Pacht voor meerdere jaren mogelijk bij landbouwgronden provincie Gelderland

20 dec 2019

Bericht

Pacht voor meerdere jaren mogelijk bij landbouwgro

Vanaf 2020 kunnen agrariërs grond van provincie Gelderland voor meer jaren pachten. Voorwaarde is dat de pachter de kwaliteit van de grond hetzelfde houdt, of verbetert. Half januari start de jaarlijkse pachtuitgifte van de provinciale landbouwgrond via pachtgrond.nu. In 2020 komt er 1.050 hectare grond beschikbaar voor pacht. Het grootste deel van deze grond werd vorig jaar ook verpacht.

Duurzaam bodembeheer

Duurzaam bodembeheer vraagt soms om plannen voor meerdere jaren. Daarom maken we het vanaf 2020 mogelijk om grond langer te pachten.

We lieten pachtgrond onderzoeken op de biologische, fysische en chemische gesteldheid. Hiermee ontstaat een nulmeting van de kwaliteit van de grond. Om de grond nog een jaar te mogen pachten moet de gebruiker in het najaar van 2020 een soortgelijk onderzoek laten uitvoeren. Als de kwaliteit van de bodem volgens de provincie hetzelfde is gebleven of is verbeterd, kan de pachter de grond het jaar erop blijven gebruiken zonder daarop in te hoeven schrijven.

Dit geldt voor alle grond die gepacht kan worden. Dit is grond die wij het jaar erop niet nodig hebben om doelen te bereiken.

1.050 hectare provinciale pachtgrond

De 1.050 hectare pachtgrond ligt verspreid over heel Gelderland. 300 hectare hiervan is onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk; uiteindelijke doel van de grond is om omgevormd te worden tot natuur. Daarom gelden er strengere regels zoals:

  • beperkingen in de maaidatum;
  • verbod op mest;
  • verbod op chemische bestrijdingsmiddelen.

675 hectare blijft ook in de toekomst landbouwgrond. Omdat we meer natuur inclusieve landbouw willen, is bij deze gronden alleen vaste mest toegestaan en zijn er regels voor vruchtwisseling en akkerrandenbeheer. Daarnaast is er ook nog zo’n 93 hectare pachtgrond die al meerjarig wordt verpacht, onder andere voor een proef met biologische landbouw in park Lingezegen en een aantal oude contracten.

Grondbezit provincie

Grondbezit is voor ons nooit een doel op zich. We kopen grond om doelen te behalen, zoals ruilgrond om natuur mogelijk te maken op de juiste plek. Daardoor bezitten we grond die niet direct gebruikt wordt. Om deze grond in de tussentijd wel te gebruiken, wordt de grond, als dat kan, verpacht.

Aanmelden

Mensen die in aanmerking willen komen voor de pachtuitgifte, kunnen zich aanmelden via de website pachtgrond.nu. De inschrijving start waarschijnlijk half januari 2020.

Bron: Provincie Gelderland

Deel dit artikel

Drentse melkveehouders blij met silo’s

Drentse melkveehouders blij met silo’s

“Simpel in uitvoering, eenvoud in de praktijk.”

Vader Roelof en zoon Jasper Speelman uit het Drentse Zuidveld investeerden twee jaar geleden in drie nieuwe silo’s. De keuze viel uiteindelijk op Zwaagstra Beton uit Hoogeveen.

Benieuwd waarom >


Gerelateerde artikelen

Ruim baan voor natuur op provinciale pachtgronden

Ruim baan voor natuur op provinciale pachtgronden

13 nov 2019 Bericht
Ruim baan voor natuur op provinciale pachtgronden
Verpachter kan aanspraak maken op helft fosfaatrec

Verpachter kan aanspraak maken op helft fosfaatrechten

7 okt 2019 Bericht
Verpachter kan aanspraak maken op helft fosfaatrechten
Uitgave agrarische pachtgronden provincie Noord-Ho

Uitgave agrarische pachtgronden provincie Noord-Holland

18 apr 2019 Bericht
Uitgave agrarische pachtgronden provincie Noord-Holland


Vakpartner Nieuws

Bemestingsadvies op elk perceel met de Yara GrassN

Bemestingsadvies op elk perceel met de Yara GrassN app

25 feb 2020 Bericht
Bemestingsadvies op elk perceel met de Yara GrassN app
Lely presenteert ‘Smart Feeding on tour’

Lely presenteert ‘Smart Feeding on tour’

25 feb 2020 Bericht
Lely presenteert ‘Smart Feeding on tour’
Voorkoopseizoen Pioneer zaaizaad verloopt bijna!

Voorkoopseizoen Pioneer zaaizaad verloopt bijna!

20 feb 2020 Bericht
Voorkoopseizoen Pioneer zaaizaad verloopt bijna!

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies