Schouten opent digitaal loket 'Doe mee met de omslag naar kringlooplandbouw'

23 jan 2019

Bericht

Schouten opent digitaal loket 'Doe mee met de omsl

Vanaf vandaag, woensdag 23 januari, kunnen boeren, tuinders, vissers, andere ondernemers en maatschappelijke partijen hun initiatieven voor kringlooplandbouw melden bij het digitaal loket ’Doe mee met de omslag naar kringlooplandbouw’. Daarnaast is een ‘Denk-mee-groep’ van agrariërs gevormd over wat nodig is om de visie te realiseren en hoe dit aangepakt kan worden. Dit schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Schouten: “Om concrete afspraken te kunnen maken over hoe we de toekomstvisie ‘Waardevol en Verbonden’ gaan realiseren wil ik het gesprek met mensen uit bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen voortzetten en uitbreiden. Daarnaast wil ik samenwerken met de regionale overheden. Veel innovaties ontstaan op het boerenerf, bij de agrarisch ondernemers zelf. Bij het digitaal loket kunnen zij hun initiatieven melden of vragen stellen over hun plannen. Deze kennis en ervaringen wil ik bij elkaar brengen en vertalen in handelingsperspectieven voor boeren.”

Regierol voor minister LNV

Voor de uitvoering van de toekomstvisie op landbouw zal minister Schouten zelf de regie nemen. Om te komen tot een Realisatieplan worden met verschillende partijen concrete doelen gesteld en afspraken gemaakt. Van primaire producent tot de consument, van onderwijs- en kennisinstellingen tot erfbetreders, van banken tot non-gouvernementele organisaties. Met hen zal de overheid kijken naar de voorwaarden voor een succesvolle omslag naar kringlooplandbouw. Met de Denk-mee-groep zal regelmatig besproken worden wat er goed of minder goed gaat. 

Realisatieplan voor de zomer gereed

De belangrijkste vragen waar het Realisatieplan antwoord op moet geven, zijn: Zijn we in staat tot innovaties te komen die boeren helpen zich in de richting van kringlooplandbouw te ontwikkelen, én lukt het de boer daarmee een goed inkomen te verdienen? Het Realisatieplan dat nog voor de zomer gepresenteerd zal worden, zal concrete doelen bevatten voor vijf opgaves die in 2030 moeten zijn behaald:

  1. versterken positie boer, tuinder en visser in de keten;
  2. vergroten waardering voor voedsel en versterken verbondenheid boer-burger;
  3. versterken synergie van landbouw en natuur;
  4. verduurzamen van de veehouderij;
  5. herijken van de internationale strategie van Nederland als koploper in kringlooplandbouw.

 Naast de voorbereiding voor het Realisatieplan zijn inmiddels verschillende acties in gang gezet die van belang zijn voor de transitie naar kringlooplandbouw. Te denken valt aan onder andere de sanering van de varkenshouderij, het verduurzamen van de gewasbeschermingsmiddelen, de verduurzaming van de veehouderij en de herziening van het pachtbeleid. 

Bron: RVO

Drentse melkveehouders blij met silo’s

Drentse melkveehouders blij met silo’s

“Simpel in uitvoering, eenvoud in de praktijk.”

Vader Roelof en zoon Jasper Speelman uit het Drentse Zuidveld investeerden twee jaar geleden in drie nieuwe silo’s. De keuze viel uiteindelijk op Zwaagstra Beton uit Hoogeveen.

Benieuwd waarom >


Gerelateerde artikelen

Kringlooplandbouw: 'windowdressing' in optima form

Kringlooplandbouw: windowdressing in optima forma

7 jan 2019 Bericht
Kringlooplandbouw: windowdressing in optima forma
Optimale N-efficiëntie verfijnt kringloop op melkv

Optimale N-efficiëntie verfijnt kringloop op melkveebedrijven

24 okt 2018 Bericht
Optimale N-efficiëntie verfijnt kringloop op melkveebedrijven
Mansholtlezing 2018: kringlooplandbouw op de Europ

Mansholtlezing 2018: kringlooplandbouw op de Europese agenda

24 sep 2018 Bericht
Mansholtlezing 2018: kringlooplandbouw op de Europese agenda


Vakpartner Nieuws

Herstel grasland na vraatschade of droogteschade

Herstel grasland na vraatschade of droogteschade

7 feb 2020 Bericht Barenbrug
Herstel grasland na vraatschade of droogteschade
Maisrassenmatrix: Welke vroege maisras past bij uw

Maisrassenmatrix: Welk vroeg maisras past bij uw bodem?

24 jan 2020 Bericht Dow AgroSciences
Maisrassenmatrix: Welk vroeg maisras past bij uw bodem?
Subsidievoordeel bij aanschaf automatisch voersyst

Subsidievoordeel bij aanschaf automatisch voersysteem

22 jan 2020 Bericht Lely Vector
Subsidievoordeel bij aanschaf automatisch voersysteem
Zou u op een boerenpartij stemmen?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies