersteuning geboden aan een aantal sectoren die specifieke problemen ondervonden, hetzij door de invoering van het Russische invoerverbod, hetzij door specifieke moeilijkheden in de Europese sectoren van dierlijke producten in de afgelopen jaren.

Bron: Europa.eu


Gerelateerde artikelen

Theresa Villiers nieuwe Britse minister van Landbo

Theresa Villiers nieuwe Britse minister van Landbouw

29 jul 2019 Bericht
Theresa Villiers nieuwe Britse minister van Landbouw
Aanvragen importrecht GATT bevroren rundvlees

Aanvragen importrecht GATT bevroren rundvlees

22 mei 2019 Bericht
Aanvragen importrecht GATT bevroren rundvlees
Royal A-Ware en zuivelcoöperatie Glanbia Ierland s

Royal A-Ware en zuivelcoöperatie Glanbia Ierland sluiten strategisch partnership

5 feb 2019 Bericht
Royal A-Ware en zuivelcoöperatie Glanbia Ierland sluiten strategisch partnership


Vakpartner Nieuws

Koeien gaan naar buiten… maar de mensen ook!

Koeien gaan naar buiten… maar de mensen ook!

27 mrt 2020 Bericht Agridiscounter
Koeien gaan naar buiten… maar de mensen ook!
Mais als alternatief gewas dit voorjaar....

Mais als alternatief gewas dit voorjaar....

25 mrt 2020 Bericht Dow AgroSciences
Mais als alternatief gewas dit voorjaar....
Wat is het verschil tussen vroege en late grasrass

Wat is het verschil tussen vroege en late grasrassen?

25 mrt 2020 Bericht Barenbrug
Wat is het verschil tussen vroege en late grasrassen?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies