Ruim baan voor natuur op provinciale pachtgronden

13 nov 2019

Bericht

Ruim baan voor natuur op provinciale pachtgronden

Voor gronden, die de Provincie Friesland verpacht, gelden met ingang van volgend jaar nieuwe regels. Deze regeles moeten de natuur, biodiversiteit en milieukwaliteit versterken. Het gaat om boerenland dat de provincie momenteel niet nodig heeft en agrariërs mogen pachten.

Bodem en waterkwaliteit

De provincie zet extra in op het versterken van natuurlijke waarden en het bevorderen van de biodiversiteit voor de percelen die binnen de Nationale Natuurnetwerk-gebieden liggen. Bij de percelen buiten deze gebieden zet de provincie in op de verbetering van bodem en waterkwaliteit. Denk aan bemestingsvrije zones en het beperken van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Bij percelen in weidevogelkerngebieden zijn extra voorwaarden opgenomen voor de bescherming van weidevogels.

Criteria

Agrariërs kunnen zich op de website www.pachtgrond.frl inschrijven op de aangeboden percelen. Aan de hand van duurzaamheidscertificaten en bewijsmateriaal, waarmee de inschrijvers kunnen aantonen hoe natuurinclusief hun bedrijfsvoering is, berekent de provincie een duurzaamheidsscore. Degene met de hoogste duurzaamheidsscore krijgt de gronden toegewezen.

Provinciale gronden

De provincie heeft circa 2.200 hectare agrarische grond in eigendom. Dit wordt behouden voor bijvoorbeeld toekomstige natuurprojecten. Deze grond kunnen agrariërs tijdelijk pachten. Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks de uitgangspunten voor het grondgebruik vast.

Bron: Fryslan.fr


Gerelateerde artikelen

Protestactie heeft succes: Friesland trekt stiksto

Protestactie heeft succes: Friesland trekt stikstofmaatregelen in

11 okt 2019 Bericht
Protestactie heeft succes: Friesland trekt stikstofmaatregelen in
Muizenplaag verandert Zuid-Friesland in prairielan

Muizenplaag verandert Zuid-Friesland in prairielandschap

26 jul 2019 Bericht
Muizenplaag verandert Zuid-Friesland in prairielandschap
Boerenland wel degelijk een oplossing voor klimaat

Boerenland wel degelijk een oplossing voor klimaatprobleem

14 mei 2019 Bericht
Boerenland wel degelijk een oplossing voor klimaatprobleem


Vakpartner Nieuws

Koeien gaan naar buiten… maar de mensen ook!

Koeien gaan naar buiten… maar de mensen ook!

27 mrt 2020 Bericht Agridiscounter
Koeien gaan naar buiten… maar de mensen ook!
Mais als alternatief gewas dit voorjaar....

Mais als alternatief gewas dit voorjaar....

25 mrt 2020 Bericht Dow AgroSciences
Mais als alternatief gewas dit voorjaar....
Wat is het verschil tussen vroege en late grasrass

Wat is het verschil tussen vroege en late grasrassen?

25 mrt 2020 Bericht Barenbrug
Wat is het verschil tussen vroege en late grasrassen?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies