Schouten maakt rekenregels en uitgangspunten actualisatie excretieforfaits openbaar

13 aug 2019

Bericht

Schouten maakt rekenregels en uitgangspunten actua

Minister Schouten van LNV alle gehanteerde rekenregels en uitgangspunten voor de actualisatie van de excretieforfaits openbaar gemaakt. Dit deed zij na een verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft betrekking op de integrale actualisatie van de excretieforfaits. Deze forfaits geven weer hoeveel meststoffen, die worden uitgedrukt in kilogrammen fosfaat en stikstof, een dier produceert. Deze forfaits zijn gemiddelde waarden. Op basis van onder meer deze gegevens kan er toegezien en gecontroleerd worden of de veehouders genoeg dierlijke mest van hun bedrijf hebben afgevoerd. Dit om binnen de gebruiksnormen te blijven voor de landbouwgronden die de bedrijven in gebruik hebben. Daarnaast wordt dit ook meegenomen in de beoordeling of bedrijven voldoende opslagcapaciteit voor mest hebben.

De laatste jaren zijn de de excretieforfaits naast melkvee ook toegepast voor varkens en pluimvee. Ze vormen daarmee al een geruime tijd onderdeel van het mestbeleid.

Actualisatie

Echter is het van tijd tot tijd nodig om tot een acualisatie van de forfaits te komen. Dit omdat meerdere factoren veranderingen doormaken. Het gaat hier bijvoorbeeld over de voersamenstelling en de houderij van de dieren. Als een actualisatie nodig is, worden de forfaits op basis van wetenschappelijk advies aangepast. Dit om de werkelijke situatie zo goed als mogelijk te kunnen benaderen. 

Minister Schouten meldt in haar brief dat ze zich bewust is van de complexheid van dit onderwerp. Daarom heeft zij op 25 juli jongstleden met LTO gesproken over de actualisering van de excretieforfaits. Daar is de afspraak gemaakt dat eind augstus een vervolgbespreking zal plaats gaan vinden met deskundigen van de CDM. Ook andere vertegenwoordigers vanuit de sector zijn van harte welkom hier bij aanwezig te zijn. Hoewel de zitting na de sluiting van de actualisatie zal plaatsvinden, kunnen eventuele nieuwe inzichten nog wel doorgevoerd worden in de te wijzigen regelingsteksten.

Berekening actuele excretieforfaits

Minister Schouten geeft aan dat op basis van alle beschikbare informatie de CDM de actuele excretieforfaits berekend heeft. De exretie van stikstof en fosfaat per diercategorie is voor alle diercategorieën van balansberekeningen afgeleid.

Excretie = voerinname - vastlegging in melk, vlees en eieren

Voor de melkveehouderij is de excretie gediffinieerd naar melkproductie en ureumgehalte in de melk. Daarvoor zijn formules afgeleid, op basis van voornoemde balansberekeningen:

  • N-excretie = [(100 - gemiddelde emissie)/100] * {[gemiddelde N-excretie] + [0,0094 * (melkproductie - gemiddelde melkproductie)] + [1,8 * (melkureum - gemiddeld melkureum)]}
  • P2O5-excretie = [gemiddelde P2O5-excretie] + [0,0029 * (melkproductie - gemiddelde melkproductie)]

Meer informatie

Voor meer informatie, lees de brief van minister Schouten aan de Tweede Kamer.

Bron: Ministerie van LNV


Gerelateerde artikelen

Excretietabellen stikstof en fosfaat gewijzigd: wa

Excretietabellen stikstof en fosfaat gewijzigd: wat betekent dit voor jou bedrijf?

2 aug 2019 Bericht
Excretietabellen stikstof en fosfaat gewijzigd: wat betekent dit voor jou bedrijf?
Sector-overstijgende aanpak varkens- en melkveemes

Sector-overstijgende aanpak varkens- en melkveemest is economisch optimaal

24 jul 2019 Bericht
Sector-overstijgende aanpak varkens- en melkveemest is economisch optimaal
Verhoging afromingspercentage overdracht fosfaatre

Verhoging afromingspercentage overdracht fosfaatrechten naar 20% per 13-6 van start

13 jun 2019 Bericht
Verhoging afromingspercentage overdracht fosfaatrechten naar 20% per 13-6 van start


Vakpartner Nieuws

Koeien gaan naar buiten… maar de mensen ook!

Koeien gaan naar buiten… maar de mensen ook!

27 mrt 2020 Bericht Agridiscounter
Koeien gaan naar buiten… maar de mensen ook!
Mais als alternatief gewas dit voorjaar....

Mais als alternatief gewas dit voorjaar....

25 mrt 2020 Bericht Dow AgroSciences
Mais als alternatief gewas dit voorjaar....
Wat is het verschil tussen vroege en late grasrass

Wat is het verschil tussen vroege en late grasrassen?

25 mrt 2020 Bericht Barenbrug
Wat is het verschil tussen vroege en late grasrassen?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies