Uitgave agrarische pachtgronden provincie Noord-Holland

18 apr 2019

Bericht

Uitgave agrarische pachtgronden provincie Noord-Ho

De provincie Noord-Holland gaat voor de periode 1 november 2019 tot en met 31 december 2020 weer agrarische grond verpachten. Het gaat om 1.700 hectare. Deze grond wordt tijdelijk verpacht in afwachting van verkoop, het ontwikkelen van natuur of de aanleg van wegen.

Geïnteresseerde agrariërs kunnen vanaf 1 mei 2019 op www.noord-holland.nl/verpachtingen kijken om welke gronden het gaat en lezen wat de criteria zijn voor het pachten van deze grond. Aanmelden kan van 1 tot en met 31 mei 2019.

Pachten onder voorwaarden

Pachten kan alleen onder voorwaarden. Pachters moeten rekening houden met de natuur. Ze moeten bijvoorbeeld langs bouwland bloemrijke kruidenstroken aanleggen. Daarnaast wordt de voorkeur gegeven aan boeren die in het bezit zijn van bepaalde certificaten op het gebied van duurzame landbouw.

Op percelen die binnen Natuurnetwerk Nederland (NNN) vallen is bijvoorbeeld het gebruik van kunstmest niet toegestaan. Ook moet op sommige gronden gezaaid worden met een speciaal soort mengsel om weidevogels te trekken of insecten en vlinders.

Meer informatie

Meer informatie over het pachten van grond van de provincie Noord-Holland is te vinden op www.noord-holland.nl/verpachtingen

Bron: Provincie Noord-Holland

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies