Ruim baan voor natuur op provinciale pachtgronden

13 nov 2019

Bericht

Ruim baan voor natuur op provinciale pachtgronden

Voor gronden, die de Provincie Friesland verpacht, gelden met ingang van volgend jaar nieuwe regels. Deze regeles moeten de natuur, biodiversiteit en milieukwaliteit versterken. Het gaat om boerenland dat de provincie momenteel niet nodig heeft en agrariërs mogen pachten.

Bodem en waterkwaliteit

De provincie zet extra in op het versterken van natuurlijke waarden en het bevorderen van de biodiversiteit voor de percelen die binnen de Nationale Natuurnetwerk-gebieden liggen. Bij de percelen buiten deze gebieden zet de provincie in op de verbetering van bodem en waterkwaliteit. Denk aan bemestingsvrije zones en het beperken van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Bij percelen in weidevogelkerngebieden zijn extra voorwaarden opgenomen voor de bescherming van weidevogels.

Criteria

Agrariërs kunnen zich op de website www.pachtgrond.frl inschrijven op de aangeboden percelen. Aan de hand van duurzaamheidscertificaten en bewijsmateriaal, waarmee de inschrijvers kunnen aantonen hoe natuurinclusief hun bedrijfsvoering is, berekent de provincie een duurzaamheidsscore. Degene met de hoogste duurzaamheidsscore krijgt de gronden toegewezen.

Provinciale gronden

De provincie heeft circa 2.200 hectare agrarische grond in eigendom. Dit wordt behouden voor bijvoorbeeld toekomstige natuurprojecten. Deze grond kunnen agrariërs tijdelijk pachten. Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks de uitgangspunten voor het grondgebruik vast.

Bron: Fryslan.fr

Drentse melkveehouders blij met silo’s

Drentse melkveehouders blij met silo’s

“Simpel in uitvoering, eenvoud in de praktijk.”

Vader Roelof en zoon Jasper Speelman uit het Drentse Zuidveld investeerden twee jaar geleden in drie nieuwe silo’s. De keuze viel uiteindelijk op Zwaagstra Beton uit Hoogeveen.

Benieuwd waarom >


Gerelateerde artikelen

Protestactie heeft succes: Friesland trekt stiksto

Protestactie heeft succes: Friesland trekt stikstofmaatregelen in

11 okt 2019 Bericht
Protestactie heeft succes: Friesland trekt stikstofmaatregelen in
Muizenplaag verandert Zuid-Friesland in prairielan

Muizenplaag verandert Zuid-Friesland in prairielandschap

26 jul 2019 Bericht
Muizenplaag verandert Zuid-Friesland in prairielandschap
Boerenland wel degelijk een oplossing voor klimaat

Boerenland wel degelijk een oplossing voor klimaatprobleem

14 mei 2019 Bericht
Boerenland wel degelijk een oplossing voor klimaatprobleem


Vakpartner Nieuws

Herstel grasland na vraatschade of droogteschade

Herstel grasland na vraatschade of droogteschade

7 feb 2020 Bericht Barenbrug
Herstel grasland na vraatschade of droogteschade
Maisrassenmatrix: Welke vroege maisras past bij uw

Maisrassenmatrix: Welk vroeg maisras past bij uw bodem?

24 jan 2020 Bericht Dow AgroSciences
Maisrassenmatrix: Welk vroeg maisras past bij uw bodem?
Subsidievoordeel bij aanschaf automatisch voersyst

Subsidievoordeel bij aanschaf automatisch voersysteem

22 jan 2020 Bericht Lely Vector
Subsidievoordeel bij aanschaf automatisch voersysteem
Zou u op een boerenpartij stemmen?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies