Met pellets van biologische champost een stap vooruit richting circulaire landbouw

1 jul 2019

Bericht

Met pellets van biologische champost een stap voor

Veel boeren en tuinders waarderen champost voor de verbetering van de bodem omdat er veel stabiele organische stof en Calcium wordt aangevoerd. Echter met de huidige meststoffenwet wordt steeds minder champost gebruikt omdat het moet concurreren met andere mestsoorten. 

De gebroeders Heeren te Uden hebben daarom het initiatief genomen om de champost te gaan bewerken en deze geschikt te gaan maken voor diverse toepassingen en teelten.

Bodemverbetering

Puur voor bodemverbetering wordt gedacht om alleen pellets te maken met veel minder fosfaten, zodat veel meer effectieve organische stof kan worden aangevoerd.

Vervanging van kunstmest

Een andere invalshoek is om juist de pellets te verrijken met voedingsstoffen om kunstmest te vervangen in de teelt. Met name in de biologische teelten is steeds meer vraag naar dit soort meststoffen, de pellets zullen dan ook onder SKAL keurmerk op de markt komen.

Biologische paddenstoelenteelt

De champost zelf is al afkomstig uit de biologische teelt van paddenstoelen. Als bijkomend milieu voordeel is dat vervoerskosten worden gedrukt (champost bevat 70 procent water) en dus minder CO2 uitstoot. 

Teeltproeven

Nog dit jaar worden de eerste teeltproeven gestart met diverse formuleringen. Na het vooronderzoek zal worden gestart, indien de haalbaarheid verder is onderzocht, met de bouw van een productielijn voor champellets welke door Binovations te Boekel zal worden gebouwd. Delphy is verantwoordelijk binnen het project voor het uitvoeren van de teeltproeven in diverse (biologische) sectoren als akkerbouw, boomteelt en fruitteelt. Het project in aangevraagd en beschikt in de POP3- subsidieregeling van de provincie Noord-Brabant onder Samenwerking op Innovaties uit de programmalijn European Innovation Programm (EIP): Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Bron: Deplhy

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies