NVWA: strenger optreden bij overtreden welzijnsregels bij transport en doden van dieren

4 nov 2019

Bericht

NVWA: strenger optreden bij overtreden welzijnsreg

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat strenger optreden tegen overtredingen van de regels rond dierenwelzijn tijdens transport en bij het doden van dieren. Dat betekent dat de NVWA eerder een boete of andere sanctie oplegt en minder waarschuwt. Daarnaast blijven overtredingen 3 jaar staan.

Nieuwe overtredingen in deze periode worden als herhaalde overtredingen bestraft. Dat staat in het nieuwe interventiebeleid, dat op 1 december dit jaar in werking treedt. 

Toezichtaanpak NVWA

In het interventiebeleid dierenwelzijn tijdens transport en dierenwelzijn bij het doden van dieren staat beschreven hoe de NVWA optreedt als zij overtredingen constateert. Dit nieuwe beleid geldt voor alle betrokkenen die te maken hebben met het transport of doden van dieren, zoals vervoerders en slachthuizen. Aan de wettelijke regels zelf verandert niets; de NVWA treedt wel strenger op bij overtredingen. Er wordt onder andere gelet op het in orde zijn van vervoersdocumenten, voldoende ruimte voor dieren en het op de juiste manier uitladen, opvangen en bedwelmen van dieren in het slachthuis. De zwaarte van een maatregel is afgestemd op de mate van aantasting van het dierenwelzijn.

Overtredingen

Via een maatwerkaanpak kunnen veelplegers onder verscherpt toezicht worden geplaatst. Dit houdt in dat de NVWA vaker inspecteert en, wanneer zij overtredingen constateert, ook passende maatregelen neemt om de geconstateerde overtreding(en) te beëindigen of herhaling ervan te voorkomen.

Bron: NVWA

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

NVWA verdenkt vleesveehandelaar van vervalsen cert

NVWA verdenkt vleesveehandelaar van vervalsen certificaten

18 okt 2019 Bericht
NVWA verdenkt vleesveehandelaar van vervalsen certificaten
NVWA-IOD doorzoekt bedrijf veehandelaar in onderzo

NVWA-IOD doorzoekt bedrijf veehandelaar in onderzoek naar illegaal antibioticagebruik

27 sep 2019 Bericht
NVWA-IOD doorzoekt bedrijf veehandelaar in onderzoek naar illegaal antibioticagebruik
NVWA start gerichte inspecties naar verkoop ‘groen

NVWA start gerichte inspecties naar verkoop ‘groene’ gewasbeschermingsmiddelen

23 aug 2019 Bericht
NVWA start gerichte inspecties naar verkoop ‘groene’ gewasbeschermingsmiddelen


Vakpartner Nieuws

Podcasts Yara Benelux

Podcasts Yara Benelux

4 apr 2020 Bericht Yara
Podcasts Yara Benelux
Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

2 apr 2020 VideoLely Vector
Video: Automatisch voeren en conventioneel melken
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

2 apr 2020 Bericht Barenbrug
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies