Partij voor de Dieren roept op tot inseminatieverbod Nederlands melkvee

23 jan 2019

Bericht

Partij voor de Dieren roept op tot inseminatieverb

Een eis om de Nederlandse veestapel fors te laten krimpen... Dat is het doel wat de PvdD met een inseminatieverbod wil bereiken.

Afgelopen dinsdag 22 januari stelde PvdD-fractielid van Raan dit onderwerp als opmaat richting het zogeheten Urgendavonnis binnen de Kamer aan de orde. Het Urgendavonnis stelt de Nederlandse overheid verplicht om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Deze uitstoot van broeikasgassen moet eind 2020 met minimaal 25% zijn afgenomen ten opzichte van het jaar 1990. 

Massale inseminaties leidt tot massale slachtingen

Van Raan was daarbij duidelijk: 'Een drastische krimp van de Nederlandse veestapel is daarmee onvermijdelijk.' De PvdD-fractielid wil daarom heel snel om tafel met de ministers Wiebes (EZ en Kimaat) en Schouten (LNV). 'Het is nu dus tijd om met de massale kunstmatige inseminaties aan banden te leggen. Dit om de massale slacht van dieren als gevolg van deze hoeveelheden inseminaties te voorkomen.'

Steun

De partijen PvdA, Groen Links en SP gaven te kennen dit verzoek te steunen. Echter willen de partijen wel eerst duidelijk hebben over de manier waarop het huidige kabinet het vonnis van de rechter uit denkt te gaan voeren. Naar verwachting volgt het antwoord hierop later deze week.

Reactie Minister Stef Blok

Minister Schouten werd vanwege ziekte vervangen door Minister Blok. Hij kon zich niet geheel vinden in het voorstel van PvdD-fractielid van Raan. Hij gaf aan zelf geen minister van landbouw te zijn, maar kon zich indenken dat het een slechte invloed heeft op de productie van vlees en melk. Als er geen kalveren meer worden geboren wordt het produceren van melk ook steeds lastiger. 

PvdD-fractielid van Raan wil met dit voorstel simpelweg de veestapel laten inkrimpen, maar is dat allemaal nog steeds nodig ondanks de vele maatregelen die al worden getroffen voor de agrariërs? Of is het idee van Groenlinks om vier van de vijf kolencentrales per direct te sluiten een beter alternatief? 

Agenda Tweede Kamer

De overige fracties hebben aangegeven geen gehoor te geven aan een debat over dit onderwerp. Voor de Nederlandse melkveehouders en fokkerij-instanties is dit positief nieuws. Als dit zo blijft, komt het plan voor deze inseminatiestop voorlopig niet bovenaan de agenda van de Tweede Kamer te staan.

Bron: De Tweede Kamer

 


Gerelateerde artikelen

Eet-Geen-Dierendag Campagne Wakker Dier oneerlijk

Eet-Geen-Dierendag Campagne Wakker Dier oneerlijk en misleidend

11 dec 2018 Bericht
Eet-Geen-Dierendag Campagne Wakker Dier oneerlijk en misleidend
WD: "81 miljoen dieren gaan te vroeg naar slachter

WD: "81 miljoen dieren gaan te vroeg naar slachterij"

15 aug 2018 Bericht
WD: "81 miljoen dieren gaan te vroeg naar slachterij"
Koe Hermien én Zus gered door cowfunding PvdD

Koe Hermien én Zus gered door cowfunding PvdD

1 feb 2018 Bericht
Koe Hermien én Zus gered door cowfunding PvdD


Vakpartner Nieuws

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbon

Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat

6 aug 2020 Bericht Agridiscounter
Lithaph+ 25Kg hét alternatief voor natriumbicarbonaat
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken doo

PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR

4 aug 2020 Bericht Yara
PODCAST: Aangekondigde voermaatregel besproken door Yara en WUR
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met

“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

4 aug 2020 Bericht Agridiscounter
“Directe en preventieve aanpak van melkziekte met actieve vitamine D3”

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies