Saldo melkveehouderij staat onder druk

9 mei 2019

Bericht

Saldo melkveehouderij staat onder druk

Het saldo van het gestandaardiseerde melkveebedrijf is in maart 2019 uitgekomen op 13.700 euro. De melkprijs daalde in het eerste kwartaal licht. Het saldo van maart ligt 12% onder het niveau van het tienjaargemiddelde van de maand. Het gestandaardiseerde bedrijf is een bedrijf van 102 melkkoeien met een gemiddelde melkproductie van 8.825 liter per koe.

De krachtvoerprijs daalde vanaf begin dit jaar licht na een stijgende trend in 2018. De ruwvoerprijzen zijn mede onder invloed van de droogte gestegen tot bijna 25% boven het niveau van een jaar eerder. De tendens zette in de herfst van 2018 al in. Het saldo in maart is hoger dan in februari maar 10% lager dan in januari. Februari kent traditioneel een lager saldo omdat deze maand minder dagen telt, waardoor ook de melkopbrengsten minder zijn.

Grafiek 1: Saldo per maand voor het gestandaardiseerde melkveebedrijf

Het voortschrijdend twaalfmaandsgemiddelde saldo neemt af door de lagere melkprijs. Begin 2018 was het saldo nog 13% boven het langjarig gemiddelde, maar in maart 2019 ligt dit hier 10% onder.

Grafiek 2: Voortschrijdend twaalfmaandsgemiddelde van het saldo op melkveebedrijven

Melkprijs en melkaanvoer

Vanaf juni 2018 liep de melkprijs op dankzij herstel van de prijzen van boter en volle melkpoeder en een stabiele kaasprijs. De prijs van magere melkpoeder daalde wel, mede door verkopen vanuit de interventievoorraad. Dit resulteerde in een melkprijs die over het eerste kwartaal van 2019 een half procent lager ligt dan in de eerst helft van 2018.

Aan het begin van 2019 laten de melkpoederprijzen een licht stijgende tendens zien. Per saldo liggen de melkpoederprijzen bijna 10% boven het gemiddelde van 2018. Begin 2019 stegen de boterprijzen iets maar eind maart liggen deze nog onder het niveau van eind 2018. Per saldo liggen de boterprijzen over de eerste maanden van 2019 bijna 20% onder die van gemiddeld 2018.

In Nederland nam de melkaanvoer in 2018 met 3% af. In 2019 zet deze dalende tendens zich voort. De melkproductie nam in 2018 echter toe in Europa en andere belangrijke zuivelproducerende landen (behalve in Australië en Rusland).

Zuivelnoteringen

De prijsvorming op de (wereld)zuivelmarkt wordt weerspiegeld in de Global Dairy Trade prijsindex. De index liep de eerste maanden van 2018 op, maar daalde in augustus tot onder het beginniveau van 2018. Eind van het jaar lag deze hier ruim 5% onder. Sinds het begin van 2019 is de index met bijna 20% gestegen. Door de betere marktomstandigheden zijn er nauwelijks interventievoorraden melkpoeder meer en lopen de prijzen op. 

Grafiek 3: Maandprijzen melk

Grafiek 4: Prijsontwikkeling van melk

Grafiek 5: Opbrengsten, kosten en saldo per maand

Grafiek 6: Resultaten voor het gestandaardiseerde melkveebedrijf, mutatie t.o.v. vorig jaar

Grafiek 7: Cumulatief saldo tot en met de betreffende maand in het jaar, voor het gestandaardiseerde melkveebedrijf

Bron: Agrimatie

Maisvlokken passen prima!

Fuite

Voorheen voerden we tarwemeel, maar dat verteert te snel, zeker in combinatie met relatief natte graskuil” Daarom ging ik op zoek naar een rustiger energiebron op pensniveau.

Meer informatie>


Gerelateerde artikelen

Hogere voerkosten en lagere melkprijs zorgen voor

Hogere voerkosten en lagere melkprijs zorgen voor daling saldo melkveehouderij

7 mrt 2019 Bericht
Hogere voerkosten en lagere melkprijs zorgen voor daling saldo melkveehouderij
Saldo melkveehouderij

Saldo melkveehouderij stijgt door hogere melkprijs

25 sep 2018 Bericht
Saldo melkveehouderij stijgt door hogere melkprijs
Melkveehouderij heeft een bovengemiddeld saldo maa

Melkveehouderij heeft een bovengemiddeld saldo maar deze neemt wel af

7 mei 2018 Bericht
Melkveehouderij heeft een bovengemiddeld saldo maar deze neemt wel af


Vakpartner Nieuws

Inkuilmiddelen Pioneer goedgekeurd voor biologisch

Inkuilmiddelen Pioneer goedgekeurd voor biologische landbouw

9 jul 2020 Bericht Dow AgroSciences
Inkuilmiddelen Pioneer goedgekeurd voor biologische landbouw
“Blij dat we hebben doorgezet”

“Blij dat we hebben doorgezet”

9 jul 2020 Bericht
“Blij dat we hebben doorgezet”
Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

29 jun 2020 Bericht Lely Vector
Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies