Melkveehouders en akkerbouwers werken samen in Flevolands project 'Bodem en Kringlopen'

28 nov 2019

Bericht

Melkveehouders en akkerbouwers werken samen in Fle

Gewassen groeien op verschillende manieren en dat pakt de ene keer beter uit dan de andere. Belangrijk is een optimale nutriëntenhuishouding, zodat de gewassen optimaal groeien en uitspoeling van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater voorkomen kan worden.

Meer nutriënten geoogst dan toegevoegd

Voor de beschikbaarheid van nutriënten voor gewassen zijn zowel de directe beschikbaarheid als de nalevering vanuit de bodem belangrijk. De basis daarvoor is een goed functionerende bodem. De bodemvruchtbaarheid in Flevoland loopt terug doordat er gemiddeld meer nutriënten via gewassen worden geoogst dan er wettelijk aan de grond mogen worden toegevoegd. De dalende bodemvruchtbaarheid is onder andere terug te zien in de teruglopende bodemvoorraad fosfaat. Voor een duurzame voortzetting van de landbouw in Flevoland in de toekomst, is een maximale benutting en aanvoer van nutriënten binnen de wettelijke grenzen essentieel.

Ids van der Ploeg, adviseur bij DLV Advies:

“Elke bodem heeft het vermogen om nutriënten te leveren. De uitdaging is om bodembeheer, bemestingsstrategie en bouwplan zo in te richten dat de bodem de nutriënten vasthoudt en de gewassen optimaal groeien.”

Bodem en Kringlopen

Vanuit het project ‘Bodem en Kringlopen Flevoland’ organiseert DLV Advies studiegroepen waarin agrarisch ondernemers samen met experts zoeken naar manieren om de aanvoer en benutting van nutriënten te optimaliseren. In het project wordt ruim twee jaar gewerkt met 5 studiegroepen bestaande uit 10 akkerbouwers en veehouders. Elke studiegroep heeft twee kartrekkers. Kartrekkers zijn enthousiaste deelnemers aan de studiegroep, die de afgelopen jaren goede resultaten hebben bereikt in de aanvoer en benutting van nutriënten en weten hoe dat komt.

Roel Assies, VVB Flevoland: “Kenmerkend voor Flevoland is de samenwerking tussen veehouders en akkerbouwers, met name op het gebied van landruil en -verhuur. Via het project Bodem en Kringlopen kunnen ze relevante kennis uitwisselen. Veehouders en akkerbouwers leren van elkaar hoe ze op het eigen bedrijf hoge opbrengsten kunnen behalen met een goede nutriëntenhuishouding. De toppers uit beide werelden zijn daarbij de kartrekkers in het delen van kennis en het geven van inzicht in de mineralenbalans.”

Actieplan Bodem en Water

Bodem en kringlopen Flevoland is een initiatief van en wordt aangestuurd door de agrarische netwerken in Flevoland verenigd in het Actieplan Bodem en Water. Het gaat om een samenwerking tussen LTO, KAVB, VVB, FAJK en FAC. Het project wordt uitgevoerd door DLV Advies, i.s.m. Wageningen University & Research en NMI-agro. Bodem en kringlopen Flevoland is mede mogelijk gemaakt door de provincie Flevoland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland (POP3).

Deelnemen aan het project

Veehouders en akkerbouwers kunnen zich nog aanmelden voor het project ‘Bodem en Kringlopen Flevoland’. Je kijkt samen naar onder meer bodembeheer, bemestingsstrategie en bouwplan, zodat je kunt sturen op een optimale aanvoer en benutting van nutriënten op jouw grond. Aanmelden kan via de website van DLV Advies of bij Ids van der Ploeg (06 20 42 38 97, i.vanderploeg@dlvadvies) of Twan Lubbersen (06 82 50 94 52, t.lubbersen@dlvadvies.nl).

Bron: DLV Advies

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

Loonbedrijf Okkema: Cargos 8500 past bij onze filo

Loonbedrijf Okkema: Cargos 8500 past bij onze filosofie op bodem

25 nov 2019 Bericht
Loonbedrijf Okkema: Cargos 8500 past bij onze filosofie op bodem
Bodemvruchtbaarheid in Twente stabiel

Bodemvruchtbaarheid in Twente stabiel

7 okt 2019 Bericht
Bodemvruchtbaarheid in Twente stabiel
Bodem onder druk

Bodem onder druk

17 sep 2019 Bericht
Bodem onder druk


Vakpartner Nieuws

Podcasts Yara Benelux

Podcasts Yara Benelux

4 apr 2020 Bericht Yara
Podcasts Yara Benelux
Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

2 apr 2020 VideoLely Vector
Video: Automatisch voeren en conventioneel melken
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

2 apr 2020 Bericht Barenbrug
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies