LTO: kabinet moet doorpakken voor landbouw

14 nov 2019

Bericht

LTO: kabinet moet doorpakken voor landbouw

LTO Nederland is ervan overtuigd dat we alleen gezamenlijk uit de stikstofimpasse kunnen komen. VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland werken op dit dossier al maanden goed samen om het ministerie van LNV en het adviescollege Remkes handvatten aan te reiken.

Vanaf 5 november jl. wordt daarnaast binnen het landbouwcollectief aan een gezamenlijk stikstofplan onder voorzitterschap van Aalt Dijkhuizen gewerkt. De coalitie komt op korte termijn met een reëel plan voor minister Schouten (LNV) dat door de gehele sector wordt gedragen.

Agrarische sector

LTO vindt het dan ook teleurstellend dat het ministerie vooruitlopend op dit plan al maatregelen heeft aangekondigd. “Dat de bouw verder moet, staat buiten kijf. De bouw- en agrarische sector staan schouder aan schouder. Ook binnen onze sector realiseert iedereen zich nu dat we in een land van compromissen leven. Maar dan moet het kabinet daar ook naar handelen. Iedereen wint als er niet vanuit paniekvoetbal korte termijn maatregelen worden aangekondigd,” aldus Marc Calon, voorzitter LTO Nederland.

Voermaatregelen

“We benadrukken continu dat boeren de (financiële) ruimte moeten krijgen én behouden om te kunnen innoveren. Het voornemen van het kabinet om voor de landbouw doelen voor het voerspoor neer te leggen die door de sector zelf verder worden uitgewerkt, biedt mogelijkheden. Het is goed dat er een doel wordt geformuleerd en geen middel, maar dit hoort thuis in een integraal plan. Het Landbouwcollectief werkt daar nu aan. We hebben nog de nodige vragen, bijvoorbeeld over het functioneren van het aangekondigde stikstofregister en de 30/70-procent verdeling van vrijgekomen ruimte door emissiereducties,” aldus Marc Calon. Boeren en tuinders werken sinds de jaren 90 al aan de reductie van de stikstofemissie. Zij hebben met hun positieve en coöperatieve grondhouding dan ook reeds flinke resultaten geboekt.

Brede drempelwaarde

Het is goed nieuws dat het kabinet een brede drempelwaarde wil. LTO pleit al maanden voor het instellen van een realistische en veilige grens. Tegelijkertijd is het teleurstellend dat de drempelwaarde nog niet van toepassing is. “De door LTO bepleite verhoging van de drempelwaarde, die meer overeenkomt met de ons omringende landen, is niet alleen voor de bouw maar ook voor de boeren noodzakelijk om hun bedrijfsvoering weer van het slot af te krijgen. Het is goed dat het kabinet aangeeft hier nu snel mee te komen,” aldus Marc Calon.

N2000-gebieden

Het kabinet focust nu op de korte termijn, maar geeft aan op de langere termijn kritisch naar N2000 gebieden te kijken. Gebieden worden opgeschoond en samengevoegd; en er komen geen nieuwe gebieden bij. Dit is een goede stap richting het noodzakelijke maatschappelijke gesprek over de balans tussen natuur en wonen, reizen en werken. LTO Nederland pleit niet voor minder natuur, maar wel voor beleid dat voorkomt dat N2000-gebieden Nederland in gijzeling houden.

Inzet landbouw

Helaas komt er vandaag nog steeds geen duidelijkheid over beweiden en bemesten en de PAS-meldingen. Dat is onwerkbaar en moet snel worden opgelost. LTO heeft bij het ministerie bij herhaling een aantal cruciale punten ingebracht. Eens vergund, blijft vergund! Hiervoor is LTO bereid juridische procedures te starten. Stikstof mag niet aan fosfaat/dierrechten worden gekoppeld en er mag geen latente ruimte worden ingenomen. Ook de 30% afroming bij extern salderen is onacceptabel. Deze punten maken onderdeel uit van een totaalpakket dat LTO ook inbrengt bij het landbouwcollectief ten behoeve van het sectorbrede stikstofplan. Het landbouwcollectief zal te zijner tijd graag met de minister over dit plan in gesprek gaan.

Bron: LTO Nederland

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

Benoeming programmadirecteur-generaal Stikstof bij

Benoeming programmadirecteur-generaal Stikstof bij LNV

12 nov 2019 Bericht
Benoeming programmadirecteur-generaal Stikstof bij LNV
Het Landbouw Collectief: een uniek verbond om stik

Het Landbouw Collectief: een uniek verbond om stikstof-impasse te doorbreken

7 nov 2019 Bericht
Het Landbouw Collectief: een uniek verbond om stikstof-impasse te doorbreken
Stikstofimpasse: “Boeren laten innoveren in plaats

Stikstofimpasse: “Boeren laten innoveren in plaats van saneren”

1 nov 2019 Bericht
Stikstofimpasse: “Boeren laten innoveren in plaats van saneren”


Vakpartner Nieuws

Podcasts Yara Benelux

Podcasts Yara Benelux

4 apr 2020 Bericht Yara
Podcasts Yara Benelux
Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

2 apr 2020 VideoLely Vector
Video: Automatisch voeren en conventioneel melken
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

2 apr 2020 Bericht Barenbrug
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies