Stikstof: wat doet LTO?

12 sep 2019

Bericht

Stikstof: wat doet LTO?

Vorige week heeft LTO Nederland namens betrokken vakgroepen de visie op stikstof met het adviescollege Remkes gedeeld. De lobby draait op volle toeren.

Bestuurders, directie en beleidsmedewerkers zijn op tal van plekken binnen en buiten Den Haag in gesprek met politici, overheden, beleidsmakers en andere organisaties. Dit om te zorgen dat we uit de impasse komen op een voor boeren en tuinders zo gunstig mogelijke wijze. En de land- en tuinbouw kan blijven ontwikkelen.

Er zijn bij Remkes oplossingen aangedragen die ertoe moeten bijdragen dat de vergunningverlening op korte termijn vlot wordt getrokken. Ook heeft LTO oplossingen aangedragen voor de meldingen die sinds de uitspraak van de Raad van State over de PAS niet meer rechtsgeldig zijn.

LTO vindt dat de hele maatschappij een bijdrage zal moeten leveren aan de oplossingen, in plaats van het op één sector af te schuiven - zoals sommige partijen nu suggereren. Daarbij willen we een gebiedsgerichte aanpak, een heroverweging van de versnippering van de Natura2000-gebieden in ons land en een focus op technische oplossingen en bedrijfsmanagement zoals mest verdund uitrijden, aanpassen van voerrantsoenen.

Voor en achter de schermen

LTO is volop voor en achter de schermen met leden, beleidsmakers, politici en andere organisaties in Den Haag, provincies en gemeenten in gesprek. We willen ervoor zorgen dat we uit de impasse komen en de land- en tuinbouw kan blijven ontwikkelen.

Daarnaast wordt actief en dagelijks contacten gelegd met de media om onze standpunten en het belang van boeren en tuinders voor onze economie en de leefbaarheid van ons platteland voor het voetlicht te krijgen. We leveren een bijdrage aan de maatschappelijke en politieke discussies met bijvoorbeeld persberichten, opiniestukken, gesprekken met journalisten en redacties en via social media.

De media-aandacht is groot. Dat zagen we bijvoorbeeld gisteren ook toen Tjeerd de Groot (D66) een bizar proefballonnetje opliet. Als we de balans opmaken staat de publieke en politieke opinie aan onze kant, maar het blijft een zorgelijke situatie.

Gesprek met de commissie

Het kabinet heeft een adviescollege Stikstofproblematiek ingesteld. Onder leiding van Johan Remkes zoekt deze commissie naar oplossingen voor de korte en lange termijn. LTO heeft vorige week een inbreng geleverd. Aanstaande vrijdag is er een gesprek met de commissie, waarin we onze positie nader zullen toelichten. 

De stikstofimpasse is complex. Als ondernemers hebben we behoefte aan helderheid en eerlijke oplossingen, op een zo kort mogelijke termijn. Daar zetten we ons voor in. 

Bron: ZLTO

Deel dit artikel


Gerelateerde artikelen

Innovatieve mineralencentrale scheidt fosfaat en s

Innovatieve mineralencentrale scheidt fosfaat en stikstof

10 sep 2019 Bericht
Innovatieve mineralencentrale scheidt fosfaat en stikstof
GroenLinks wil noodwet stikstof

GroenLinks wil noodwet stikstof

9 sep 2019 Bericht
GroenLinks wil noodwet stikstof
Stikstofdiscussie werkt verstikkend

Stikstofdiscussie werkt verstikkend

27 jun 2019 Bericht
Stikstofdiscussie werkt verstikkend


Vakpartner Nieuws

Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

29 jun 2020 Bericht Lely Vector
Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!
‘We kunnen hem niet meer missen!’

‘We kunnen hem niet meer missen!’

23 jun 2020 Bericht Lely Vector
‘We kunnen hem niet meer missen!’
PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

22 jun 2020 Bericht Yara
PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies