Recordaantal boeren laat de koe buiten lopen

19 dec 2019

Bericht

Recordaantal boeren laat de koe buiten lopen

Steeds meer boeren laten hun koeien buiten lopen. Tijdens het afgelopen weideseizoen steeg het percentage melkveebedrijven waar de koeien buiten komen, naar recordhoogte. 83,0 procent van de melkveehouders liet de koeien grazen. Sinds de zuivelsector in 2012 de weidegang van koeien ging stimuleren, was het percentage niet zo hoog.

Destijds zetten tientallen partijen uit de zuivelketen hun handtekening onder het Convenant Weidegang om de koe in de wei te houden. De doelstelling om weidegang minimaal te behouden op het niveau van 2012 werd vorig jaar gerealiseerd. Toen paste 82 procent van de melkveebedrijven een vorm van weidegang toe.

Partijen in de zuivelketen hebben de afgelopen jaren diverse acties ondernomen om weidegang te stimuleren. Zo keren zuivelondernemingen een premie uit aan veehouders die hun koeien buiten laten lopen. Ook hebben zij met succes producten van weidemelk op de markt gebracht.

Twee vormen van weidegang

Veehouders kunnen twee vormen van weidegang op hun bedrijf toepassen: volledige weidegang waarbij de koeien ten minste 120 dagen zes uur lang per dag buiten lopen of  deelweidegang, waarbij minimaal een kwart van de veestapel buiten komt. Dit jaar is vooral het aandeel bedrijven dat alle koeien buiten laat lopen, sterk toegenomen.

Het Convenant Weidegang is een initiatief van de Duurzame Zuivelketen, het samenwerkingsverband van tussen melkveehouders en zuivelondernemingen om de zuivelketen verder te verduurzamen. Meer dan tachtig partijen hebben het convenant ondertekend, waaronder overheden, supermarktketens, banken, veevoerleveranciers en diverse maatschappelijke organisaties. Het nieuwe weidegangcijfer is vandaag bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst met de convenantpartners.

Percentage melkveebedrijven met weidegang 

Verantwoording

De Duurzame Zuivelketen drukt het niveau van weidegang uit in het percentage melkveebedrijven dat een vorm van weidegang toepast (volledige weidegang of deelweidegang). Dat percentage wordt vastgesteld door ZuivelNL, de ketenorganisatie van de zuivelsector, aan de hand van geborgde gegevens van veertien individuele zuivelondernemingen, die de melk verwerken van de melkveebedrijven in Nederland. Deze zuivelondernemingen hebben zich verbonden aan het Convenant Weidegang; zij verwerken ruim 98 procent van alle melk in Nederland. De Duurzame Zuivelketen publiceert het weidegangcijfer jaarlijks in december over het afgelopen weideseizoen.

CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt het niveau van weidegang vast op basis van de Landbouwtelling, een enquête die het CBS in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland jaarlijks uitvoert onder alle agrarische ondernemers in Nederland. Alle agrarische ondernemers in Nederland zijn verplicht om deze in te vullen. Op basis van de door veehouders verstrekte gegevens over het voorafgaande kalenderjaar berekent het CBS het percentage melkgevende koeien van de totale melkveestapel dat gedurende het weideseizoen van dat jaar één of meerdere dagen buiten heeft gelopen. Het CBS publiceert dit percentage doorgaans enkele maanden na uitvoering van de enquête.

ZuivelNL

ZuivelNL is de ketenorganisatie van de Nederlandse zuivelsector. De Vereniging is in 2014 opgericht door LTO Nederland (LTO) en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), waarna ook de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) als lid is toegetreden. ZuivelNL heeft als doel het bevorderen van samenwerking in de keten om zo het concurrentievermogen te verbeteren.

ZuivelNL is actief op terreinen waar samenwerking tussen de schakels in de zuivelketen tot meerwaarde leidt. De missie is het versterken van de Nederlandse zuivelketen met respect voor milieu en maatschappij. ZuivelNL financiert de activiteiten uit de contributie van de ledenorganisaties. Alle zuivelondernemingen en melkveehouders dragen bij aan ZuivelNL via een bedrag per kilo geleverde melk.

Bron: LTO Nederland

Deel dit artikel

Drentse melkveehouders blij met silo’s

Drentse melkveehouders blij met silo’s

“Simpel in uitvoering, eenvoud in de praktijk.”

Vader Roelof en zoon Jasper Speelman uit het Drentse Zuidveld investeerden twee jaar geleden in drie nieuwe silo’s. De keuze viel uiteindelijk op Zwaagstra Beton uit Hoogeveen.

Benieuwd waarom >


Gerelateerde artikelen

Boeren meten water in veenweidegebied

Boeren meten water in veenweidegebied

18 dec 2019 Bericht
Boeren meten water in veenweidegebied
Opnieuw meer melkkoeien de weide in

Opnieuw meer melkkoeien de weide in

26 nov 2019 Bericht
Opnieuw meer melkkoeien de weide in
VLOG: Melkveebedrijf met 600 melkkoeien praat over

Vlog: Melkveebedrijf met 600 melkkoeien praat over weidegang

26 jun 2019 Video
Vlog: Melkveebedrijf met 600 melkkoeien praat over weidegang


Vakpartner Nieuws

Nieuw ontwikkelde tweecomponenten polyurethaan kla

Nieuw ontwikkelde tweecomponenten polyurethaan klauwlijm

19 feb 2020 Bericht
Nieuw ontwikkelde tweecomponenten polyurethaan klauwlijm
Herstel grasland na vraatschade of droogteschade

Herstel grasland na vraatschade of droogteschade

7 feb 2020 Bericht Barenbrug
Herstel grasland na vraatschade of droogteschade
Maisrassenmatrix: Welke vroege maisras past bij uw

Maisrassenmatrix: Welk vroeg maisras past bij uw bodem?

24 jan 2020 Bericht Dow AgroSciences
Maisrassenmatrix: Welk vroeg maisras past bij uw bodem?
Zou u op een boerenpartij stemmen?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies