Vanaf dit jaar uiterste teeltdatum vanggewas na maïs

10 jul 2019

Bericht

Vanaf dit jaar uiterste teeltdatum vanggewas na ma

U teelt een vanggewas nadat u maïs heeft geteeld op zand- of lössgrond. Maar weet u (nog) op welke manier en wanneer u dit moet doen? En weet u welke gewassen als vanggewassen na maïs in aanmerking komen? Lees hier hoe en wanneer u dit doet en welke gewassen u hiervoor gebruikt.

Hoe vanggewas telen

Hoe zaait u vanggewas?

U mag op 3 manieren uw vanggewas na maïs zaaien:

  • Door onderzaai. Het is belangrijk om tussen de rijen maïs te telen, zodat de wortels van het vanggewas de bodem kunnen doorwortelen.
  • Door direct nadat u de maïs geoogst heeft een vanggewas in te zaaien.
  • Door direct na de oogst van snijmaïs wintergraan te telen dat u als hoofdteelt gebruikt in het volgende kalenderjaar.

In alle situaties is goede landbouwpraktijk het uitgangspunt.

Wanneer vanggewas uiterlijk telen?

Er zijn verschillende uiterlijke datums om uw vanggewas te zaaien. De datum hangt af van het soort maïs dat u teelt en hoe u uw vanggewas teelt. In de tabellen hieronder leest u per maïssoort wanneer u uiterlijk het vanggewas teelt en welk vanggewas u mag zaaien. In de Gecombineerde Opgave geeft u bij het maïsperceel het vanggewas als volgteelt op. Doorgeven kan uiterlijk 1 oktober. U geeft ook de gewassen die u voor 31 oktober moet telen door.

Vanggewas na snijmaïs

Onderstaande tabel gebruikt u als u snijmaïs teelt.

Vanggewas na andere soorten maïs

Onderstaande tabel gebruikt u als u een van de volgende maïssoorten teelt: biologische snijmaïs, korrelmaïs, suikermaïs, Corn Cob Mix of Maïskolvensilage.

Mengsel als vanggewas

U mag een mengsel van verschillende gewassen als vanggewas telen. Het mengsel bestaat dan wel voor ten minste twee derde uit een of meer vanggewassen uit de tabellen hierboven. Voorwaarde is dat het ingezaaide mengsel in het najaar tot ontwikkeling is gekomen.

Niet meer bemesten

Nadat u de maïs geoogst heeft, bemest u uw perceel niet meer. U rijdt pas weer mest uit als de uitrijdperiodes van het volgende kalenderjaar zijn ingegaan. U houdt zich aan de uitrijdregels voor op zand- en lössgrond. Lees meer hierover op de pagina Wanneer mest uitrijden.

Vernietigen vanaf 1 februari

U laat uw vanggewas in ieder geval staan tot en met 31 januari. Het maakt niet uit of u het vanggewas als onderzaai of direct na de oogst heeft gezaaid. Vanaf 1 februari mag u het vernietigen. Heeft u gekozen voor een vanggewas als hoofdteelt na snijmaïs, dan mag u het niet vernietigen. U oogst het dan later in het jaar als hoofdteelt. De wintergranen die u als hoofdteelt gebruikt, oogst u pas als de korrel rijp is. Oogsten als geheleplantsilage (GPS) kan dus niet, want de korrel is dan nog niet rijp.

Gras ingezaaid?

Heeft u gras als vanggewas ingezaaid? Dan mag u dit vanggewas gebruiken als veevoer door beweiding of maaien om te vervoederen aan dieren. Als u hiervoor kiest, houdt u zich aan de regels van Grasland scheuren.

Als u het gras gebruikt als veevoer, zien wij dit vanaf 1 februari van het volgende kalenderjaar als tijdelijk grasland. Het gewas voldoet dan namelijk aan de definitie van grasland. Dat betekent dat u tijdelijk grasland met gewascode 266 heeft doorgegeven in de Gecombineerde opgave. Als u het gras onafgebroken laat staan van 15 april tot en met 15 oktober, dan rekent u met de stikstofgebruiksnorm voor tijdelijk grasland. Deze vindt u in Tabel 1 Stikstofgebruiksnormen 2019-2021 verder op de pagina.

U mag vanaf 1 februari ook een ander gewas zaaien als hoofdteelt voor dat jaar als u het vanggewas niet als grasland gebruikt. U hoeft zich dan niet aan de regels voor grasland scheuren te houden.

Waarom vanggewas na maïs?

Gewassen hebben stikstof en fosfaat nodig. Deze stoffen komen in de bodem en het water terecht als het gewas ze niet genoeg opneemt. De maïsteelt op zand- en lössgrond heeft een groot risico voor uitspoeling, vooral voor stikstof. Er blijft veel stikstof in de bodem achter, wat nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu. Om stikstofuitspoeling te voorkomen moet u direct na de oogst van maïs op zand- en lössgrond een vanggewas telen. Vanaf 2019 zijn hier uiterlijke zaaidatums voor. Dit is ingevoerd om te voorkomen dat de maïs te laat geoogst wordt, waardoor het vanggewas niet genoeg ontwikkelt om de uitspoeling tegen te gaan. In tegenstelling tot een groenbemester mag een vanggewas daarom niet bemest worden.

Wilt u weten of uw perceel op zand- of lössgrond ligt? Kijk dan op de Grondsoortenkaart Nederland.

Controle en handhaving

Als u geen vanggewas teelt na uw maïsoogst, dan bent u in overtreding. Uw derogatievergunning kan hierdoor vervallen. Daarnaast krijgt u een boete en mogelijk ook een randvoorwaardenkorting. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert hierop.

Bron: RVO

Maisvlokken passen prima!

Fuite

Voorheen voerden we tarwemeel, maar dat verteert te snel, zeker in combinatie met relatief natte graskuil” Daarom ging ik op zoek naar een rustiger energiebron op pensniveau.

Meer informatie>


Gerelateerde artikelen

Inzaai vanggewassen voor de vergroeningseis: Hoe z

Inzaai vanggewassen voor de vergroeningseis: Hoe zit het?

8 jul 2019 Bericht
Inzaai vanggewassen voor de vergroeningseis: Hoe zit het?
Onderzoek NVWA: maïstelers leven regels vanggewas

Onderzoek NVWA: maïstelers leven regels vanggewas goed na

28 jun 2019 Bericht
Onderzoek NVWA: maïstelers leven regels vanggewas goed na
Vanggewas onder mais; nu remmen of nog zaaien

Vanggewas onder mais; nu remmen of nog zaaien

23 mei 2019 Bericht Barenbrug
Vanggewas onder mais; nu remmen of nog zaaien


Vakpartner Nieuws

Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!

29 jun 2020 Bericht Lely Vector
Teunis de Jong: De Juno is voor ons echt goud!
‘We kunnen hem niet meer missen!’

‘We kunnen hem niet meer missen!’

23 jun 2020 Bericht Lely Vector
‘We kunnen hem niet meer missen!’
PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

22 jun 2020 Bericht Yara
PODCAST: Wat hebben gras en mais nú nodig?

Bezoek onze vakpartners

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies