Remkes voorzitter adviescollege Stikstofproblematiek

15 jul 2019

Bericht

Remkes voorzitter adviescollege Stikstofproblemati

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt onder voorzitterschap van de heer Johan Remkes een adviescollege Stikstofproblematiek in. Het adviescollege krijgt de opdracht om met aanbevelingen en oplossingsrichtingen te komen over hoe om te gaan met vergunningverlening, na de recente uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Adviescollege Stikstofproblematiek

Het adviescollege Stikstofproblematiek zal – naast de voorzitter – uit negen leden bestaan. Het college is gevraagd om binnen twee maanden met een advies voor de korte termijn te komen. Het college kijkt hierbij naar de mogelijkheden en onmogelijkheden voor vergunningverlening voor (nieuwe) activiteiten rondom Natura 2000-gebieden. Daarnaast gaat het adviescollege aan de slag met adviezen voor de langere termijn. Het college is verzocht met voorstellen te komen voor een nieuwe aanpak van de stikstofdepositie. Voor dit advies heeft het adviescollege elf maanden.

Johan Remkes als voorzitter

Minister Schouten: “Voor de invulling van het adviescollege hebben we gekeken naar een zo breed mogelijke samenstelling van ervaring en kwaliteiten. Met Johan Remkes als voorzitter heb ik er vertrouwen in dat dit adviescollege met aanbevelingen en oplossingsrichtingen komt voor de vraagstukken die er liggen.”

Gezien de impact van de uitspraak van de Raad van State op projecten en activiteiten op landelijke, regionale en lokale schaal en de wens van alle partijen om daadkrachtig te handelen, is een organisatie ingericht met de meest betrokken overheidspartijen. Hierin werken de ministeries van LNV, IenW, BZK, EZK en Defensie, de provincies, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten nauw samen.

Bron: Rijksoverheid


Gerelateerde artikelen

Over PAS: Sector weer dupe door politiek en minist

Over PAS: Sector weer dupe door politiek en ministerieel geblunder!

4 jun 2019 Bericht
Over PAS: Sector weer dupe door politiek en ministerieel geblunder!
Raad van State haalt PAS onderuit

Raad van State haalt PAS onderuit

29 mei 2019 Bericht
Raad van State haalt PAS onderuit
Raad van State doet 29 mei einduitspraak over het

Raad van State doet 29 mei einduitspraak over het PAS

24 mei 2019 Bericht
Raad van State doet 29 mei einduitspraak over het PAS


Vakpartner Nieuws

Podcasts Yara Benelux

Podcasts Yara Benelux

4 apr 2020 Bericht Yara
Podcasts Yara Benelux
Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

Video: Automatisch voeren en conventioneel melken

2 apr 2020 VideoLely Vector
Video: Automatisch voeren en conventioneel melken
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

2 apr 2020 Bericht Barenbrug
Keuze vanggewas: leren van zomer 2019!

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies