Nieuwe bijeenkomsten Leveranciers Vereniging Leerdammer Collectief

23 sep 2019

Bericht

Nieuwe bijeenkomsten Leveranciers Vereniging Leerd

De Leveranciers Vereniging Leerdammer Collectief (LVLC) pakt stevig door. Een klein jaar na de oprichting van de vereniging zit de vaart er goed in. Er zijn 4 LVLC-bijeenkomsten gepland dit najaar om de leden/leveranciers te informeren over stappen die hebben plaatsgevonden. En over de vervolgstappen. Deze bijeenkomsten worden gehouden in het gehele gebied waarin Royal Bel Leerdammer (RBL) actief is.

Eerste LVLC-bijeenkomst

Op de eerste LVLC-bijeenkomst in Dalfsen was de opkomst groot, zowel van leden als van niet-leden. Veel van de niet-leden sloten zich na de vergadering direct aan bij de vereniging. Het gestelde doel van de LVLC, het behartigen en bevorderen van financiële en maatschappelijke belangen van RBLleveranciers, komt uitvoerig aan de orde. Aangesloten leden hebben de vereniging door hun betaalde contributie slagkracht gegeven. Hierdoor kunnen adviseurs worden ingeschakeld, elk op een specifiek vakgebied. Hierdoor zijn we in staat onderbouwing te verkrijgen op basis van feiten, bijvoorbeeld over de kostprijs van het produceren van melk. Deze informatie nemen we mee in de gesprekken met RBL. 

Constructieve samenwerking

Daarnaast is er sinds de oprichting samen met de directie van RBL hard gewerkt om een constructieve samenwerking vorm te geven. Inmiddels kunnen we stellen dat dit positief verloopt. Samen met RBL zijn we op zoek naar de middelen die we kunnen gebruiken om aan het doel van de vereniging te voldoen. Leveranciers weten dat ze RBL nodig hebben als afnemer van hun melk. De directie van RBL is de laatste maanden meermaals (en wordt in de toekomst wederom) door LVLC bewuster gemaakt van het belang van hun leveranciers voor het voortbestaan van RBL. In de huidige tijd waarin vele onzekere factoren aanwezig zijn, is het voor RBL van groot belang de relatie met haar leveranciers te behouden en te verstevigen. Dit om ook in de toekomst verzekerd te blijven van voldoende melkaanvoer.

Vertegenwoordiging veehouders

De Nederlandse directie is hiervan inmiddels ook doordrongen en brengt de zorgen van de LVLC over op de Franse directie van de Bel Groupe. Inmiddels heeft dit geresulteerd in een kennismakingsgesprek tussen de Franse directie en de LVLC. Vergaderen met een delegatie vanuit Frankrijk, de directie uit Nederland en een afvaardiging van ons bestuur voelt als een flinke stap in de goede richting. Daarnaast geeft het ook aan dat de LVLC wordt erkend als een belangrijke partij die een grote groep veehouders vertegenwoordigd. Inmiddels zijn er meer dan 430 leden die de helft van de totale melkhoeveelheid bij RBL produceren. 

Bron: Leveranciers Vereniging Leerdammer Collectief

Maisvlokken passen prima!

Fuite

Voorheen voerden we tarwemeel, maar dat verteert te snel, zeker in combinatie met relatief natte graskuil” Daarom ging ik op zoek naar een rustiger energiebron op pensniveau.

Meer informatie>


Gerelateerde artikelen

Royal Bel Leerdammer moet boeren miljoenen achters

Royal Bel Leerdammer moet boeren miljoenen achterstallig melkgeld uitbetalen

14 aug 2019 Bericht
Royal Bel Leerdammer moet boeren miljoenen achterstallig melkgeld uitbetalen
Groep positieve Bel Leerdammer leveranciers richte

Groep positieve Bel Leerdammer leveranciers richten leveranciersvereniging op

8 jan 2019 Bericht
Groep positieve Bel Leerdammer leveranciers richten leveranciersvereniging op
Royal Bel Leerdammer daagt koplopers levensduur ui

Royal Bel Leerdammer daagt koplopers levensduur uit

26 nov 2018 Bericht
Royal Bel Leerdammer daagt koplopers levensduur uit


Vakpartner Nieuws

Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

29 jun 2020 Bericht Lely Vector
Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!
‘We kunnen hem niet meer missen!’

‘We kunnen hem niet meer missen!’

23 jun 2020 Bericht Lely Vector
‘We kunnen hem niet meer missen!’
PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

22 jun 2020 Bericht Yara
PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies