Nieuwe mogelijkheden voor ecologisch aandachtsgebied 2019

15 jan 2019

Bericht

Nieuwe mogelijkheden voor ecologisch aandachtsgebi

Er zijn een aantal nieuwe mogelijkheden voor het inzetten van ecologisch aandachtsgebied (EA).

Olifantsgras en zonnekroon

Er zijn 2 nieuwe gewassen die ingezet kunnen worden voor EA: olifantsgras en zonnekroon. Beide gewassen zijn blijvende teelten. U mag bij deze gewassen geen minerale meststoffen gebruiken. Gewasbeschermingsmiddelen mag u alleen in het eerste jaar dat u aanplant gebruiken. De weegfactor voor deze gewassen is 0,7. Dit betekent dat 1 ha olifantsgras of zonnekroon 0,7 ha EA oplevert.

Braak met drachtplanten

Vanaf 2019 mag u braakliggend land met een mengsel van drachtplanten inzetten voor EA. Deze grond moet 6 maanden braak blijven liggen. Deze 6 maanden moeten in de periode van 15 maart tot en met 15 november van het aanvraagjaar liggen. Dit betekent dat deze periode op zijn vroegst kan ingaan op 15 maart en op zijn laatst op 16 mei. Drachtplanten zijn gunstig voor bijen, omdat ze nectar leveren. Hiermee dragen we bij aan de Nationale Bijenstrategie.

Voor braakliggende grond met een mengsel van drachtplanten geldt een weegfactor van 1,5. Dit betekent dat 1 ha braak met drachtplanten 1,5 ha EA oplevert.

Voorwaarden braak met drachtplanten

  • Op de eerste dag van de 6 maanden moet het zaaizaadmengsel ingezaaid zijn. Als u voor meerjarige drachtplanten kiest, hoeft u een volgend jaar niet opnieuw in te zaaien. De nog aanwezige drachtplanten moeten dan op de eerste dag van de volgende braakperiode van 6 maanden voldoen aan alle onderstaande eisen:
  • In het zaaizaadmengsel moeten minstens 3 soorten drachtplanten uit de lijst met toegestane soorten voorkomen. De tabel met de toegestane soorten vindt u onderaan deze opsomming. Tussen mei en augustus moet er steeds minimaal 1 soort van de drachtplanten in bloei staan. Houd hier rekening mee als u de soorten uitkiest voor het mengsel. Er moet een zichtbare bedekking zijn waarbij de drachtplanten overheersen.
  • De 3 soorten drachtplanten mogen gemengd worden met de grassoorten roodzwenkgras, rietzwenkgras of de graansoort Japanse haver. Voorwaarde is wel dat meer dan de helft van het mengsel uit drachtplanten bestaat.
  • U mag op het land in deze periode geen gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen gebruiken.
  • Het land mag in deze periode niet gebruikt worden voor landbouwproductie. Dit betekent dat u het niet mag maaien of begrazen. Wel mag u er bijenkasten plaatsen.
  • In de Gecombineerde opgave geeft u de begindatum door van de periode van 6 maanden.
  • Bij een controle moet u de aankoopbewijzen en etiketten van het mengsel kunnen laten zien.

Zonnebloem als vanggewas EA

Vanaf 2019 mag in een mengsel van vanggewassen algemeen inclusief na vlas of hennep (categorie 1) ook de zonnebloem voorkomen. Dit was een wens van veel agrariërs.

Voor welke pakketten?

Zonnekroon, Olifantsgras en braak met drachtplanten zijn niet mogelijk bij het Akkerbouw-strokenpakket, het Pakket veldleeuwerik en het Vezelhennep-pakket. Zonnebloem in een mengsel als vanggewas EA geldt wel voor deze pakketten.

Verder wijzigt bij het pakket Veldleeuwerik de periode dat de vanggewassen op het land moeten blijven staan. Dit was 10 weken en is vanaf 2019 8 weken voor alle grondsoorten.

Bron: RVO

Deel dit artikel

Drentse melkveehouders blij met silo’s

Drentse melkveehouders blij met silo’s

“Simpel in uitvoering, eenvoud in de praktijk.”

Vader Roelof en zoon Jasper Speelman uit het Drentse Zuidveld investeerden twee jaar geleden in drie nieuwe silo’s. De keuze viel uiteindelijk op Zwaagstra Beton uit Hoogeveen.

Benieuwd waarom >


Gerelateerde artikelen

Vanggewas vóór 1 oktober in grond op zand en löss:

Vanggewas vóór 1 oktober in grond op zand en löss

21 dec 2018 ‘De oplossing voor snijmaistelers’ Barenbrug
Vanggewas vóór 1 oktober in grond op zand en löss
Droogte 2018: uitzonderingen vanggewassen ecologis

Droogte 2018: uitzonderingen vanggewassen ecologisch aandachtsgebied

12 okt 2018 Bericht
Droogte 2018: uitzonderingen vanggewassen ecologisch aandachtsgebied
Van eenzijdige landbouw naar ecologische gezonde v

Van eenzijdige landbouw naar ecologische gezonde voedsellandschappen

11 sep 2018 Bericht
Van eenzijdige landbouw naar ecologische gezonde voedsellandschappen


Vakpartner Nieuws

Voorkoopseizoen Pioneer zaaizaad verloopt bijna!

Voorkoopseizoen Pioneer zaaizaad verloopt bijna!

20 feb 2020 Bericht
Voorkoopseizoen Pioneer zaaizaad verloopt bijna!
Nieuw ontwikkelde tweecomponenten polyurethaan kla

Nieuw ontwikkelde tweecomponenten polyurethaan klauwlijm

19 feb 2020 Bericht
Nieuw ontwikkelde tweecomponenten polyurethaan klauwlijm
Herstel grasland na vraatschade of droogteschade

Herstel grasland na vraatschade of droogteschade

7 feb 2020 Bericht Barenbrug
Herstel grasland na vraatschade of droogteschade

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies