Stichting even geen vlees reageert op eerder persbericht AgriFacts omtrent klimaatimpact van dierlijke producten

16 jan 2019

Bericht

Stichting even geen vlees reageert op eerder persb

Stichting Even Geen Vlees reageert op een eerdere berichtgeving van stichting AgriFacts. Even Geen Vlees geeft aan dat AgriFacts in een persbericht van 8 januari onterecht claimt dat het Planbureau voor de Leefomgeving de klimaatimpact van dierlijke producten naar beneden heeft bijgesteld.

Context

AgriFacts opende volgens Stichting Even Geen Vlees de aanval op het Planbureau voor de Leefomgeving vanwege de volgende zin op de PBL-website: 'Als alle inwoners van de Europese Unie de helft minder vlees, zuivel en eieren eten, dan daalt de uitstoot van broeikasgassen met 25-40% van de emissies.' Het PBL heeft naar aanleiding van een klacht van AgriFacts het woord 'landbouwgerelateerde' (emissies) toegevoegd aan de zin om duidelijk te maken dat niet het totaal aan alle Europese broeikasgassen met zoveel procent daalt, maar de emissies veroorzaakt door vlees, zuivel en eieren. Even Geen Vlees stelt -evenals het PBL zelf- dat dit echter al kon worden opgemaakt uit de context en het onderzoek waarnaar op de website van het PBL werd verwezen. De aantijging van AgriFacts dat het PBL mensen jarenlang op het verkeerde been heeft gezet is daarom volgens Stichting Even Geen Vlees sterk overdreven. Bovendien is er geen sprake van dat het PBL de cijfers heeft 'bijgesteld' zoals AgriFacts claimt, aldus Even Geen Vlees.

AgriFacts voert verouderde data aan

Het PBL heeft op verzoek van AgriFacts tevens aan de PBL-website toegevoegd dat de landbouw 9 procent van het totaal van de broeikasgasuitstoot van de EU vormt. Stichting Even Geen Vlees stelt dat dit percentage hoger moet liggen. Het percentage komt namelijk uit door AgriFacts aangehaalde, verouderde Europese data van 2004. Sinds die tijd is het aandeel van de landbouw in het totaal van de Europese broeikasgasuitstoot gestegen, stelt het PBL in haar brief in reactie op AgriFacts. Bovendien is deze 9 procent exclusief landgebruik, kunstmestproductie, vervoer, landbouwwerktuigen en de productie van veevoer buiten Europa.

Veevoer niet meegeteld

"De Amazone is enorm aangetast door de productie van veevoer. En ook binnen de EU is erg veel land in gebruik om veevoer te verbouwen. AgriFacts negeert deze feiten.", aldus Armanda Govers namens Even Geen Vlees. De regering en het PBL gaan hierin mee: ze betrekken de import van veevoer niet in de berekening van de Nederlandse klimaatimpact van dierlijke producten, evenmin als uitstoot door kunstmestproductie, landbouwwerktuigen en vervoer. Dit is ook te lezen op pagina 4 van de brief van het PBL in reactie op AgriFacts. "De overheid koppelt deze factoren los van de veehouderij. Hierdoor wordt de uitstoot van de veehouderij op het Nederlandse geheel geraamd op 11 procent. PBL heeft het geïmporteerde veevoer en andere factoren niet meegeteld, anders lag het percentage een stuk hoger." poneert Even Geen Vlees.

Kern van het verhaal

Stichting Even Geen Vlees maakt zich grote zorgen over de feitenstrijd die AgriFacts in gang heeft gezet en zegt hierover het volgende: "Dierlijke producten zijn zeer inefficiënt en milieubelastend in vergelijking met plantaardig voedsel." In de EU wordt meer dan 80 procent van de emissies uit de landbouw veroorzaakt door de veehouderij, blijkt uit recent onderzoek van de Universiteit van Helsinki. Dit bleek overigens ook al uit de Europese data van 2004 die AgriFacts zelf aanhaalde, aldus Even Geen Vlees.

Omdat dieren voer nodig hebben en ontlasting produceren, hebben dierlijke producten niet alleen een weerslag op het klimaat, maar ook op de biodiversiteit, het zoetwaterverbruik en de directe leefomgeving door luchtvervuiling veroorzaakt door de veehouderij. "Het is belangrijk dat mensen dat inzien. Door in te zoomen op bepaalde details, wordt de kern van het verhaal echter afgezwakt. En dat is zeer waarschijnlijk precies wat AgriFacts wil." ,aldus Even Geen Vlees.

Armanda Govers voegt er nog aan toe dat AgriFacts niet met Even Geen Vlees in debat wilde op uitnodiging van een organisatie in Amsterdam: "Jammer, want wij hadden graag met ze in debat willen gaan." 

Bron: Even Geen Vlees

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

Zure Melk Trofee van NMV voor PBL

Zure Melk Trofee van NMV voor PBL

14 jan 2019 Bericht
Zure Melk Trofee van NMV voor PBL
PBL geeft toe dat halvering vleesconsumptie nauwel

PBL geeft toe dat halvering vleesconsumptie nauwelijks bijdraagt aan reductie broeikasgassen

11 jan 2019 Bericht
PBL geeft toe dat halvering vleesconsumptie nauwelijks bijdraagt aan reductie broeikasgassen
Broeikasgasreductie: waar staat u en waar kunt u n

Broeikasgasreductie: waar staat u en waar kunt u naar toe?

4 jan 2019 Bericht
Broeikasgasreductie: waar staat u en waar kunt u naar toe?


Vakpartner Nieuws

Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

29 jun 2020 Bericht Lely Vector
Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!
‘We kunnen hem niet meer missen!’

‘We kunnen hem niet meer missen!’

23 jun 2020 Bericht Lely Vector
‘We kunnen hem niet meer missen!’
PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

22 jun 2020 Bericht Yara
PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies